Personalul de recensământ

Recenzorii sunt persoanele temporar angajate la recensământ în atribuția cărora intră colectarea în cadrul interviului față în față a datelor individuale de la populație prin înregistrarea răspunsurilor oferite la întrebările chestionarelor de recensământ. Acesta va fixa răspunsurile persoanelor recenzate pe dispozitivul electronic de tip tabletă.

Supervizorul este responsabil de asigurarea procesului de colectare ritmică a datelor de la recensământ, instruirea recenzorilor, monitorizarea și coordonarea a 7 recenzori. 

Recrutarea personalului temporar de recensământ (a recenzorilor) se face de către Biroul Național de Statistică prin intermediul oficiilor teritoriale de statistică din fiecare raion/municipiu. De asemenea, încheierea contractelor pentru serviciile de recenzare reprezintă sarcini care revin Biroului Național de Statistică.

Cum recunoaștem recenzorul BNS?

Recenzorii (și alt personal temporar de recensământ) vor fi autorizați prin legitimații corespunzătoare, emise de Biroul Național de Statistică, cu care se vor legitima când vor veni la domiciliu sau vor interacționa cu populația recenzată. De asemenea, pentru a fi distinși, recenzorii vor purta însemne de identitate a RPL, inclusiv: chipiuri și/sau tricourigenți și tablete cu logoul recensământului.

Pentru verificarea identității personalului de recensământ angajat la BNS sau pentru a adresa orice altă întrebare privind RPL, populația va putea telefona la  Linia verde dedicată (apeluri gratuite) a recensământului 0800 800 24 sau scrie la email: rpl2024@statistica.gov.md.