Metadate de referinţă

 • Accidentele de muncă

 • Activitatea de transport

 • Comerţ interior de bunuri şi servicii

 • Conturi naţionale

 • Cultură şi sport

 • Fondul locativ

 • Indicii preţurilor de consum

 • Indicii preţurilor de vânzare a producţiei agricole

 • Indicii preţurilor producţiei industriale

 • Infrastructura și mijloacele de transport

 • Justiţie și infracționalitate

 • Mișcarea naturală

 • Ocrotirea sănătăţii

 • Sisteme publice de alimentare cu apă și canalizare

 • Tehnologia informaţiei, poştă şi comunicaţii

 • Turism

Arhivă metadate de referință

Ordinul de aprobare a structurii-tip a metadatelor de referință

Abonare
Abonare la comunicate, publicații și alte noutăți relevante
reset WAYcursor WAYcontrast WAYMarire Font WAYCiteste cu voce textul selectat WAYLinkuri WAY

Participă la recensământ!