Confidențialitatea și siguranța datelor personale

Este asigurată confidențialitatea datelor personale la recensământ?

Da. Confidențialitatea datelor personale la recensământ este prevăzută în legislația națională pentru recensământ (Legea Nr. 231 din 28-07-2022). În plus, la angajare, fiecare recenzor va semna o declarație de confidențialitate.

Recenzarea față în față în prezența unui recenzor se înregistrează video sau audio?

Nu. Relația dintre recenzor și recenzat este una total confidențială. Nu se fac înregistrări video sau audio.

De ce se solicită IDNP-ul fiecărei persoane recenzate?

În cadrul recensământului IDNP se va solicita pentru ca BNS să poată uni pe viitor datele de la recensământ cu alte registre precum Registrul Populației, astfel încât viitoarele recensăminte să fie efectuate prin registre, fără a merge în teren. Pentru a putea realiza legătura între aceste surse este nevoie de un cod de identificare unic pentru fiecare persoană și acesta este Numărul de identificare de stat (IDNP). Utilizarea acestuia permite și eliminarea posibilității ca o persoană să fie recenzată de mai multe ori, fapt ce asigură un grad mai mare de corectitudine a rezultatelor.

Ce se întâmplă dacă dispare conexiunea la internet?

În cazul în care conexiunea la internet este slabă și transmisia nu se poate face pentru o perioadă limitată de timp, datele stocate în memoria tabletei sunt criptate astfel încât să nu poată fi citite de nicio altă entitate decât BNS. Datele cetățenilor sunt anonimizate și sunt prelucrate doar în scopuri statistice și în conformitate cu practicile etice de confidențialitate și protecție a datelor.

Cum vor fi respectate regulile privind protecția datelor cu caracter personal în timpul recensământului din 2024?

BNS a obținut certificare internațională privind protecția datelor cu caracter personal și va aplica și la recensământ norme de protecție a datelor cu caracter personal în care sunt descrise mecanismele și mijloacele de prelucrare, precum și măsurile tehnice și organizatorice pentru stocarea datelor în condiții de siguranță și confidențialitate.

Ce se întâmplă după recensământ cu informațiile obținute în urma completării chestionarelor?

După finalizarea activității de colectare, datele se anonimizează, adică se aplică o procedură prin care nu se mai poate determina de la ce persoană provin datele individuale. Toate informațiile colectate sunt folosite exclusiv în scopuri statistice pentru producerea de indicatori statistici care se obțin prin generalizarea datelor individuale pe diferite caracteristici ale populației (sex, vârstă, starea civilă, nivelul de educație, etnie, limba maternă, ocupația etc.).

Pot ajunge informațiile obținute în urma completării chestionarelor după recensământ la Poliție sau Serviciul Fiscal?

Nu. Rezultatele recensământului pot fi folosite doar în scopuri statistice pentru a produce date statistice.

Cine va avea acces la informațiile mele?

La datele personale va avea acces doar recenzorul pe durata recenzării până la transmiterea chestionarului în bazele de date. Imediat ce intră în baza de date, aceste informații devin doar statistici. Recenzorul se supune legilor stricte de confidențialitate prin contractul semnat care prevede un angajament de confidențialitate. Este de menționat faptul că datele sunt colectate în scop pur statistic și sunt anonimizate pentru siguranța persoanelor recenzate.

Vor fi informațiile personale transferate către o terță parte?

Nu. Este strict interzis ca informațiile individuale oferite la recensământ să fie transferate de către BNS, oficiile teritoriale de statistică ale BNS, personalul de recenzare altor părți terțe: organizații, entități, instituții etc.


Distribuie
  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER