Biroul Național de Statistică a fost certificat în conformitate cu standardele ISO/IEC 27 001:2013 privind securitatea și ISO/IEC 27701:2019  privind protecția datelor cu caracter personal

Biroul Național de Statistică (BNS) a obținut certificatele de conformitate corespunzător standardelor ISO/IEC 27001:2013 privind securitatea informației și ISO/IEC 27701:2019 privind protecția datelor cu caracter personal/confidențiale, urmare a finalizării cu succes a auditurilor pe domeniile vizate. Standardele ISO/IEC 27001 și ISO/IEC 27701 definesc cerințele pentru un sistem de management al securității informației și protecției datelor cu caracter personal, confidențialitate, integritate și disponibilitate a informației.

De notat că în scopul digitizării procesului de producere a statisticilor oficiale și micșorării poverii informaționale asupra respondenților, asigurarea securității informației, confidențialității și protecției datelor cu caracter personal în corespundere cu legislația națională (Legea nr. 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal) și cea internațională, în special cea a Uniunii Europene (Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor)), este o necesitate primordială pentru BNS.

Prin obținerea acestor certificări (în domeniul ”Producerea statisticilor oficiale”), se confirmă faptul că măsurile de securitate și protecție a datelor implementate, în special, în ultima perioadă de către BNS, au ajuns la un nivel cel puțin egal cu standardele ISO/IEC 27001 și ISO/IEC 27701, având aplicate cele mai bune practici de planificare, instalare, configurare, utilizare, întreținere a sistemelor informaționale, menținere și îmbunătățire a securității informației și asigurare a protecției datelor.

Aceste certificări vin să aducă o asigurare în plus, atât respondenților - datele cărora sunt prelucrate de către BNS, cât și deținătorilor de date administrative și alternative (private), că consumul și utilizarea datelor individuale de către BNS, va fi efectuată în strictă conformitate cu cerințele din domeniul protecției datelor cu caracter personal și a securității informaționale și va servi exclusiv scopului de producere a statisticilor oficiale.

Menționăm că, în vederea consolidării capacităților BNS pentru asigurarea securității informației și a protecției datelor cu caracter personal, BNS a beneficiat de suportul partenerilor de dezvoltare, în special al Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare și Cooperare în Moldova (SDC) și al Fondului Națiunilor Unite pentru Populație în Moldova (UNFPA).


Distribuie
  • Au fost utile aceste informații?
    Răspunsul dvs. ne va ajuta să îmbunătățim acest site
  • Da Nu

Vă rugăm să specificați de ce nu au fost aceste informații relevante pentru dvs.

Răspunsul dvs. ne va ajuta să îmbunătățim acest site!

  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER