Rezultatele activității de inovare a întreprinderilor în Republica Moldova în anii 2017-2018

https://statistica.gov.md/ro/rezultatele-activitatii-de-inovare-a-intreprinderilor-in-republica-moldova-in-9794_3241.html

Biroul Național de Statistică informează că în perioada 2017-2018 numărul întreprinderilor inovatoare a constituit 605 întreprinderi și reprezintă 18% din numărul total de întreprinderi incluse în cercetare. Din numărul total al întreprinderilor inovatoare, 40% au realizat concomitent mai multe tipuri de inovări, 20% au realizat inovări de produse și/sau procese, 40% - au realizat inovări de metode de organizare și/sau marketing.

Rezultatele activității de inovare a întreprinderilor în Republica Moldova în anii 2017-2018

Biroul Național de Statistică informează că în perioada 2017-2018 numărul întreprinderilor inovatoare a constituit 605 întreprinderi și reprezintă 18% din numărul total de întreprinderi incluse în cercetare (în scădere cu 10% față de anii 2015-2016). Din numărul total al întreprinderilor inovatoare, 40% au realizat concomitent mai multe tipuri de inovări (de produse, procese, metode de organizare și marketing), 20% au realizat inovări de produse și/sau procese, 40% - au realizat inovări de metode de organizare și/sau marketing.

Tabelul 1. Inovarea pe tipuri

Indicatori

2015-2016

2017-2018

Numărul de întreprinderi, unități

Structura întreprinderilor inovatoare,%

Numărul de întreprinderi, unități

Structura întreprinderilor inovatoare,%

Total întreprinderi incluse in cercetare

3233

x

3326

x

Întreprinderi inovatoare - total, din care:

673

100,0

605

100,0

Întreprinderi care au realizat mai multe tipuri de inovări (de produs, proces, metode de organizare și marketing)

276

41,0

244

40,3

Întreprinderi inovatoare de  produse și/sau procese

155

23,0

119

19,7

din  care:

 

 

 

 

întreprinderi inovatoare doarde produse

57

8,5

51

8,4

întreprinderi inovatoare doarde procese

56

8,3

37

6,1

întreprinderi inovatoare de produse și procese

42

6,2

31

5,1

Întreprinderi inovatoare de metode de organizare și/sau marketing

242

36,0

242

40,0

din  care:

 

 

 

 

întreprinderi inovatoare doar de metode de organizare

72

10,7

81

13,4

întreprinderi inovatoare doarde metode de marketing

99

14,7

91

15,0

întreprinderi inovatoare de metode de organizare și metode de marketing

71

10,5

70

11,6

Din numărul total de întreprinderi inovatoare, 52% au activat în domeniul industriei (din care 48% în industria prelucrătoare), iar 48% - domeniul serviciilor (din care 22% în comerțul cu ridicata, 11% - transport și depozitare, 8% - informații și comunicații).

Tabelul 2. Întreprinderi inovatoare pe activități economice, în 2017-2018

Numărul întreprinderilor incluse în cercetare

Numărul întreprinderilor inovatoare

Structura întreprinderilor inovatoare, %

Total

3326

605

100

Industrie – total

1374

317

52,4

Industrie extractivă

52

6

1,0

Industrie prelucrătoare

1188

291

48,1

Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat

30

7

1,2

Distribuția apei; salubritate, gestionarea deșeurilor, activități de decontaminare

104

13

2,1

Servicii – total

1952

288

47,6

Comerț cu ridicata

890

135

22,3

Transport și depozitare

609

64

10,6

Informații și comunicații

249

51

8,4

Activități financiare și asigurări

60

15

2,5

Activități profesionale, științifice și tehnice

144

23

3,8

În 2017-2018 în municipiul Chișinău au desfășurat activitate de inovare 389 întreprinderi (64% din total întreprinderi inovatoare), regiunea de dezvoltare Nord –87 întreprinderi (14%), regiunea de dezvoltare Centru – 69 întreprinderi (11%), regiunea de dezvoltare Sud - 39 întreprinderi (7%), UTA Găgăuzia - 21 întreprinderi (4%).

Din numărul total de întreprinderi inovatoare 378 întreprinderi (62%) sunt întreprinderi mici cu 10 - 49 salariați; 163 de întreprinderi (27%) sunt întreprinderi mijlocii cu 50 – 249 salariați; 64 de întreprinderi (11%) sunt întreprinderi mari cu numărul de salariați 250 și peste. Astfel, numărul total de întreprinderi mici și mijlocii (ÎMM) cu activitatea de inovare a alcătuit 541 întreprinderi, sau 89% din numărul total de întreprinderi inovatoare.

În activitatea de industrie au activat 317 întreprinderi inovatoare, din care 271 sînt ÎMM (85%), iar în servicii au activat 288 întreprinderi inovatoare, din care 270 sînt ÎMM (94%).

Tabelul 3. Numărul de întreprinderi inovatoare pe clase de mărimi și regiuni de dezvoltare, 2017-2018

Total

din care pe regiuni de dezvoltare:

Mun. Chișinău

Nord

Centru

Sud

UTA Găgăuzia

Total

605

389

87

69

39

21

10 -49 salariați

378

257

42

47

19

13

50 - 249 salariați

163

89

30

18

18

8

250 și peste salariați

64

43

15

4

2

-

 

 

 

 

 

 

Industrie - total

317

168

58

52

25

14

10 -49 salariați

168

94

21

35

9

9

50 - 249 salariați

103

48

22

14

14

5

250 și peste salariați

46

26

15

3

2

0

 

 

 

 

 

 

Servicii – total

288

221

29

17

14

7

10 -49 salariați

210

163

21

12

10

4

50 - 249 salariați

60

41

8

4

4

3

250 și peste salariați

18

17

-

1

-

-

 

Anexă:

Precizări metodologice:

 

 

Persoană de contact:
Mocanu Oxana 
Șef al direcției statistică structurală
tel. 022 40 30 88

20.12.2019

© 2024. Biroul Național de Statistică al Republicii Moldova. Toate drepturile rezervate / Dezvoltat de Brand.md