Lucrări de construcții executate în ianuarie-martie 2023

https://statistica.gov.md/ro/lucrari-de-constructii-executate-in-ianuarie-martie-2023-9801_60419.html

Biroul Național de Statistică informează că, în ianuarie-martie 2023, volumul lucrărilor de construcții s-a diminuat față de aceeași perioadă a anului 2022 cu 10,9%.

Biroul Național de Statistică informează că, în ianuarie-martie 2023, volumul lucrărilor de construcții s-a diminuat față de aceeași perioadă a anului 2022 cu 10,9% (în prețuri comparabile), ca urmare a descreșterii, pe elemente de structură, a volumului lucrărilor de construcții noi cu 25,6% și a volumului altor lucrări de construcții (demolări, amenajarea terenurilor până la construcții etc.) cu 10,1%. În același timp, volumul lucrărilor de reparații capitale a crescut, în perioada analizată, cu 35,9% și volumul lucrărilor de întreținere și reparații curente a înregistrat o creștere de 0,5% față de ianuarie-martie 2022.

Descarcă datele în format .xlsx

Pe obiecte de construcții, în ianuarie-martie 2023, față de aceeași perioadă a anului 2022, s-au înregistrat diminuări (în prețuri comparabile) ale volumului lucrărilor de construcții executate la clădirile rezidențiale (-34,3%) și clădirile nerezidențiale (-5,1%). Totodată, volumul lucrărilor de construcții executate la construcțiile inginerești, în perioada analizată, a crescut cu 12,6% față de perioada corespunzătoare a anului 2022.

Descarcă datele în format .xlsx

Tabelul 1. Indicii volumului lucrărilor de construcții executate în ianuarie-martie 2023

 

Ianuarie-martie 2023 în % faţă de:

Informativ:
ianuarie-martie 2022 în % față de ianuarie-martie 2021

ianuarie-martie 2022

total

Total lucrări de construcții

89,1

100,0

95,1

din care:

 

  

Pe elemente de structură a lucrărilor

 

  

construcţii noi

74,4

53,0

94,2

reparaţii capitale

135,9

24,5

100,7

întreţinere şi reparaţii curente

100,5

17,6

78,5

alte lucrări

89,9

4,9

254,3

Pe obiecte de construcţii

 

  

clădiri rezidenţiale

65,7

27,5

91,0

clădiri nerezidenţiale

94,9

29,6

114,0

construcţii inginereşti

112,6

38,0

79,3

alte lucrări

89,9

4,9

254,3

Descarcă datele în format .xlsx

Note:

1 Informația este prezentată fără datele raioanelor din partea stângă a Nistrului și mun. Bender.
2 Datele sunt elaborate pe baza estimărilor preliminare, realizate pe cercul de entități cu genul principal de activitate ”Construcții”, cuprinse în cercetarea infraanuală, în care întreprinderile cu 4-19 angajați sunt cercetate pe bază de sondaj, iar cele cu 20 angajați şi mai mult – exhaustiv. 
3 Indicatorii prezentați sunt provizorii și pot fi rectificați în trimestrul următor conform precizărilor parvenite de la întreprinderi.

Informații relevante:

Referințe utile privind evoluția indicatorului „Lucrări de construcții” în unele state ale lumii:

Eurostat:

19.05.2023

© 2024. Biroul Național de Statistică al Republicii Moldova. Toate drepturile rezervate / Dezvoltat de Brand.md