Recensământul Populației și al Locuințelor runda 2020: Primele consultări publice privind variabilele pentru recensământ

https://statistica.gov.md/ro/consultarea-variabilelor-pentru-recensamantul-populatiei-si-al-locuintelor-runda-12_60237.html

Astfel, în perioada 22-23 decembrie curent, reprezentanți ai autorităților administrației publice centrale, locale și a altor instituții, mediului academic, societății civile și partenerilor de dezvoltare s-au întrunit în cadrul meselor rotunde, pentru a discuta și a oferi recomandări cu privire la lista variabilelor pentru recensământ și criteriile de selectare a acestora, fiind luată în considerare experiența recensămintelor anterioare și recomandările internaționale din domeniu.

Biroul Național de Statistică (BNS), în contextul pregătirii recensământului populației și locuințelor din 2024, a demarat procesul de consultări publice cu privire la variabilele care vor fi utilizate la colectarea datelor în cadrul RPL 2024.

Astfel, în perioada 22-23 decembrie curent, reprezentanți ai autorităților administrației publice centrale, locale și a altor instituții, mediului academic, societății civile și partenerilor de dezvoltare s-au întrunit în cadrul meselor rotunde, pentru a discuta și a oferi recomandări cu privire la lista variabilelor pentru recensământ și criteriile de selectare a acestora, fiind luată în considerare experiența recensămintelor anterioare și recomandările internaționale din domeniu. De asemenea, în cadrul meselor rotunde participanții au fost familiarizați cu caracteristicile de bază, metodele aplicate, activități de pregătire realizate și planificate precum și cu variabilele care se propun spre colectare la următorul RPL.

Variabilele de recensământ sunt caracteristică a unității de recenzare (persoană, gospodărie, locuință sau clădire) și care stau la baza calculării indicatorilor statistici de recensământ. La selectarea acestora s-au luat în considerație recomandările internaționale, actualitatea acestora, sarcina asupra respondentului și intervievatorului, claritatea pentru respondenți, relevanța pentru societate și utilizatori, comparabilitatea față de recensămintele anterioare, inexistența altor surse de date alternative ș.a.

Ținem să remarcăm că în ultimii ani, BNS și-a intensificat activitatea în vederea pregătirii RPL din 2024, prin organizarea mai multor ședințe și vizite cu participarea experților străini, în cadrul cărora statisticienii BNS și-au consolidat capacitățile în vederea pregătirii și efectuării acestuia.

Realizarea recensământului din 2024 va fi inovativ atât prin modalitatea de realizare a acestuia, cât și prin modul de colectare a datelor. Astfel, BNS preconizează combinarea recensământului populației și locuințelor cu cel agricol. De asemenea, la colectarea de date vor fi aplicate metode moderne precum autorecenzarea prin Internet – CAWI (eng.: Computer-assisted Web Interviewing) și intervievarea de către recenzor cu utilizarea dispozitivului electronic - CAPI (eng.: Computer-assisted Personal Interviewing).

Totodată, va fi utilizat sistemul de informații geografice (GIS), dar și datele din surse administrative. În acest context, aducem la cunoștință că BNS a obținut certificatele de conformitate corespunzător standardelor ISO/IEC 27001:2013 privind securitatea informației și ISO/IEC 27701:2019 privind protecția datelor cu caracter personal/confidențiale. Aceste certificări vin să aducă o asigurare atât respondenților - datele cărora sunt prelucrate de către BNS, cât și deținătorilor de date administrative și alternative (private), că consumul și utilizarea datelor individuale de către BNS, va fi efectuată în strictă conformitate cu cerințele din domeniul protecției datelor cu caracter personal și a securității informaționale și va servi exclusiv scopului de producere a statisticilor oficiale.

Este de menționat, că la data de 28 iulie, a fost aprobată Legea privind recensământul populației și locuințelor, elaborată de BNS cu suportul Fondului Națiunilor Unite pentru Populație în Moldova (UNFPA Moldova). Legea are drept scop crearea cadrului legal necesar pentru realizarea viitoarelor recensăminte în Republica Moldova și instituirea unor norme-cadru de reglementare, aplicabile tuturor recensămintelor viitoare, va permite eficientizarea organizării și efectuării recensămintelor, reducerea resurselor administrative și bugetare pentru elaborarea și adoptarea cadrului de reglementare, dar și edificarea memoriei operaționale în acest sens. 

Amintim că, consultarea variabilelor de recensământ sunt parte a Planului de acțiuni a Proiectului Hotărârii Guvernului cu privire la organizarea și efectuarea RPL în anul 2024, elaborat în vederea implementării legii privind RPL și care urmează a fi aprobat până la finele anului curent.

Mesele rotunde cu genericul Consultarea variabilelor pentru Recensământul Populației și al Locuințelor din 2024 au fost organizate cu suportul oferit din partea UNFPA Moldova și Congresul Autorităților Locale din Moldova.

Mai multe detalii despre Recensământul Populației și al Locuințelor, runda 2020 puteți găsi la rubrica Recensăminte.

Materiale aferente:

23.12.2022

© 2024. Biroul Național de Statistică al Republicii Moldova. Toate drepturile rezervate / Dezvoltat de Brand.md