Recenzori

Recenzorul, persoana angajată de Biroul Național de Statistică (BNS) și instruită pentru efectuarea recensământului de probă, va vizita la domiciliu gospodăriile care au fost selectate pentru participarea la recensământul de probă, în perioada 28 august - 10 octombrie 2023. Acesta va fixa răspunsurile persoanelor recenzate pe dispozitivul electronic de tip tabletă.

În cazul în care nu găsește pe nimeni acasă, recenzorul va lăsa o înștiințare pentru a stabili ziua și ora când poate reveni. Selectiv, la unele gospodării, personalul de recensământ va efectua o vizită suplimentară pentru a evalua calitatea recenzării în cadrul anchetei post-recenzare (al cărei scop este de a evalua acuratețea recensământului de probă prin măsurarea erorilor de acoperire și de conținut).

Cum recunoaștem recenzorul BNS?

Recenzorii (și alt personal temporar de recensământ) vor fi autorizați prin legitimații corespunzătoare, emise de Biroul Național de Statistică, cu care se vor legitima când vor veni la domiciliu sau vor interacționa cu populația din sectoarele selectate pentru recensământul de probă. De asemenea, pentru a fi distinși, recenzorii vor purta însemne de identitate a RPL, inclusiv: chipiuri și/sau tricourigenți și tablete cu logoul recensământului de probă.

Pentru verificarea identității personalului de recensământ angajat la BNS sau pentru a adresa orice altă întrebare privind RPL, populația va putea telefona la  Linia verde dedicată (apeluri gratuite) a recensământului 0800 800 24 sau scrie la email rpl2024@statistica.gov.md.