Despre

Statistica demografică este o totalitate de date privind numărul, structura, distribuția, mișcarea naturală și migratorie a populației. Estimările populației în funcție de locul de reședință obișnuită se bazează pe populația ajustată de la Recensământul Populației și Locuințelor din 2014, adăugând nașterile, excluzând decesele (creștere naturală) și fluxul de migrație (migrația netă).

Populația medie anuală este media aritmetică a populației la începutul anului estimat și la începutul anului următor. Datele privind populația sunt dezagregate în funcție de sex, vârstă și teritoriu. Datele anuale sunt produse de BNS în colaborare cu Agenția Servicii Publice (ASP) și Inspectoratul General al Poliției de Frontieră (IGPF).

Datele sunt publicate anual.

Vezi mai mult
 

Calendar de diseminare

DataOraCategoriaInformația actualizatăPerioada de referințăEmitent
30.05.202410:00ComunicatSituația copiilor în Republica Moldova Anul 2023BNS
10.06.202414:00Tabele ExcelNumărul populației cu reședință obișnuită, pe sexe, la nivel de unitate administrativ teritorială de nivelul intâi (sat/comună, oraș/municipiu), la inceputul anului La 1 ianuarie 2024BNS
10.06.202414:00Banca de dateNumărul populației Anul 2023BNS
10.06.202414:00ComunicatNumărul populației cu reședința obișnuită în Republica Moldova pe sexe și grupe de vârstă, în profil teritorial La 1 ianuarie 2024BNS
10.06.202414:00Tabele ExcelNumărul populației cu reședință obișnuită pe medii și sexe, în profil teritorial (pe regiuni de dezvoltare și pe raioane), la inceputul anului La 1 ianuarie 2024BNS
09.07.202414:00ComunicatDurata medie a vieții Anul 2023BNS
12.08.202414:00ComunicatTinerii în Republica Moldova Anul 2023BNS
30.09.202414:00ComunicatVârstnicii în Republica Moldova Anul 2023BNS
06.12.202414:00PublicațieSetul de infografice "Copiii Moldovei" Anul 2023BNS
 
 

Contacte