Lucrări de construcții executate în ianuarie-iunie 2021

https://statistica.gov.md/ro/lucrari-de-constructii-executate-in-ianuarie-iunie-2021-9801_3475.html

Biroul Național de Statistică informează că în ianuarie-iunie 2021 au fost realizate lucrări de construcții în valoare de 5,4 miliarde lei sau cu 17,1% mai mult față de ianuarie-iunie 2020.

Lucrări de construcții executate în ianuarie-iunie 20211, 2, 3

Biroul Național de Statistică informează că în ianuarie-iunie 2021 au fost realizate lucrări de construcții în valoare de 5,4 miliarde lei sau cu 17,1% (în prețuri comparabile) mai mult față de ianuarie-iunie 2020.

Tabelul 1. Volumul lucrărilor de construcții executate în ianuarie-iunie 2021

Realizări,
mil. lei

În % față de:

ianuarie-iunie 2020

total

Volumul lucrărilor de construcții – total

5 402,5

117,1

100,0

din care:

 

 

 

Pe elemente de structură a lucrărilor

 

 

 

construcţii noi

3 168,9

120,0

58,7

reparaţii capitale

1 111,5

124,3

20,6

întreţinere şi reparaţii curente

996,9

106,0

18,4

alte lucrări

125,2

90,5

2,3

Pe obiecte de construcții

 

 

 

clădiri rezidențiale

1 831,7

118,4

33,9

clădiri nerezidențiale

1 348,0

113,6

25,0

construcții inginerești

2 097,6

120,4

38,8

alte lucrări

125,2

90,5

2,3

Datele tabelului în format .xls

Pe elemente de structură a lucrărilor în ianuarie-iunie 2021 față de aceeași perioadă a anului 2020, au crescut volumele lucrărilor la construcții noi cu 20,0%, reparații capitale cu 24,3% și întreținere și reparații curente cu 6,0%.

Pe obiecte de construcții în ianuarie-iunie 2021 față de aceeași perioadă a anului precedent, au crescut volumele lucrărilor executate la clădirile rezidențiale cu 18,4%, clădirile nerezidențiale cu 13,6% și construcțiile inginerești cu 20,4%.

 

 Note:

1 Informația este prezentată fără datele raioanelor din partea stângă a Nistrului și mun. Bender.
2 Informația este prezentată pe cercul de întreprinderi cu genul principal de activitate ”Construcții”, unde întreprinderile cu 4-19 angajați au fost cercetate prin eșantion, iar cele cu 20 angajați şi mai mult – exhaustiv. Întreprinderile cu 0-3 angajați nu au fost cuprinse în cercetarea infraanuală.
3 Indicatorii prezentați sunt provizorii și pot fi rectificați în trimestrul următor conform precizărilor parvenite de la întreprinderi.

Informații relevante:

Referințe utile privind evoluția indicatorului „Lucrări de construcții” în unele state ale lumii:

Eurostat:

20.08.2021

© 2024. Biroul Național de Statistică al Republicii Moldova. Toate drepturile rezervate / Dezvoltat de Brand.md