Comunicate

Resetare
Activitatea sistemelor publice de alimentare cu apă și de canalizare în anul 2023

NOUActivitatea sistemelor publice de alimentare cu apă și de canalizare în anul 2023

Biroul Național de Statistică informează că, în anul 2023, lungimea totală a apeductelor și rețelelor publice de distribuție a apei a constituit 20,8 mii km și, comparativ cu anul precedent, s-a extins cu 3,5% sau 630,2 km de rețele noi construite (cu 84,8 km în mediu urban și 545,4 km în mediul rural).

150
Mortalitatea generală după principalele clase ale cauzelor de deces în anul 2023

NOUMortalitatea generală după principalele clase ale cauzelor de deces în anul 2023

Biroul Național de Statistică informează că, numărul de decese înregistrate, în anul 2023, conform datelor provizorii, a fost de 33,7 mii, fiind în descreștere, cu 2,5 mii (sau cu 6,8%) față de anul 2022.

290
Transportul de pasageri şi mărfuri în ianuarie-martie 2024

NOUTransportul de pasageri şi mărfuri în ianuarie-martie 2024

Biroul Național de Statistică informează că, în ianuarie-martie 2024 comparativ cu ianuarie-martie 2023: transportul public de pasageri a înregistrat creșteri în ce privește numărul de pasageri transportați (+10,6%) și parcursul pasagerilor (+4,0%); transportul de mărfuri a înregistrat scăderi atât la volumul de mărfuri transportate (-0,4%), cât și la parcursul mărfurilor (-3,2%).

448
Activitatea asigurătorilor în ianuarie-martie 2024

NOUActivitatea asigurătorilor în ianuarie-martie 2024

Biroul Național de Statistică informează că companiile de asigurări în ianuarie-martie 2024 față de perioada respectivă a anului trecut: au încasat prime brute subscrise cu 0,7% mai mult;au plătit despăgubiri și indemnizații de asigurare cu 9,2% mai mult.

422
Activitatea turistică a agențiilor de turism și turoperatorilor în ianuarie-martie 2024

Activitatea turistică a agențiilor de turism și turoperatorilor în ianuarie-martie 2024

Biroul Național de Statistică informează că, în ianuarie-martie 2024 numărul de vizitatori (turiști și excursioniști), participanți la turismul organizat de agențiile de turism și turoperatori a constituit 54,4 mii persoane (cu 22,3% mai mult față de ianuarie-martie 2023), din care: turismul receptor (primirea cetăţenilor străini în ţară) a înregistrat 7,8 mii persoane (+53,3% față de ianuarie-martie 2023); turismul emițător (deplasarea rezidenților Republicii Moldova în străinătate) - 30,6 mii persoane (+7,6%);turismul intern (deplasarea rezidenților Republicii Moldova în interiorul țării, în scop turistic) – 16,0 mii persoane (+46,0%).

790
Indicii prețurilor producției industriale în luna aprilie 2024

Indicii prețurilor producției industriale în luna aprilie 2024

Biroul Național de Statistică informează că, în luna aprilie 2024 prețurile producătorului în industrie: s-au majorat cu 0,1% față de luna martie curent; s-au redus cu 1,5% de la începutul anului curent și cu 3,5% comparativ cu luna aprilie 2023.

655
Lucrări de construcții executate în ianuarie-martie 2024

Lucrări de construcții executate în ianuarie-martie 2024

Biroul Național de Statistică informează că, în ianuarie-martie 2024, volumul total al lucrărilor de construcții s-a micșorat față de aceeași perioadă a anului 2023 cu 6,3% (în prețuri comparabile), ca urmare a descreșterii volumului lucrărilor de construcții noi (-5,8%), a volumului lucrărilor de reparații capitale (-32,8%) și a volumului altor lucrări de construcții (-35,6%). Totodată, în perioada analizată a crescut cu 37,0% volumul lucrărilor de întreținere și reparații curente, față de ianuarie-martie 2023.

759
Activitatea industriei în martie 2024

Activitatea industriei în martie 2024

Biroul Național de Statistică informează, că: în luna martie 2024 comparativ cu luna martie 2023 producția industrială (serie brută) s-a micșorat cu 0,6%; în ianuarie-martie 2024 comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent producția industrială (serie brută) s-a majorat cu 2,2%.

713
Comerțul internațional cu mărfuri al Republicii Moldova în luna martie 2024 și în ianuarie-martie 2024

Comerțul internațional cu mărfuri al Republicii Moldova în luna martie 2024 și în ianuarie-martie 2024

Exporturile de mărfuri realizate în luna martie 2024 au avut o valoare de 320,5 milioane dolari SUA, cu 2,1% mai puțin, în raport cu luna februarie 2024 și cu 16,7% mai puțin, comparativ cu luna martie 2023. Importurile de mărfuri realizate în luna martie 2024 au constituit 779,1 milioane dolari SUA, cu 3,6% mai mult, față de luna februarie 2024 și cu 5,1% mai puțin, comparativ cu luna martie 2023.

2954
Numărul născuților-vii după grupa de vârstă a mamei şi rangul născutului pe medii, în anul 2023

Numărul născuților-vii după grupa de vârstă a mamei şi rangul născutului pe medii, în anul 2023

Biroul Național de Statistică informează că, în anul 2023, numărul născuților-vii3 a constituit 24,0 mii persoane, fiind în descreștere cu cca 3,0 mii copii (sau cu 11,0%) comparativ cu anul 2022. Din numărul copiilor născuți-vii, 50,9% au fost băieți, raportul de masculinitate fiind de 104 băieți la 100 fete.

1101
Indicii prețurilor de consum în Republica Moldova în luna aprilie 2024

Indicii prețurilor de consum în Republica Moldova în luna aprilie 2024

Biroul Național de Statistică informează că, prețurile medii de consum în aprilie 2024 s-au majorat față de: luna martie 2024 cu circa 1,8%; luna decembrie 2023 cu circa 3,8%;luna aprilie 2023 (în ultimele 12 luni) cu 3,5%.

1617
Infrastructura străzilor din localitățile urbane în anul 2023

Infrastructura străzilor din localitățile urbane în anul 2023

Biroul Național de Statistică informează că în anul 2023: suprafața spațiilor verzi în localitățile urbane a constituit 6,6 mii ha (la nivelul anului 2022), municipiul Chișinău deținând cea mai mare suprafață a spațiilor verzi (66,4%); lungimea porțiunilor de străzi orășenești iluminate a constituit 3,4 mii km, sau cu 1,3% mai mare în comparație cu anul 2022.

1204
Activitatea de doctorat și postdoctorat în anul 2023

Activitatea de doctorat și postdoctorat în anul 2023

Biroul Național de Statistică informează că, în anul 2023: au activat 21 școli doctorale (la nivelul anului 2022); numărul de doctoranzi a constituit 1,5 mii de persoane, fiind în descreștere cu 0,1 mii de persoane (sau cu 6,1%) comparativ cu anul precedent; 10 instituții de învățământ superior dispuneau de programe de postdoctorant (la nivelul anului 2022).

1328
Evoluția preţurilor producătorului la produsele agricole în ianuarie-martie 2024

Evoluția preţurilor producătorului la produsele agricole în ianuarie-martie 2024

Biroul Naţional de Statistică informează că, preţurile producătorului la produsele agricole în ianuarie-martie 2024 față de perioada respectivă a anului 2023 s-au redus cu 20,4%, inclusiv: prețurile la produsele vegetale s-au micșorat în medie cu 26,5%; prețurile la produsele animaliere s-au micșorat în medie cu 0,6%.

1069
Contravenții constatate în anul 2023

Contravenții constatate în anul 2023

Biroul Național de Statistică comunică că în anul 2023, au fost constatate 730,7 mii de contravenții sau cu 45,5 mii (+6,6%) mai multe comparativ cu anul 2022. În medie la 1000 de locuitori au revenit 268 de decizii de aplicare a sancțiunii contravenționale.

