Întrebări privind activitatea recenzorilor

Cine sunt recenzorii?

Recenzorii sunt persoanele temporar angajate la recensământ în atribuția cărora intră colectarea în cadrul interviului față în față a datelor individuale de la populație prin înregistrarea răspunsurilor oferite la întrebările chestionarelor de recensământ.

Cum are loc recrutarea recenzorilor?

Recrutarea personalului temporar de recensământ (a recenzorilor) se face de către Biroul Național de Statistică prin intermediul oficiilor teritoriale de statistică din fiecare raion/municipiu. De asemenea, încheierea contractelor pentru serviciile de recenzare reprezintă sarcini care revin Biroului Național de Statistică.

Comisiile teritoriale pentru recensământul populației și locuințelor din 2024 acordă suportul necesar Biroului Național de Statistică la recrutarea personalului temporar de recensământ.

Unde vor fi făcute anunțurile privind recrutarea recenzorilor?

Anunțurile privind recrutarea recenzorilor sunt făcute publice de către oficiile teritoriale de statistică/centrele regionale de statistică. De asemenea, pe pagina web oficială a Biroului Național de Statistică www.statistica.gov.md vor fi plasate anunțuri privind recrutarea, precum și pe conturile Biroului de pe rețelele sociale

Cum pot deveni recenzor?

Pentru a activa temporar pe perioada recensământului în calitate de recenzor este necesar să depuneți o cerere de angajare la oficiul teritorial pentru statistică din raionul/municipiul unde locuiți. Pentru mai multe informații privind procesul de recrutare la recensământ, apelați la oficiile teritoriale de statistică/centrele regionale de statistică:

Pentru a fi recenzor trebuie să am studii superioare?

Nu este obligatoriu. Personalul de recensământ este selectat din rândul locuitorilor din comunități. Acești pot fi angajați din primării, consilii, instituții deconcentrate, personal didactic, specialiști în economie, agricultură, servicii sociale și în alte domenii. De asemenea, recenzorii pot fi angajați și din rândul pensionarilor, al studenților și al altor categorii de persoane cu pregătire corespunzătoare, având cel puțin studii medii absolvite. Totuși, dat fiind faptul că datele vor fi colectate în format electronic, potențialii candidați trebuie să dea dovadă de cunoștințe minime de mânuire a tabletelor sau utilizare a telefoanelor mobile smart.

Pentru comunitățile de minorități etnice se angajează recenzori din rândul lor?

Recrutarea recenzorilor se va face în baza cererilor parvenite de la persoanele din fiecare localitate. Cu toate acestea, antrenarea cetățenilor aparținând minorităților etnice ar facilita, într-o oarecare măsură, activitățile de recenzare în teren.

Studenții pot fi recenzori?

Da. Studenții pot activa în calitate de recenzori, iar acest fapt nu va încurca procesul de studii în care sunt antrenați la moment, deoarece recenzarea o pot face și în afara orelor de studiu. Mai mult ca atât, studenții pot deveni o forță activă în cadrul recensământului și sunt îndemnați să se implice.

Pot fi recenzor dacă activez cu program deplin într-o organizație/autoritate?

Da. Activitatea în calitate de recenzor poate fi efectuată în afara orelor de lucru și în zilele de odihnă.

Recenzorii au program fix?

Nu. Executarea atribuțiilor și a sarcinilor recenzorilor nu ține de un program fix.

Ce fac recenzorii?

Recenzorii efectuează interviuri față în față cu locuitorii din sectoarele localității de care sunt responsabili, pentru colectarea datelor individuale de la populație, înregistrând electronic (pe tablete) răspunsurile oferite de cetățeni la întrebările chestionarelor de recensământ.

Câte locuințe revin fiecărui recenzor?

Fiecare persoană angajată în calitate de recenzor la recensământ are în atribuția sa colectarea informațiilor din cca 450 locuințe.

Cum sunt remunerați recenzorii?

Plata pentru personalul temporar de recensământ se va efectua în baza salariului mediu lunar pe economie prognozat pentru anul curent, care conform HG 1033/2023, este de 13 700 lei. Totodată, recenzorii vor fi remunerați în funcție de sarcina efectiv îndeplinită și calitatea lucrărilor realizate.


Distribuie
  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER