Întrebări generale despre recensământ

Ce este Recensământul Populației și Locuințelor?

Recensământul este un exercițiu statistic de o mare amploare națională care se desfășoară pe întreg teritoriul țării o dată la 10 ani și a cărui scop este numărarea populației țării, împreună cu o serie de caracteristici demografice și socio-economice ai acesteia, care pot fi obținute doar în cadrul recensământului, de exemplu aspectele etnice ș.a.

De ce este important recensământul?

Datele obținute la recensământ sunt necesare pentru estimarea anuală a numărului populației și producerea de statistici de recensământ, care contribuie la  elaborarea corectă a politicilor publice naționale și locale, pentru desfășurarea eficientă a activităților administrative sau a celor de cercetare, pentru dezvoltarea umană a țării. Deoarece, doar în cazul recensământului putem obține statistici despre situația reală privind structura demografică și socio-economică a populației, gospodării, fond locativ, condiții de locuit. 

Politicile publice se referă la schimbările care se doresc a fi făcute în domenii de importanță vitală pentru oameni, precum sănătatea, educația, protecția socială, asigurare financiară, siguranță economică etc.

Când va avea loc recensământul la noi în țară?

Recensământul populației și locuințelor va fi desfășurat în Republic Moldova în perioada 8 aprilie-7 iulie 2024 și se va încadra în runda mondială 2020 a recensămintelor populației și locuințelor, care este deschisă pentru perioada anilor 2015-2024. Ultimul recensământ al populației și locuințelor a fost organizat la noi în țară în 2014, iar în 2004 Republica Moldova a desfășurat primul său recensământ al populației, ca și țară independentă.

Este obligatoriu să particip la recensământ?

Da. Mai întâi de toate, participarea la recensământ este o îndatorire a noastră, a fiecăruia, ca și cetățeni ai acestei țări și membri ai comunităților în care trăim. Pentru a prospera și a ne dezvolta localitățile avem nevoie să cunoaștem situația de facto și să intervenim corespunzător. De aceea participarea la recensământ prin oferirea răspunsurilor corecte la chestionarele de recenzare este obligatorie.  

Obligativitatea participării la recensământ este stipulată și în Legea 231/2022 privind recensământul populației și locuințelor. Dacă nu putem măsura nu putem îmbunătăți, datele statistice de la recensământ permit identificarea corectă a problemelor cu care ne confruntăm și respectiv prioritizarea resurselor pentru a fi soluționate.

Cum va influența recensământul bunăstarea oamenilor?

Un recensământ realizat cu succes va avea un impact nu imediat, efectele acestuia se vor vedea în viitorul apropiat. Este de înțeles acest lucru, deoarece beneficiile directe ale recensământului se vor regăsi în timp în acțiuni precum distribuirea corectă și eficientă a fondurilor bugetare pentru diferite scopuri concrete și specifice pentru asigurarea dezvoltării comunităților și a țării în general, sau abordarea corespunzătoare a problemelor cu care se confruntă anumite regiuni sau localități. Un exemplu elocvent în acest sens ar fi asigurarea cu apă și canalizare a localităților. Sau asigurarea eficientă cu resurse energetice (curent, gaze) a țării, precum și oportunitățile de creare de locuri de muncă pentru potențialul forței de muncă din cadrul unei comunități, dar și alte exemple de acest fel. În fiecare caz este important să știm ce?, unde?, cât?, când? ca să reușim îmbunătățirea situației.

Ce s-ar întâmpla dacă recensământul nu ar avea loc?

În acest caz, la baza deciziilor luate de către toți factorii de decizie, începând cu cele mai importante instituții în stat până la mici antreprenori și organizații, vor da date neactualizate care nu prezintă cum stau lucrurile în realitate. Acest fapt ar însemna ca fondurile bugetare nu sunt direcționate acolo unde este cea mai mare nevoie de ele. De asemenea foarte important este că nu vom avea o imagine clară despre accesul populației la serviciile de sănătate, educație, protecție socială și altele. La fel, nu vom cunoaște situația de ansamblu privind fondul locativ și condițiile de locuit - lucru foarte important pentru a produce schimbările mult așteptate. Într-un cuvânt, nerealizarea recensământului ar prejudicia șansa noastră comună de a îmbunătăți corespunzător condițiile de viață a oamenilor.

Cum va avea loc recenzarea?

În cadrul recensământului din 2024 va fi aplicată metoda interviului față în față prin vizita recenzorului la domiciliu. Recenzorul va înregistra electronic datele oferite de către persoană, utilizând ca și dispozitiv electronic - tableta. Această metodă numită pe scurt CAPI (abrevierea din engleză - computer assisted personal interviewing - interviu personal asistat de computer) este o alternativă modernă a tradiționalei colectări de date statistice pe hârtie și este pe larg utilizată în practica statistică din multe țări.

De ce este importantă efectuarea recenzării la reședința obișnuită a persoanei?

În cadrul recensământului din 2024 va fi aplicată metoda interviului față în față prin primirea vizitei recenzorului la domiciliu. Acesta este primul recensământ în care recenzarea va fi efectuată utilizând metoda CAPI (interviu personal asistat de computer), cu suportul tehnologiilor GIS (sistem informațional geografic). Tehnologiile GIS vor permite stabilirea legăturii între persoanele recenzate și locația geografică a locuinței, fapt ce va permite diseminarea datelor pe arii mai mici decât localitatea. Aceasta va oferi posibilități enorme de planificare atât pentru instituțiile statului, cât și pentru mediul de afaceri (de exemplu, se va cunoaște câți copii locuiesc într-o anumită zonă pentru planificarea de școli, grădinițe; în ce zonă a orașului este concentrată populația pentru planificarea transportului public etc.). De asemenea, în combinație cu alte date geografice se va putea determina numărul persoanelor supuse anumitor riscuri naturale (ex. inundații, alunecări de teren etc.). 

Ce fac dacă locuiesc în mod obișnuit la altă adresă decât reședința/domiciliul din buletinul de identitate?

În cadrul recensământului persoanele se vor recenza la adresa unde locuiesc de facto în mod obișnuit și nu la adresa înscrisă în actul de identitate. Acesta este un motiv în plus, de ce persoanele trebuie recenzate la domiciliu și nu în alte locații.

Ne vom putea autorecenza prin intermediul unei aplicații web?

Nu. La recensământul din 2024 va fi posibil de completat chestionarul doar prin metoda interviului față în față prin primirea vizitei recenzorului la domiciliu.

Diaspora va fi recenzată?

La recensământ se vor colecta date despre toate persoanele care locuiesc în țară, inclusiv cele plecate peste hotare (doar cu un număr mai mic de întrebări), dar la etapa de prelucrare a datelor se vor filtra persoanele care nu sunt rezidente la momentul recensământului. Toate caracteristicile demografice și socio-economice se vor produce cu privire la populația rezidentă (care au trăit aici preponderent în ultimele 12 luni indiferent de absențele temporare (în scopul recreării, vacanței, vizitelor la rude și prieteni, afacerilor, tratamentului medical, pelerinajelor religioase etc.). 

Despre persoanele plecate peste hotare se vor colecta date de la membrii gospodăriei rămași în țară.

Vor fi protejate datele personale la recensământ?

Da, cu siguranță! Datele care vor fi oferite de cetățeni pentru completarea chestionarului de recenzare vor fi utilizate doar sub formă generalizată în scopuri statistice. BNS se conduce după cele mai bune practici europene de siguranță și confidențialitate, fiind certificat în acest sens. Datele obținute de la cetățeni sunt anonimizate și/sau pseudonimizate, astfel încât nimeni să nu poată fi identificat.

Tehnic vorbind, în cadrul înregistrării datelor în formularul electronic prin interviu efectuat de un recenzor, numărul de identificare de stat (IDNP) este criptat imediat ce intră în sistem pe tableta, iar stocarea în baza de date a recensământului  se face utilizând un identificator statistic (rezultat prin aplicarea unui algoritm de criptare asupra IDNP).

Ce este recensământ de probă și de ce este nevoie de el?

Recensământul de probă se organizează înaintea perioadei de desfășurare a unui recensământ propriu-zis pentru a testa toate procedurile  de recensământ în condiții de teren: instrumentarul de lucru, procesul de colectare a datelor, conținutul chestionarelor, cartografierea locuințelor etc. Un recensământ de probă este o desfășurare a întregii operațiuni de recensământ la o scară mai mică, folosind un număr limitat de persoane și sectoare de recensământ în condiții diverse.

Acesta este important anume pentru faptul de a vedea care sunt lacunele, unde sunt probleme pentru a fi preîntâmpinate și evitate în cadrului recensământului. Spre deosebire de recensământul propriu-zis care are loc pe întreg teritoriul țării, recensământul de probă este organizat doar în cadrul a câtorva localități sau părți ale localităților special selectate.

Când vom afla rezultatele recensământului?

Rezultatele provizorii ale recensământului populației și locuințelor 2024 (numărul persoanelor recenzate pe sexe, medii și în profil teritorial) vor fi făcute publice  până la 31 decembrie 2024. Rezultatele definitive vor fi publicate pe pagina web a BNS până la 31 decembrie 2026.

Unde pot să aflu mersul pregătirilor pentru desfășurarea recensământului din 2024?

Mai multe detalii și noutăți privind desfășurarea RPL 2024 puteți vedea pe pagina web oficială a Biroului Național de Statistică, rubrica de pe prima pagină Recensământul Populației și Locuințelor 2024.

Din ce surse va fi organizat recensământul?

Asigurarea financiară a acțiunilor de organizare și efectuare a recensământului populației și locuințelor din Republica Moldova în anul 2024 se va realiza de către instituțiile implicate din mijloacele prevăzute în legea bugetară anuală (bugetul de stat), precum și cu suportul Delegației Uniunii Europene, UNFPA, UNICEF și a altor parteneri.


Distribuie
  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER