Revizuirea PIB pentru anii 2014-2020

Revizuirea PIB pentru anii 2014-2020

Biroul Național de Statistică informează că a finalizat revizuirea datelor trimestriale ale produsului intern brut (PIB) și reconcilierea acestora cu cele anuale pe categorii de resurse și utilizări, pentru anii 2014-20201, în prețuri curente, în prețurile medii ale anului precedent și în prețurile medii ale anului de bază - 2015.
 
Revizuirea datelor statistice constituie parte integrantă a procesului statistic și se realizează de către Biroul Național de Statistică în mod sistematic, ținând cont de recomandările și bunele practici internaționale.

Principalele premise care au cauzat necesitatea revizuirii conturilor naționale sunt:

  • revizuirea datelor demografice conform definiției noi de populație cu reședință obișnuită, care a substituit definiția de populație stabilă;
  • revizuirea și actualizarea surselor de date statistice și administrative generate de: (i) revizuirea unor metode de estimare, în special în condițiile pandemice; (ii) apariția unor noi surse de date, e.g. în domeniul activității de micro finanțare; (iii) revizuirea și actualizarea datelor statistice care sunt utilizate la elaborarea PIB, în special din Balanța de Plați, care constituie o sursă informațională importantă pentru calcularea indicatorilor macroeconomici.

Informația privind impactul revizuirii asupra PIB nominal (în prețuri curente) pentru anii 2014-2020 este prezentată în Figura 1 și Tabelul 1.

Tabelul 1. Impactul revizuirii asupra PIB nominal (prețuri curente), milioane lei

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Serie veche

133 482

145 754

160 815

178 881

192 509

210 378

205 432

Serie revizuită

131 964

146 740

159 010

176 007

189 063

206 256

199 734

Diferența:

 

 

 

 

 

 

 

-  mil. lei

-1 518

986

-1 805

-2 874

-3 446

-4 122

-5 698

- %

-1,1

0,7

-1,1

-1,6

-1,8

-2,0

-2,8

Informații mai detaliate sunt prezentate în Anexă, precum și în Banca de date la adresa: Banca de date statistice / Statistica economica / Conturi nationale / SCN-2008 / Reconcilierea calculelor trimestriale ale PIB cu cele anuale.


Anexă
:

Note:

1 Vedeți de asemenea Nota privind  revizuirea PIB pentru anul 2020, care include informație vizând revizuirea produsului intern brut anual și trimestrial în prețuri curente pentru anul în cauză.

Persoana de contact:
Irina Cemîrtan
şef direcţie conturi naționale
Tel. 067770689

Distribuie
  • Au fost utile aceste informații?
    Răspunsul dvs. ne va ajuta să îmbunătățim acest site
  • Da Nu

Vă rugăm să specificați de ce nu au fost aceste informații relevante pentru dvs.

Răspunsul dvs. ne va ajuta să îmbunătățim acest site!

  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER