Evoluția preţurilor de consum în Republica Moldova în luna octombrie 2022

https://statistica.gov.md/ro/evolutia-preturilor-de-consum-in-republica-moldova-in-luna-9485_59998.html

Biroul Naţional de Statistică informează că, preţurile medii de consum în luna octombrie 2022 faţă de luna septembrie 2022 au crescut cu 2,62%. Prețurile medii de consum în luna octombrie 2022 comparativ cu luna decembrie 2021 (de la începutul anului curent) au crescut cu 27,95%, inclusiv la produse alimentare cu 29,17%, mărfuri nealimentare cu 18,85% și la servicii prestate populaţiei cu 40,16%.

Inflația lunară

Biroul Naţional de Statistică informează că, preţurile medii de consum în luna octombrie 2022 faţă de luna septembrie 2022 au crescut cu 2,62% (față de 2,12% în perioada respectivă a anului 2021). Creșterea preţurilor medii de consum a fost determinată de majorarea preţurilor la produsele alimentare cu 3,35%, la mărfurile nealimentare cu 1,09% și la serviciile prestate populației cu 3,85% (Tabelul 1, Figurile 2 și 3).

În luna octombrie 2022 faţă de septembrie curent, din produsele alimentare, creșteri mai accentuate de preț au fost marcate la legume – cu 22,1%, ouă de găină – cu 8,3% și zahăr – cu 4,7%. Totodată, în perioada de raport au fost înregistrate reduceri de preţ la ulei vegetal – cu 0,6%.

La mărfurile nealimentare, în luna octombrie 2022 față de septembrie 2022 au fost înregistrate creșteri mai accentuate de preț la încălțăminte și confecții – cu 1,5%, și, respectiv, cu 1,3%.

Creșteri mai mari a prețurilor (tarifelor) la serviciile prestate populației în luna octombrie 2022 faţă de luna septembrie 2022 au fost înregistrate la serviciile comunal - locative – în medie cu 10,32% (în special la serviciile de alimentare cu apă caldă – cu 31,6%, serviciile de furnizare a gazelor naturale – cu 27,3% și a energiei electrice2 - cu 9,5%), generând creșterea prețurilor medii de consum cu peste 0,89%.

Inflația de la începutul anului

Prețurile medii de consum în luna octombrie 2022 comparativ cu luna decembrie 2021 (de la începutul anului curent) au crescut cu 27,95%, inclusiv la produse alimentare cu 29,17%, mărfuri nealimentare cu 18,85% și la servicii prestate populaţiei cu 40,16% (Tabelul 1).

Inflația anuală

Prețurile medii de consum în luna octombrie 2022 comparativ cu luna octombrie 2021 (în ultimele 12 luni) au crescut cu 34,62%, inclusiv la produse alimentare cu 36,23%, mărfuri nealimentare cu 21,78% și servicii prestate populaţiei cu 52,65% (Tabelul 1, Figurile 2 și 3).

 Tabelul 1. Rata inflaţiei în luna octombrie 20223

Mărfuri şi servicii

Coeficientul de ponderare
(în decimile)4

Octombrie 2022, în % faţă de:

Octombrie 2022 față de septembrie
2022: gradul de influență (+/-) asupra IPC, %

 septembrie
 2022

decembrie
2021

octombrie
2021

Total

10 000

2,62

27,95

34,62

2,62

Produse alimentare

3 634

3,35

29,17

36,23

1,22

Pâine

194

0,84

27,33

36,80

0,02

Legume5

377

22,10

45,46

63,98

0,83

Fructe6

274

0,99

58,14

68,32

0,03

Carne, preparate şi conserve din carne

752

0,87

21,00

24,28

0,07

Lapte şi produse lactate

463

1,35

16,85

22,72

0,06

Zahăr

51

4,71

46,36

55,91

0,02

Ouă

53

8,33

41,04

63,88

0,04

Ulei vegetal

49

-0,63

9,65

15,15

0,00

Mărfuri nealimentare

3 785

1,09

18,85

21,78

0,41

Confecții

447

1,32

10,83

14,14

0,06

Încălțăminte

245

1,47

13,08

17,25

0,04

Medicamente

336

0,75

9,11

10,23

0,03

Combustibili și carburanți7

577

1,01

39,79

42,08

0,06

Materiale de construcţie

135

0,22

24,09

28,31

0,00

Servicii

2 581

3,85

40,16

52,65

0,99

Servicii comunal-locative

860

10,32

86,46

125,86

0,89

  • apă potabilă şi canalizare

103

0,00

0,60

0,60

0,00

  • energie electrică

328

9,52

75,02

75,02

0,31

  • gaze naturale prin reţea8

185

27,32

247,21

530,82

0,51

  • încălzire centralizată8

97

0,00

54,11

92,03

0,00

Transportul de pasageri

275

0,56

57,36

65,77

0,02

Alimentaţia publică

320

0,52

22,15

27,10

0,02

 

Datele graficului în format .xlsx

Expunerea grafică a gradului de influență a modificării preţurilor medii pe principalele grupe de mărfuri și servicii asupra creșterii IPC în luna octombrie 2022 faţă de luna septembrie 2022 este prezentată în Figura 1.

Datele graficului în format .xlsx

Dinamica Indicilor Preţurilor de Consum lunari și anuali este prezentată în Figura 2.

Datele graficului în format .xlsx

Expunerea grafică a IPC lunari, pe grupe majore, înregistrați în perioada ianuarie 2021 – octombrie 2022, calculați față de luna respectivă a anului precedent este prezentată în Figura 3.

Datele graficului în format .xlsx

Datele privind IPC pentru mărfuri și servicii, la nivel de diviziuni, în corespundere cu clasificatorul internațional COICOP9, sunt prezentate în Tabelul 2.

Tabelul 2. IPC în octombrie 2022, pe diviziuni de mărfuri și servicii, conform clasificatorului COICOP10

Diviziunea

Denumirea

Coeficientul de ponderare (în decimile)

Octombrie 2022, în % faţă de:

Octombrie
 2022 față de septembrie 2022:

gradul de influență  (+/) asupra IPC, %

septembrie 2022

decembrie 2021

octombrie 2021

 

Total IPC

10 000

102,62

127,95

134,62

2,62

01

Produse alimentare și băuturi nealcoolice

3 492

103,46

129,85

137,10

1,21

02

Băuturi alcoolice și tutun

330

100,53

114,38

115,87

0,02

03

Îmbrăcăminte și încălțăminte

888

101,44

111,17

114,66

0,13

04

Locuință, apă, electricitate, gaze și alți combustibili

1 255

107,02

169,81

198,31

0,88

05

Articole de mobilier, echipamente de uz casnic și întreținerea curentă a locuinței

792

101,25

117,95

121,68

0,10

06

Sănătate

614

100,50

108,52

109,97

0,03

07

Transport11

986

101,15

137,52

139,27

0,11

08

Telecomunicație12

501

100,23

105,59

107,93

0,01

09

Recreere și cultură

288

101,40

118,17

120,94

0,04

10

Educație

111

103,60

122,84

122,96

0,04

11

Restaurante și hoteluri

329

100,56

122,19

127,33

0,02

12

Diverse produse și servicii

413

100,76

115,32

117,19

0,03

Datele graficului în format .xlsx

Indicii parțiali

Indicii parțiali, calculați prin excluderea din IPC a anumitor componente, sunt prezentați în Tabelul 3.

Tabelul 3. Indicii parţiali13 ai prețurilor de consum în octombrie 2022

Denumirea indicatorilor

Octombrie 2022, în % faţă de:

septembrie
2022

decembrie 2021

octombrie 2021

Total IPC

102,62

127,95

134,62

Total IPC, exclusiv produse alimentare şi băuturi, combustibili și carburanți, produse şi servicii cu preţuri reglementate

101,08

116,35

119,78

Total IPC, exclusiv produse alimentare şi băuturi

102,20

127,23

133,68

Total IPC, exclusiv produse şi servicii cu preţuri reglementate

102,07

123,48

128,37

Total IPC,,exclusiv combustibili și carburanți

102,72

127,18

134,09

Indicele preţurilor la produse alimentare şi băuturi

103,35

129,17

136,23

Indicele preţurilor la produse şi servicii reglementate

105,37

151,43

168,73

Indicele preţurilor la combustibili și carburanți

101,01

139,79

142,08

Indicele preţurilor la produse alimentare şi băuturi, combustibili și carburanți, produse şi servicii cu preţuri reglementate

103,69

136,54

145,82

 

Datele graficului în format .xlsx

IPC în profil teritorial

Datele privind IPC în profil teritorial pentru lunile ianuarie-octombrie 2022 față de luna precedentă și luna corespunzătoare a anului precedent sunt prezentate în Tabelul 4.

Tabelul 4. IPC lunari, în ianuarie-octombrie 2022, pe regiuni statistice

Luna

În % faţă de luna precedentă

În % faţă de luna corespunzătoare a anului precedent

Total IPC

Nord

Centru

Sud

Chişinău

Total IPC

Nord

Centru

Sud

Chişinău

Ianuarie

102,77

102,84

102,76

103,21

102,58

116,56

117,50

116,48

118,99

115,22

Februarie

102,07

101,62

102,16

101,98

102,32

118,52

118,97

118,37

121,11

117,48

Martie

104,06

104,33

104,57

104,09

103,55

122,16

122,99

122,64

124,79

120,46

Aprilie

105,56

105,10

104,89

106,71

105,90

127,07

127,36

126,77

131,08

125,75

Mai

102,04

102,23

101,77

102,24

102,04

129,05

129,46

128,31

132,96

127,97

Iunie

102,21

102,67

101,88

102,64

102,00

131,83

132,71

130,22

136,63

130,75

Iulie

101,39

101,39

100,43

101,10

102,13

133,55

133,95

130,75

138,70

133,44

August

100,89

100,72

100,73

101,56

100,87

134,29

134,34

131,58

140,83

133,89

Septembrie

101,43

101,31

101,14

101,38

101,72

133,97

133,93

130,87

139,74

134,13

Octombrie

102,62

102,32

102,42

103,42

102,66

134,62

134,09

131,03

140,83

135,28

 

Datele graficului în format .xlsx

Comparații internaționale privind inflația lunară

Datele preliminare disponibile14 privind rata lunară a inflației pentru luna octombrie anul curent în unele țări din regiune sunt prezentate în Figura 4.

Datele graficului în format .xlsx

Astfel, inflația în luna octombrie 2022 față de luna septembrie a.c. în Republica Moldova (2,6%) a fost sub nivelul inflației înregistrate în Turcia și Italia (3,5%), depășind totodată nivelul inflației marcate în alte țări analizate: Belgia (2,4%), Polonia (1,8%), Macedonia (1,4%), Portugalia (1,3%), Țările de Jos (1,1%), Austria și Franța (1,0%), Germania și Luxemburg (0,9%), Slovenia și Cipru (0,8%), Spania (0,4%).

Anexe:

Note:

1 Informaţia este prezentată fără datele raioanelor din partea stângă a Nistrului şi mun. Bender.
2 Noile tarife reglementate de furnizare a energiei electrice au intrat în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova (nr. 318-325 din 14 octombrie 2022). Respectiv, la calcularea indicelui de preț la energia electrică în luna octombrie s-a ținut cont de numărul de zile la furnizarea energiei electrice conform tarifelor vechi și noi.
3 Tabelul 1 include informația privind rata inflației pe 3 grupe majore de mărfuri și servicii, precum și pe unele grupe reprezentative, agregate conform clasificării naționale utilizate pentru calcularea IPC:

  • grupa majoră „Produse alimentare” include produse de morărit și panificație, carne, preparate și conserve din carne, pește și conserve din pește, lapte și produse lactate, ouă, grasimi, fructe proaspete, alte frucete și conserve, legume, cartofi, dulciuri și mirodenii, băuturi nealcoolice, băuturi alcoolice.
  • grupa majoră „Mărfuri nealimentare” include țigări, țesături, confecții, tricotaj, încălțăminte, mobilă, mijloace de transport și piese auto, ediții tipărite, combustibili și carburanți, alte mărfuri.
  • grupa majoră „Servicii” include educație și învățământ, servicii comunal-locative, alimentație publică, sănătate, servicii de reparare auto, servicii de transport, alte servicii.

Informația comparativă privind rata inflaţiei în octombrie 2021 si octombrie 2022 este prezentată în Tabelul A1 din anexă.

4 În conformitate cu Metodologia de calcul a Indicelui Prețurilor de Consum, coeficienţii de ponderare se calculează în baza structurii cheltuielilor băneşti ale populaţiei, conform datelor cercetării bugetelor gospodăriilor casnice (CBGC), ajustaţi la consumul final al gospodăriilor populaţiei conform calculelor Conturilor Naţionale (ved. metadatele de referinţă). Conform modificărilor operate în metodologia sus menționată prin ordinul BNS nr. 53 din 31 decembrie 2021, pentru calcularea IPC în anul 2022 vor fi menținute ponderile de cheltuieli care au fost utilizate pentru elaborarea IPC în anul 2021 (bazate pe ponderile de cheltuieli din anul 2019). Ținând cont de impactul pandemiei Covid 19 asupra situației social-economice din țară în anul 2020, ponderile de cheltuieli din anul 2020 nu pot fi considerate reprezentative.
5 Poziția „legume” (în Tabelul1) include legume proaspete, congelate, boboase în stadiul de maturitate biologică, conserve și subproduse din legume și nu include cartofi.
6 Poziția „fructe” (în Tabelul1) include struguri, alte fructe proaspete și nu include: fructe și pomușoare congelate, uscate, nuci, miezuri de fructe și semințe comestibile.
7 Poziția „combustibili și carburanți” (în Tabelul1) include gaze lichefiate, combustibili solizi (cărbune de pământ, lemne, brichete, peleți etc.), motorină, benzină, alte tipuri de combustibili pentru vehicule particulare, lubrifianți.
8 Conform metodologiei de calcul a IPC, la calcularea IPC pentru noiembrie 2021 - martie 2022 s-a ținut cont de compensarea diferenței de preț acordate de către Guvern în perioada rece a anului.
9 COICOP - Clasificarea Consumului Individual pe Destinații (Classification of Individual Consumption According to Purpose - COICOP). Secțiunea A „Cheltuielile de consum individual pe destinații” (diviziunile 1-12) începând cu ianuarie 2021 a fost armonizată la nivelul categoriei (5 cifre) cu Clasificarea Europeană a Consumului Individual pe Destinații (ECOICOP 2013).
10 Tabelul 2 include informația privind coeficienții de ponderare și IPC pe 12 diviziuni COICOP: Informație mai detaliată privind IPC, pe clase de mărfuri și servicii COICOP, este prezentată în anexă (ved. Tabelul A2) la comunicatul de presă.
11 Diviziunea „Transport” (în Tabelul 2), pe lângă serviciile de transport de pasageri, include și cumpărarea de vehicule, piese de schimb și accesorii precum și carburanți.
12 Diviziunea „Telecomunicație” (în Tabelul 2), pe lângă serviciile de telecomunicații, include și echipamentele de telefonie.
13 Calcularea indicilor parţiali se elaborează în conformitate cu Metodologia privind calculul indicelui inflației de bază, aprobată prin ordinul comun al Băncii Naţionale a Moldovei şi Biroului Naţional de Statistică nr. 117-07-2203/43 din 30 decembrie 2009, cu modificările și completările ulterioare.
14 Sursa datelor referitor la rata inflației în alte statehttps://tradingeconomics.com/country-list/inflation-rate-mom?continent=europe

Precizări metodologice:

 Informații relevante:

Referințe utile, privind IPC în unele state:

Baza de date Eurostat:

 Baza de date OECD:

Comitetul pentru Statistică al CSI (CISSTAT):

 

10.11.2022

© 2024. Biroul Național de Statistică al Republicii Moldova. Toate drepturile rezervate / Dezvoltat de Brand.md