Activitatea companiilor de leasing în anul 2020

https://statistica.gov.md/ro/activitatea-companiilor-de-leasing-in-anul-2020-9557_3429.html

Biroul Naţional de Statistică informează că, în anul 2020 au fost acordate în leasing mijloace fixe în valoare de 1,4 miliarde lei sau cu 412,3 milioane lei (cu 23%) mai puțin față de anul 2019. Partea preponderentă a mijloacelor fixe acordate în leasing au constituit mijloacele de transport în valoare de 1,3 miliarde lei (sau 93% din totalul mijloacelor fixe acordate în leasing), din care autoturismele au constituit 0,9 miliarde lei.

Activitatea companiilor de leasing în anul 20201

În anul 2020 au fost acordate în leasing mijloace fixe în valoare de 1,4 miliarde lei sau cu 412,3 milioane lei (cu 23%) mai puțin față de anul 2019. Partea preponderentă a mijloacelor fixe acordate în leasing au constituit mijloacele de transport în valoare de 1,3 miliarde lei (sau 93% din totalul mijloacelor fixe acordate în leasing), din care autoturismele au constituit 0,9 miliarde lei.

Tabelul 1.Mijloace fixe acordate în leasing, mil. lei

 

2016

2017

2018

2019

2020

Mijloace fixe acordate în leasing - total

1 231,5

1 426,6

1 583,4

1 812,6

1 400,3

mijloace de transport

1 086,2

1 335,6

1 516,7

1 611,0

1 303,3

maşini şi utilaje

88,5

54,8

23,9

144,7

78,8

clădiri şi construcţii speciale

56,4

36,2

26,6

18,3

13,8

alte mijloace fixe

0,4

0,0

16,2

38,6

4,4

Datele tabelului în format. xlsx

 Datele figurii în format. xlsx

În anul 2020 valoarea mijloacelor fixe acordate în leasing cu termen de achitare de până la 3 ani au constituit 676,5 mil. lei sau 48% din valoarea totală a mijloacelor fixe acordate în leasing. Valoarea mijloacelor fixe acordate în leasing cu termen de achitare de la 3 până la 5 ani a constituit 710,3 mil. lei, mai mult de 5 ani – 13,5 mil. lei (care a reprezentat respectiv 51% și 1% din valoarea totală a mijloacelor fixe acordate în leasing).

Tabelul 2. Mijloacele fixe acordate în leasing după termenul de achitare, mil. lei

 

2016

2017

2018

2019

2020

Mijloace fixe acordate în leasing cu termen de achitare - total

1 231,5

1 426,6

1 583,4

1 812,6

1 400,3

până la 3 ani

570,0

631,0

773,4

859,1

676,5

de la 3 ani până la 5 ani

575,5

766,2

728,4

920,3

710,3

mai mult de 5 ani

86,0

29,5

81,6

33,2

13,5

În anul 2020 valoarea mijloacelor fixe acordate în leasing persoanelor fizice a constituit 734,5 mil. lei (sau 53% din total); întreprinderilor şi organizațiilor – 663,9 mil. lei (sau 47% din total).

Tabelul 3. Mijloacele fixe acordate în leasing după tipul locatarilor, mil. lei

 

2016

2017

2018

2019

2020

Mijloace fixe acordate în leasing - total

1 231,5

1 426,6

1583,4

1812,6

1400,3

întreprinderilor și organizațiilor

676,3

598,6

611,9

846,5

663,9

instituțiilor financiare

0,0

0,0

7,6

5,7

1,9

persoanelor fizice

555,2

828,0

963,9

960,4

734,5

Datele tabelului în format. xlsx

Notă:

1 Informația este prezentată fără datele raioanelor din partea stângă a Nistrului și mun. Bender.

Informații relevante:

 

Persoană de contact:
Mocanu Oxana 
Șef al direcției statistică structurală

tel. 067 770 085

 

14.05.2021

© 2024. Biroul Național de Statistică al Republicii Moldova. Toate drepturile rezervate / Dezvoltat de Brand.md