Despre

Statistica agricolă este ramura statisticii economice care studiază agricultura și include un șir de capitole:

 - statistica structurii exploatațiilor agricole (Recensământul General Agricol și indicatorii structurii și dimensiuni economice ale exploatațiilor agricole);                               
- statistica fitotehniei (suprafețele însămânțate și recoltate, recolta globală, recolta medie a culturilor agricole);    
- statistica zootehniei (efectivul și productivitatea animalelor și păsărilor, producerea produselor animaliere);        
- statistica vânzărilor producției agricole, prețurilor și indicilor prețurilor producătorilor agricoli;
- indicatorii macroeconomici (producția globală agricolă, balanțele resurselor alimentare și utilizării lor, nivelul consumului produselor alimentare pe cap de locuitor, alți indicatori ai securității alimentare);
- indicatorii agri-mediu (utilizarea îngrășămintelor naturale și chimice, mijloacelor chimice pentru protecția plantelor);
- indicatorii bazei material-tehnice a agriculturii (existența mașinilor și echipamentelor agricole, construcțiilor agricole, etc.).
Statistica agriculturii este centralizată în Biroul Național de Statistică, se elaborează în baza cercetărilor statistice exhaustive și selective, de asemenea și prin efectuarea calculelor statistice speciale. Periodicitatea prezentării datelor este diferită pentru diferiți indicatori: o dată pe an, de două ori pe an, trimestrial, anual. 

Vezi mai mult
 

Tabele Excel

 1. Suprafețele însămânțate cu culturi agricole sub roada anului 2024 conform stării la 1 iunie, date preliminare
 2. Recoltarea roadei culturilor agricole în întrepriderile agricole şi gospodăriile ţărăneşti (de fermier) cu suprafaţa terenurilor agricole de 50 ha şi peste la 1 iulie 2024
 3. Suprafețele culturilor de toamnă compromise și suprafețele culturilor de primăvară semănate pe suprafețele culturilor de toamnă compromise sub roada anului 2024
 4. Suprafețele însămânţate şi recolta globală a culturilor agricole în toate categoriile de gospodării în anul 2023 
 5. Efectivul de animale la 31 decembrie 2023, în gospodăriile populației, în profil teritorial
 6. Producţia obţinută la culturile recoltate de pe toată suprafaţa însămânţată în anul 2023 în întreprinderile agricole și gospodăriile țărănești (de fermier) cu suprafața terenurilor agricole de 10 ha și peste (date prealabile)
 7. Înființarea livezilor și viilor, defrișarea plantațiilor multianuale și producerea materialului săditor în anul 2023
 8. Utilizarea produselor de uz fitosanitar şi introducerea fertilizanţilor chimici şi naturali sub roada anului 2023
 9. Recoltarea roadei culturilor agricole în întreprinderile agricole și gospodăriile țărănești (de fermier) cu suprafața terenurilor agricole de 50 ha și peste la 1 octombrie 2023
 10. Înfiinţarea  livezilor  şi  viilor, defrişarea  plantaţiilor  multianuale şi producerea materialului săditor la 1 iunie 2023
 11. Înfiinţarea şi defrişarea plantaţiilor multianuale, producerea materialului săditor în anul 2022
 12. Producţia obţinută la culturile recoltate de pe toată suprafaţa însămânţată în anul 2022, date definitive 
 13. Suprafețele, recolta globală și roada medie a principalelor culturi agricole în gospodăriile de toate categoriile (2016-2023)
 14. Balanţele resurselor alimentare și utilizării lor, clasificate separat pe ani (2012-2022)
 15. Balanţele resurselor alimentare și utilizării lor, clasificate separat pe produse (2006-2022)
 16. Consumul produselor alimentare (pe locuitor în an, kilograme), (2014-2022)
 17. Producția animalieră în întreprinderile agricole și gospodăriile țărănești (de fermier), total pe țară și pe regiuni în anul 2022-2023

Tipologia exploatațiilor agricole mari și medii (întreprinderile agricole și gospodăriile țărănești (de fermier) cu suprafața terenurilor agricole de 10 ha și peste și gospodăriile țărănești (de fermier) care au la balanță animale) pentru anul 2020

 1. Exploataţii agricole pe tip de activitate agricolă, anul 2020
 2. Exploataţii agricole, dimensiunea economică, suprafaţa agricolă utilizată şi dimensiunea economică medie pe o exploataţie agricolă şi pe 1 ha suprafaţă agricolă utilizată, pe tip de activitate agricolă, anul 2020
 

Calendar de diseminare

DataOraCategoriaInformația actualizatăPerioada de referințăEmitent
29.07.202414:00Tabele ExcelSuprafețele culturilor de toamnă compromise și suprafețele culturilor de primăvară semănate Anul 2024BNS
29.07.202414:00Tabele ExcelSuprafețele însămânțate cu culturi agricole sub roada anului (108 tabele) Anul 2024BNS
30.07.202410:00ComunicatActivitatea agricolă Ianuarie-iunie 2024BNS
30.07.202414:00Banca de datePrincipalii indicatori în agricultură Ianuarie-iunie 2024BNS
25.09.202414:00Banca de datePrincipalii indicatori în agricultură (date definitive, prețuri curente) Anul 2023BNS
26.09.202414:00Tabele ExcelBalanța resurselor alimentare și utilizării lor, clasificate pe ani Anul 2023BNS
26.09.202414:00ComunicatBalanțele resurselor alimentare și utilizării lor Anul 2023BNS
26.09.202414:00Tabele ExcelBalanța resurselor alimentare și utilizării lor, clasificate pe produse (32 produse) Anul 2023BNS
26.09.202414:00Tabele ExcelConsumul produselor alimentare pe locuitor în an Anul 2023BNS
16.10.202414:00Tabele ExcelRecoltarea roadei culturilor agricole în întreprinderile agricole și gospodăriile țărănești cu suprafața terenurilor agricole de 50 ha și peste la 1 octombrie (120 tabele) Ianuarie-iunie 2024BNS
30.10.202414:00Banca de datePrincipalii indicatori în agricultură Ianuarie-septembrie 2024BNS
30.10.202414:00ComunicatActivitatea agricolă Ianuarie-septembrie 2024BNS
 
 

Contacte