Revizuirea PIB pentru anul 2020

Revizuirea PIB pentru anul 2020

Biroul Național de Statistică informează că, efectuează revizuirea indicatorilor macroeconomici pentru anii 2014-2020, activitate realizată cu suportul consultativ acordat de Fondul Monetar International (FMI)1. În perioada ianuarie-martie 2022 au fost finalizate calculele de revizuire a datelor privind produsul intern brut (PIB) pentru anul 2020, precum și realizată reconcilierea calculelor trimestriale cu cele anuale (date revizuite), în prețuri curente și constante, în contextul efectuării calculelor PIB pentru trimestrul IV 2021 și anul 2021. 

Menționăm că, revizuirea datelor statistice constituie parte integrantă a procesului statistic și se realizează de către Biroul Național de Statistică în mod sistematic, ținând cont de recomandările și bunele practici internaționale, în special de Codul de bune practici al Statisticilor Europene (principiul 4 ,,Angajamentul privind calitatea”, indicatorul 4.4 ,,Revizuirea regulată a rezultatelor statistice cheie”) și Ghidul Sistemului Statistic European privind politica de revizuire a indicatorilor economici (ESS Guidelines on Revision Policy for PEEIs).

Principalele premise care au cauzat necesitatea revizuirii conturilor naționale sunt:

 • revizuirea datelor demografice conform noțiunii noi de populație cu reședință obișnuită, care a substituit noțiunea de populație stabilă. Diferențele existente considerabile între numărul populației cu reședință obișnuită și numărul populației stabile au necesitat ajustări și a calculelor produsului intern brut (PIB);
 • revizuirea și actualizarea surselor de date statistice și administrative cauzate de: (i) revizuirea unor metode de estimare, în special în condițiile pandemice; (ii) apariția unor noi surse de date, e.g. în domeniul activității de microfinanțare; (iii) revizuirea și actualizarea datelor statistice care sunt utilizate la elaborarea PIB, în special din Balanța de Plați (e.g. revizuirea anuală a datelor din Balanța de Plați poate cuprinde perioada de până la patru ani precedenți), care constituie o sursă informațională importantă pentru calcularea indicatorilor macroeconomici.

Datele trimestriale privind PIB pentru anii 2014-2019 vor fi elaborate și diseminate prin intermediul paginii Web a BNS pe parcursul anului 2022. 

Anexă:

  Note: 

1 Conturile naționale în Republica Moldova sunt elaborate conform Sistemului Conturilor Naționale a ONU (SCN 2008), implementat în anul 2018.

  Persoana de contact:

  Andrian Tătaru
  şef al direcţiei generale statistica macroeconomică
  Tel. 067770023

   


Distribuie
 • Au fost utile aceste informații?
  Răspunsul dvs. ne va ajuta să îmbunătățim acest site
 • Da Nu

Vă rugăm să specificați de ce nu au fost aceste informații relevante pentru dvs.

Răspunsul dvs. ne va ajuta să îmbunătățim acest site!

 • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER