Resetare
DataOraCategoriaDenumirePerioada de referințăDomeniuEmitent
30.05.202414:00Tabele Excel Investiții în active imobilizate Ianuarie-martie 2024 Investiţii în active BNS
31.05.202414:00Tabele Excel Numărul înnoptărilor turiștilor în structurile de primire turistică colective cu funcțiune de cazare Trimestrul I 2024 Turism BNS
31.05.202414:00Tabele Excel Frecventarea structurilor de primire turistică colective cu funcțiune de cazare (6 tabele) Ianuarie-martie 2024 Turism BNS
31.05.202414:00Tabele Excel Numărul de sosiri ale turiștilor în structurile de primire turistică colective cu funcțiune de cazare Trimestrul I 2024 Turism BNS
31.05.202414:00Tabele Excel Transportul rutier și lungimea drumurilor private (buletin cu 17 tabele) Anul 2023 Infrastructura și mijloacele de transport BNS
10.06.202414:00Tabele Excel Numărul populației cu reședință obișnuită pe medii și sexe, în profil teritorial (pe regiuni de dezvoltare și pe raioane), la inceputul anului La 1 ianuarie 2024 Populația BNS
10.06.202414:00Tabele Excel Numărul populației cu reședință obișnuită, pe sexe, la nivel de unitate administrativ teritorială de nivelul intâi (sat/comună, oraș/municipiu), la inceputul anului La 1 ianuarie 2024 Populația BNS
10.06.202414:00Tabele Excel Distribuirea gazelor prin rețea (6 tabele) Anul 2023 Energetica BNS
11.06.202410:00Tabele Excel Preţurile de consum, în medie pe ţară, la produsele social importante comercializate cu amănuntul Mai 2024 Indicii preţurilor de consum BNS
14.06.202410:00Tabele Excel Comerțul internațional cu mărfuri al Republicii Moldova (21 tabele) Ianuarie-aprilie 2024 Comerţ exterior BNS
14.06.202410:00Tabele Excel Exporturile, importurile și balanța comercială Aprilie 2024 Comerţ exterior BNS
14.06.202414:00Tabele Excel Numărul de traversări ale frontierei de stat de către cetăţenii străini în Republica Moldova (9 tabele) Mai 2024 Turism BNS
17.06.202414:00Tabele Excel Resursele și utilizările PIB Trimestrul I 2024 Conturi naţionale BNS
17.06.202414:00Tabele Excel Resursele și utilizările PIB, date semidefinitive Anul 2023 Conturi naţionale BNS
20.06.202410:00Tabele Excel Fabricarea principalelor produse industriale Aprilie 2024 Industrie BNS
20.06.202410:00Tabele Excel Circulația principalelor produse industriale Aprilie 2024 Industrie BNS
20.06.202410:00Tabele Excel Indicii producției industriale pe activități CAEM (5 tabele) Aprilie 2024 Industrie BNS
20.06.202410:00Tabele Excel Valoarea cifrei de afaceri pe tipuri de activități Aprilie 2024 Industrie BNS
21.06.202410:00Tabele Excel Indicii preturilor productiei industriale, pe activitati economice, anul 2015=100 Mai 2024 Indicii preţurilor producţiei industriale BNS
21.06.202410:00Tabele Excel Indicii prețurilor producției industriale, pe tipuri de activități Mai 2024 Indicii preţurilor producţiei industriale BNS
21.06.202414:00Tabele Excel Formarea profesională a salariaților (15 tabele) Anul 2023 Formarea profesională continuă BNS
28.06.202414:00Tabele Excel Exporturile în țările CSI, structurate pe secțiuni și capitole, conform NCM Anul 2023 Comerţ exterior BNS
28.06.202414:00Tabele Excel Importurile în țările CSI, structurate pe secțiuni și capitole, conform NCM Anul 2023 Comerţ exterior BNS
28.06.202414:00Tabele Excel Exporturile Republicii Moldova, structurate pe țări și grupe de țări Anul 2023 Comerţ exterior BNS
28.06.202414:00Tabele Excel Importurile în țările lumii, structurate pe secțiuni și capitole, conform NCM Anul 2023 Comerţ exterior BNS
28.06.202414:00Tabele Excel Exporturile în țările lumii, structurate pe secțiuni și capitole, conform NCM Anul 2023 Comerţ exterior BNS
28.06.202414:00Tabele Excel Situația privind informatizarea și conexiunea la internet Anul 2023 Tehnologia informaţiei, poştă şi comunicaţii BNS
28.06.202414:00Tabele Excel Importurile Republicii Moldova, structurate pe țări și grupe de țări Anul 2023 Comerţ exterior BNS
28.06.202414:00Tabele Excel Fondul locativ La 1 ianuarie 2024 Fondul locativ BNS
28.06.202414:00Tabele Excel Exporturile în țările Uniunii Europene, structurate pe secțiuni și capitole, conform NCM Anul 2023 Comerţ exterior BNS
28.06.202414:00Tabele Excel Comerțul exterior al Republicii Moldova, structurat pe grupe de țări Anul 2023 Comerţ exterior BNS
28.06.202414:00Tabele Excel Exporturile Republicii Moldova în țările CSI, structurate pe secțiuni și capitole, conform CSCI Anul 2023 Comerţ exterior BNS
28.06.202414:00Tabele Excel Exporturile Republicii Moldova în țările Uniunii Europene, structurate pe secțiuni și capitole, conform CSCI Anul 2023 Comerţ exterior BNS
28.06.202414:00Tabele Excel Importurile în țările Uniunii Europene, structurate pe secțiuni și capitole, conform NCM Anul 2023 Comerţ exterior BNS
28.06.202414:00Tabele Excel Importurile Republicii Moldova din țările CSI, structurate pe secțiuni și capitole, conform CSCI Anul 2023 Comerţ exterior BNS
28.06.202414:00Tabele Excel Importurile Republicii Moldova din țările lumii, structurate pe secțiuni și capitole, conform CSCI Anul 2023 Comerţ exterior BNS
28.06.202414:00Tabele Excel Exporturile Republicii Moldova în țările lumii, structurate pe secțiuni și capitole, conform CSCI Anul 2023 Comerţ exterior BNS
28.06.202414:00Tabele Excel Importurile Republicii Moldova din țările Uniunii Europene, structurate pe secțiuni și capitole, conform CSCI Anul 2023 Comerţ exterior BNS
01.07.202414:00Tabele Excel Exporturile și importurile Republicii Moldova, structurate pe mărfuri (la nivel de 4 cifre a NCM) și țări de destinație / origine a acestora (2 tabele) Anul 2023 Comerţ exterior BNS
10.07.202410:00Tabele Excel Preţurile de consum, în medie pe ţară, la produsele social importante comercializate cu amănuntul Iunie 2024 Indicii preţurilor de consum BNS
12.07.202414:00Tabele Excel Recoltarea roadei culturilor agricole în întreprinderile agricole și gospodăriile țărănești cu suprafața terenurilor agricole de 50 ha și peste la 1 iulie (120 tab) Ianuarie-septembrie 2024 Agricultură BNS
15.07.202410:00Tabele Excel Comerțul internațional cu mărfuri al Republicii Moldova (21 tabele) Ianuarie-mai 2024 Comerţ exterior BNS
15.07.202410:00Tabele Excel Exporturile, importurile și balanța comercială Mai 2024 Comerţ exterior BNS
15.07.202414:00Tabele Excel Numărul de traversări ale frontierei de stat de către cetăţenii străini în Republica Moldova (9 tabele) Iunie 2024 Turism BNS
19.07.202410:00Tabele Excel Valoarea cifrei de afaceri pe tipuri de activități Mai 2024 Industrie BNS
19.07.202410:00Tabele Excel Fabricarea principalelor produse industriale Mai 2024 Industrie BNS
19.07.202410:00Tabele Excel Circulația principalelor produse industriale Mai 2024 Industrie BNS
19.07.202410:00Tabele Excel Indicii producției industriale pe activități CAEM (5 tabele) Mai 2024 Industrie BNS
19.07.202414:00Tabele Excel Lucrări de construcții Anul 2023 Construcţii BNS
22.07.202410:00Tabele Excel Indicii preturilor productiei industriale, pe activitati economice, anul 2015=100 Iunie 2024 Indicii preţurilor producţiei industriale BNS