1355
Activitatea agricolă în ianuarie-martie 2024

Activitatea agricolă în ianuarie-martie 2024

Biroul Naţional de Statistică informează că, în ianuarie-martie 2024 comparativ cu perioada respectivă a anului 2023 producţia globală agricolă în gospodăriile de toate categoriile a crescut cu 11,6% (în preţuri comparabile): producţia animalieră a crescut cu 11,7%; producţia vegetală a crescut cu 7,8%.

1345
Autorizații de construire eliberate pentru clădiri în ianuarie-martie 2024

Autorizații de construire eliberate pentru clădiri în ianuarie-martie 2024

Biroul Național de Statistică informează că, în ianuarie-martie 2024 au fost eliberate 776 de autorizații de construire, în descreștere cu 5,6% față de ianuarie-martie 2023, din care: 541 de autorizații de construire pentru clădiri rezidențiale (-4,2%); 235 de autorizații de construire pentru clădiri nerezidențiale (-8,6%).

841
Activitatea de cercetare-dezvoltare în anul 2023

Activitatea de cercetare-dezvoltare în anul 2023

Biroul Național de Statistică informează că, în anul 2023, comparativ cu anul precedent, în entitățile care au desfășurat activitatea de cercetare-dezvoltare: au activat în domeniul dat cu 9 la sută mai puțini salariați; s-au cheltuit pentru activitatea nominalizată cu 40,9 milioane lei mai mult (sau cu 6,5%),  înregistrând cca 0,22% din PIB  (în anul 2022 – 0,23%).  

763
Tendințe în evoluția activității economice în trimestrul II 2024

Tendințe în evoluția activității economice în trimestrul II 2024

Biroul Național de Statistică informează că, în baza rezultatelor Anchetei de conjunctură, potrivit opiniei managerilor, în trimestrul II 2024 se estimează: relativă stabilitate a veniturilor din vânzări și a numărului de salariați; creștere moderată a activității economice și a prețurilor produselor și mărfurilor, în special în industria prelucrătoare.

1140
Activitatea industriei în februarie 2024

Activitatea industriei în februarie 2024

Biroul Național de Statistică informează: în luna februarie 2024 comparativ cu luna februarie 2023 producția industrială (serie brută) s-a majorat cu 10,0%; în ianuarie-februarie 2024 comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent producția industrială (serie brută) s-a majorat cu 3,8%.

1212
Activitatea instituțiilor de educație timpurie în anul 2023

Activitatea instituțiilor de educație timpurie în anul 2023

Biroul Național de Statistică informează că, în anul 2023, comparativ cu anul precedent: au activat același număr de 1479 instituții de educație timpurie; numărul de copii înscriși în instituțiile de educație timpurie s-a micșorat cu 3,8 mii de copii (sau cu 2,8%).

1233
Indicii prețurilor producției industriale în luna martie 2024

Indicii prețurilor producției industriale în luna martie 2024

Biroul Național de Statistică informează că, în luna martie 2024 prețurile producătorului în industrie: s-au redus cu 0,7% față de luna februarie curent; s-au redus cu 1,6% de la începutul anului curent și cu 3,8% comparativ cu luna martie 2023.

1044
Comerțul internațional cu mărfuri al Republicii Moldova în luna februarie 2024 și în ianuarie-februarie 2024

Comerțul internațional cu mărfuri al Republicii Moldova în luna februarie 2024 și în ianuarie-februarie 2024

​​​​​​​Exporturile de mărfuri realizate în luna februarie 2024 au avut o valoare de 327,2 milioane dolari SUA, cu 19,4% mai mult, în raport cu luna ianuarie 2024 și cu 8,1% mai puțin, comparativ cu luna februarie 2023. Importurile de mărfuri realizate în luna februarie 2024 au constituit 751,9 milioane dolari SUA, cu 20,7% mai mult, față de luna ianuarie 2024 și cu 0,1% mai puțin, comparativ cu luna februarie 2023.

