Biroul Național de Statistică anunță încheierea Recensământului de Probă al populației și locuințelor 2023

https://statistica.gov.md/ro/biroul-national-de-statistica-anunta-incheierea-recensamantului-de-proba-12_60746.html

La data de 10 octombrie 2023 a fost ultima zi de desfășurare a Recensământului de Probă al populației și Locuințelor (inclusiv Ancheta post-recenzare de probă) în Republica Moldova. Recensământul de probă a avut loc în perioada 28 august – 10 octombrie 2023 și a cuprins 11 localități/sectoare de localități din țară, fiind efectuat în baza deciziei Comisiei naționale pentru recensământul populației și locuințelor nr. 6 din 11 iulie 2023. La recensământul de probă au participat doar locuitorii din sectoarele de recensământ selectate din localitățile: mun. Chișinău (sect. Centru, Râșcani, Botanica, Ciocana, s. Colonița), mun. Bălți, or. Soroca, s. Glinjeni din raionul Fălești, s. Varnița din raionul Anenii Noi, s. Butuceni din raionul Orhei, s. Crihana Veche din raionul Cahul, s. Copanca din raionul Căușeni, or. Taraclia, mun. Comrat.

La data de 10 octombrie 2023 a fost ultima zi de desfășurare a Recensământului de Probă al populației și Locuințelor (inclusiv Ancheta post-recenzare de probă) în Republica Moldova.

Recensământul de probă a avut loc în perioada 28 august – 10 octombrie 2023 și a cuprins 11 localități/sectoare de localități din țară, fiind efectuat în baza deciziei Comisiei naționale pentru recensământul populației și locuințelor nr. 6 din 11 iulie 2023. La recensământul de probă au participat doar locuitorii din sectoarele de recensământ selectate din localitățile: mun. Chișinău (sect. Centru, Râșcani, Botanica, Ciocana, s. Colonița), mun. Bălți, or. Soroca, s. Glinjeni din raionul Fălești, s. Varnița din raionul Anenii Noi, s. Butuceni din raionul Orhei, s. Crihana Veche din raionul Cahul, s. Copanca din raionul Căușeni, or. Taraclia, mun. Comrat.

De menționat că, recensământul de probă încheiat a reprezentat o etapă obligatorie de pregătire a recensământului populației și locuințelor planificat pentru anul 2024 în vederea implementării Legii 231/2022 privind recensământul populației și locuințelor și a Hotărârii Guvernului nr. 951/2022 cu privire la organizarea și efectuarea recensământului populației și locuințelor din Republica Moldova în anul 2024, precum și înscrierii Republicii Moldova în runda mondială a recensămintelor 2020.

Drept rezultat, recensământul de probă a servit la testarea chestionarelor de recensământ, a instrumentelor de colectare a datelor (tabletelor), a sarcinii care revine unui recenzor și a timpului necesar pentru desfășurarea interviului, precum și a diverselor aspecte privind modul de organizare a recenzării. Recensământul de probă, de asemenea, a ajutat la înțelegerea mai bună a provocărilor și obstacolelor posibile, și va permite identificarea soluțiilor pentru îmbunătățirea și eficientizarea procesului de desfășurare a recensământului din anul viitor, astfel asigurând o calitate înaltă a informațiilor colectate.

În cadrul recensământului de probă au fost colectate date din chestionarele de recensământ despre:

  • persoanele cu reședință obișnuită în Republica Moldova la data de referință a recensământului de probă; a celor cu domiciliul în Republica Moldova aflate peste hotare pe un termen de până la 12 luni la muncă, la studii și în alte scopuri;
  • clădirile de locuit (ocupate sau neocupate), precum și cele cu altă destinație decât cea de locuit, dacă există cel puțin o locuință în acestea;
  • locuințele situate în orice clădire, indiferent dacă sunt locuite sau nu la data de referință a recensământului de probă.

În context, informăm că, recensământul de probă nu are drept scop diseminarea datelor obținute în procesul de testare a prelucrării datelor cu referire la variabilele colectate prin intermediul chestionarelor de recensământ sau publicarea altor informații statistice rezultate din exercițiul de probă, acestea fiind irelevante din punct de vedere statistic (recensământul de probă nu se realizează pe un eșantion reprezentativ).

În cadrul recensământului de probă, pentru prima dată a fost aplicată o metodă de recenzare inovativă care a constat în înregistrarea datelor pe dispozitive portabile electronice – a tabletelor, recunoscută sub denumirea CAPI (interviu personal asistat de computer), fiind o alternativă modernă a tradiționalei colectări de date statistice pe hârtie.

Personalul temporar de recensământ (recenzori, supervizori, manageri de recensământ în teritoriu) antrenat la recensământul de probă a fost de cca 160 persoane. Pentru organizarea acestei activități statistice au fost preconizați cca 5 milioane lei.

Pentru buna informare a populației din aceste localități și sectoarele respective incluse în recensământul de probă, Biroul Național de Statistică (BNS):

  • a realizat și distribuit, în special prin intermediul personalului temporar de recensământ mai multe materiale informative printate;
  • a creat pagina web dedicată recensământului gov.md/RPL2024, și o pagină dedicată recensământului de probă, unde sunt plasate toate informațiile cu referire la recensământ, inclusiv cca 100 de întrebări-răspunsuri cu tematica recensământului;
  • a deschis linia verde 0 800 800 24, unde cetățenii au avut posibilitatea să apeleze în cazul dacă aveau unele întrebări sau neclarități;
  • totodată, persoanele pot scrie și pe adresa de email rpl2024@statistica.gov.md.

Suplimentar, prin intermediul mass-media au fost realizate mai multe reportaje din teren și au fost publicate până în prezent peste 170 materiale jurnalistice.

Biroul Național de Statistică mulțumește tuturor locuitorilor din localitățile selectate care au participat la recensământul de probă și încurajează cetățenii întregii țări să participe la recensământul populației și locuințelor din 2024, primind cu încredere recenzorii la casele lor. De participarea fiecărui locuitor al țării la recensământ și oferirea răspunsurilor corecte și complete depinde cunoașterea situației reale și producerea schimbărilor spre bine în țara noastră și comunitățile în care trăim!

De asemenea, BNS aduce mulțumiri personalului de recensământ, mass-media, colegilor din cercurile academice și organizațiile neguvernamentale, autorităților publice locale, autoritățile publice centrale și altor instituții partenere, care au acordat sprijinul în buna informare a populației și organizarea RPL de probă.

Informăm că, desfășurarea recensământului de probă al populației și locuințelor are loc cu susținerea proiectului „Sprijin pentru Biroul Național de Statistică în desfășurarea Recensământului populației și locuințelor din 2024”, finanțat de Uniunea Europeană și cofinanțat de Fondul ONU pentru Populație (UNFPA).

11.10.2023

© 2024. Biroul Național de Statistică al Republicii Moldova. Toate drepturile rezervate / Dezvoltat de Brand.md