Chestionare de recensământ

 • Chestionarul pentru recenzarea locuinței (1CL), care se utilizează pentru colectarea datelor despre:
  • clădirea în care este situată locuința;
  • locuință;
  • membrii gospodăriei, inclusiv persoanele temporar absente sau prezente și străine.
  • gospodărie;
  • activitatea agricolă a gospodăriei (unde este relevant);
 • Chestionarul pentru recenzarea spațiului colectiv de locuit (2SCL)care se completează pentru fiecare bloc locativ al spațiului colectiv de locuit (în cazul în care spațiul colectiv dat are mai multe blocuri locative), care va cuprinde date despre:
  • clădirea în care este amplasat spațiul colectiv de locuit;
  • dotările spațiului colectiv de locuit;
  • persoanele care locuiesc în spațiul colectiv de locuit.

În spațiile colective de locuit, unde sunt încăperi ocupate de gospodării casnice /familii (exemplu: familiile profesorilor, personalului administrativ sau a studenților căsătoriți), aceste încăperi sunt considerate locuințe și se vor înregistra în chestionare 1CL.

 • Chestionarul pentru recenzarea persoanei (3P)care se completează pentru fiecare persoană din gospodărie, înscrisă în lista membrilor gospodăriei (care locuiesc de obicei în locuința dată) din chestionarul 1CL, în aceeași ordine din listă, prin intervievarea fiecărei persoane.

Astfel, primul chestionar 3P se referă la prima persoană (capul gospodăriei). În absența unor membri ai gospodăriei, datele se solicită de la un membru adult al gospodăriei. Pentru minori datele vor fi furnizate de către persoanele adulte.

Chestionare de recensământ în alte limbi: