Despre

Cercetarea statistică privind inovarea are ca obiectiv colectarea datelor privind întreprinderile inovatoare, tipul inovărilor și inovatorilor, cifra de afaceri a produselor noi sau produselor îmbunătățite, cheltuielile privind activitățile de inovare. Sfera de cuprindere a cercetării statistice privind inovarea este reprezentată de întreprinderile,  care desfăşoară activităţi în industrie şi servicii. Întreprinderile au fost selectate în funcţie de mărimea acestora după numărul de salariaţi (exhaustiv: cu 10 salariați şi peste). Cercetarea statistică exclude întreprinderile cu activitățile economice: agricultura, construcții, comerțul cu amănuntul, administrația publică, învățământul, sănătatea și asistența socială, activități de recreere și de agrement, alte activități de servicii. Conform recomandărilor Eurostat cercetarea statistică privind activitatea de inovare se realizează o dată la doi ani și are la bază chestionarul comunitar „Community Innovation Survey”. Pentru cercetarea activității de inovare a întreprinderilor din Republica Moldova au fost preluați doar indicatorii care sunt obligatori conform Regulamentului CE nr. 995/2012, fără includerea indicatorilor opționali.
 

Vezi mai mult
 

Statistici relevante

 

Contacte