1960
Indicii prețurilor de consum în Republica Moldova în luna martie 2024

Indicii prețurilor de consum în Republica Moldova în luna martie 2024

Biroul Național de Statistică informează că, prețurile medii de consum în martie 2024 s-au majorat față de: luna februarie 2024 cu circa 0,5%; luna decembrie 2023 cu circa 2,0%; luna martie 2023 (în ultimele 12 luni) cu 3,9%.

2754
Forța de muncă: ocuparea și șomajul în anul 2023

Forța de muncă: ocuparea și șomajul în anul 2023

​​​​​​​Biroul Național de Statistică informează că, conform rezultatelor cercetării ,,Ancheta forței de muncă”, în anul 2023: forța de muncă (populația activă de 15 ani și peste) a constituit 929,5 mii de persoane, fiind în creștere cu 4,4% față de anul 2022; populația ocupată de 15 ani și peste a constituit 886,9 mii de persoane, în creștere cu 2,9% față de anul 2022; rata șomajului la nivel de țară a înregistrat valoarea de 4,6%, fiind mai mare cu 1,5 puncte procentuale față de nivelul anului 2022 (3,1%).

3658
Veniturile și cheltuielile populației în anul 2023

Veniturile și cheltuielile populației în anul 2023

Biroul Național de Statistică informează că, în baza Cercetării Bugetelor Gospodăriilor Casnice, în anul 2023, veniturile disponibile ale populației în medie pe o persoană pe lună au constituit 4915,6 lei, fiind în creștere cu 15,6% față de anul precedent. În termeni reali (cu ajustarea la indicele mediu anual al prețurilor de consum) veniturile populației au înregistrat o majorare cu 1,9%. Cheltuielile medii lunare de consum ale populației, în anul 2023, au constituit în medie pe o persoană 4248,4 lei, cu 14,5% mai mult comparativ cu nivelul anului precedent . În termeni reali (cu ajustarea la indicele mediu anual al prețurilor de consum), populația a cheltuit în medie cu 0,9% mai mult comparativ cu anul 2022.

3291
Activitatea asigurătorilor în anul 2023

Activitatea asigurătorilor în anul 2023

Biroul Național de Statistică informează că companiile de asigurări în anul 2023 față de anul precedent: au încasat prime brute subscrise cu 18,8% mai mult; au plătit despăgubiri și indemnizații de asigurare cu 6,8% mai mult.

2712
Indicii prețurilor producției industriale în luna februarie 2024

Indicii prețurilor producției industriale în luna februarie 2024

Biroul Național de Statistică informează că, în luna februarie 2024 prețurile producătorului în industrie: s-au redus cu 0,1% față de luna ianuarie curent; s-au redus cu 0,8% de la începutul anului curent și cu 2,8% comparativ cu luna februarie 2023.

2800
Tinerii NEET în trimestrul IV 2023

Tinerii NEET în trimestrul IV 2023

Biroul Național de Statistică informează că, conform rezultatelor cercetării ,,Ancheta forței de muncă”, în trimestrul IV 2023, tinerii de 15-34 ani au fost reprezentați de următoarele categorii de persoane: tinerii care nu fac parte din populația ocupată și care nu urmează un nivel de educație și un curs de formare profesională (formează grupul NEET), proporția cărora a constituit 28,1%, fiind în descreștere cu 0,6 puncte procentuale față de nivelul trimestrului IV 2022 (28,7%).

2660
Produsul Intern Brut în trimestrul IV 2023 și anul 2023

Produsul Intern Brut în trimestrul IV 2023 și anul 2023

Biroul Național de Statistică informează că Produsul Intern Brut (PIB) în anul 2023 a înregistrat o evoluție pozitivă, fiind, conform estimărilor preliminare, în creștere în termeni reali de: 0,7% comparativ cu anul 2022; 0,2% în trimestrul IV 2023 față de trimestrul IV 2022.

5034
Abonare
Abonare la comunicate, publicații și alte noutăți relevante
reset WAYcursor WAYcontrast WAYMarire Font WAYCiteste cu voce textul selectat WAYLinkuri WAY

Participă la recensământ!