Activitatea agricolă a micilor producători agricoli în Republica Moldova, edițiile 2008-2023

Publicația este elaborată în baza rezultatelor cercetării statistice selective a activităţii agricole a micilor producători agricoli (CMPA) și reprezintă o sinteză a principalilor indicatori statistici privind situaţia micilor producători în Republica Moldova – gospodăriilor populaţiei şi gospodării ţărăneşti (de fermier), care au în folosinţă terenuri agricole cu suprafaţa mai mică de 10 ha.

Publicaţia conţine atât informaţia vizând suprafeţele însămânţate, structura lor, efectivul animalelor şi păsărilor şi volumul producţiei agricole, cât şi datele vizând structura veniturilor obţinute din activitatea agricolă, structura consumurilor şi cheltuielilor pentru producţia vegetală şi animalieră și utilizarea producţiei agricole.

În limbile română şi rusă
35 pagini

Versiuni electronice


Distribuie
  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER