Despre

Sfera de locuinţe este o parte componentă importantă a economiei naţionale. Cu toate acestea, asigurarea populaţiei cu locuinţe este o sarcină socială, legată de crearea condiţiilor, necesare pentru activitatea vitală a fiecărui om. În legătura cu aceasta, procesele de reproducere ale fondului locativ au o importanţă esenţială pentru succesul în efectuarea reformelor economice şi exercită influenţă directă la formarea proporţiilor macroeconomice şi dezvoltarea economică.

Fondul locativ constituie totalitatea încăperilor locative, indiferent de forma de proprietate, situate pe teritoriul Republicii Moldova.

Datele sunt prezentate anual.

Sursa datelor include, de asemenea, prezentarea de către Agenția Servicii Publice a informației vizând înregistrările fondului locativ individual în localităţile urbane.

Vezi mai mult
 

Banca de date

 

Metadate, concepte și metodologii

Metadate de referinţă

 

Concepte și metodologii

 

Contacte