Autorizații de construire eliberate pentru clădiri în anul 2023

https://statistica.gov.md/ro/autorizatii-de-construire-eliberate-pentru-cladiri-in-anul-2023-9801_60917.html

Biroul Național de Statistică informează că, în anul 2023 au fost eliberate 3,4 mii de autorizații de construire, în creștere cu 0,6% față de anul 2022, din care: 2,3 mii de autorizații de construire pentru clădiri rezidențiale (-2,1%); 1,2 mii de autorizații de construire pentru clădiri nerezidențiale (+6,3%).

Biroul Național de Statistică informează că, în anul 2023 au fost eliberate 3,4 mii de autorizații de construire, în creștere cu 0,6% față de anul 2022, din care:

  • 2,3 mii de autorizații de construire pentru clădiri rezidențiale (-2,1%);

  • 1,2 mii de autorizații de construire pentru clădiri nerezidențiale (+6,3%).

În profil regional, în anul 2023 față de anul precedent se atestă creșteri ale numărului autorizațiilor de construire pentru clădiri rezidențiale, după cum urmează: regiunea Centru (+124 de autorizații sau +20,5%), regiunea Sud (+5 autorizații sau +2,8%). 

Tabelul 1. Autorizații de construire eliberate pentru clădiri în anul 2023

 

 

Total, număr

În % față de:

Informativ:

anul 2022 în % față de anul 2021

 

anul 2022

 

total

Total

3 414

100,6

100,0

82,4

din care pentru clădiri:

 

 

 

 

rezidențiale (inclusiv pentru colectivități)

2 252

97,9

66,0

76,0

nerezidențiale

1 162

106,3

34,0

100,1

din total, în:

 

 

 

 

mediul urban

1 545

101,8

45,3

62,4

mediul rural

1 869

99,6

54,7

111,2

Descarcă datele în format .xlsx

În anul 2023 s-au eliberat 2252 de autorizații de construire pentru clădiri rezidențiale, în descreștere cu 2,1% și 1162 de autorizații pentru clădiri nerezidențiale, în creștere cu 6,3% față de anul precedent.

Descarcă datele în format .xlsx

În profil regional, în anul 2023 față de anul precedent se atestă creșteri ale numărului autorizațiilor de construire pentru clădiri rezidențiale, după cum urmează: regiunea Centru (+124 de autorizații sau +20,5%), regiunea Sud (+5 autorizații sau +2,8%). Totodată, în mun. Chișinău și regiunea Nord s-au eliberat cu 174 (sau cu -15,6%) și, respectiv, cu 4 (sau cu -1,7%) autorizații de construire mai puțin pentru clădiri rezidențiale comparativ cu anul 2022. În UTA Găgăuzia numărul autorizațiilor de construire pentru clădiri rezidențiale a fost la nivelul anului 2022.

În perioada analizată, numărul autorizațiilor de construire pentru clădiri nerezidențiale a evoluat în felul următor: regiunea Centru (+57 de autorizații sau +20,8%), în regiunea Nord (+32 de autorizații sau 12,0%), în UTA Găgăuzia (+13 autorizații sau 8,5%), în regiunea Sud (+9 autorizații sau +4,4%), iar în mun. Chișinău numărul autorizațiilor de construire s-a micșorat cu 42 de autorizații (sau -21,8% ).

Descarcă datele în format .xlsx

În anul 2023 numărul autorizațiilor de construire eliberate pentru clădiri în mediul urban a crescut cu 1,8%, iar în mediul rural a scăzut cu 0,4% față de anul 2022.

Notă:
1 Informația este prezentată fără datele raioanelor din partea stângă a Nistrului și mun. Bender.

Informații relevante:

Referințe utile privind evoluția indicatorului „Autorizații de construire” în unele state ale lumii:

30.01.2024

© 2024. Biroul Național de Statistică al Republicii Moldova. Toate drepturile rezervate / Dezvoltat de Brand.md