Activitatea industriei în anul 2021

https://statistica.gov.md/ro/industria-republicii-moldova-9503_59615.html

Biroul Național de Statistică informează că, în anul 2021 conform datelor precizate valoarea producției industriale fabricate (în prețuri curente) a constituit 70,6 mild. lei. Indicele volumului producţiei industriale în raport cu anul 2020 a constituit 112,1%.

Biroul Național de Statistică informează că, în anul 2021 conform datelor precizate valoarea producției industriale fabricate (în prețuri curente) a constituit 70,6 mild. lei. Indicele volumului producţiei industriale în raport cu anul 2020 a constituit 112,1%.

Datele graficului în format .xls

Activitatea industriei pe tipuri de activități economice. Ponderea cea mai mare în total producție industrială fabricată o deține industria prelucrătoare (84,0%), urmată de producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (9,5%), distribuția apei; salubritate, gestionarea deșeurilor, activități de decontaminare (4,9%) și industria extractivă (1,6%).

Datele graficului în format .xls

Valoarea producției fabricate în industria prelucrătoare a constituit 59283,0 mil. lei (în 2020 – 50034,9 mil. lei), ceea ce a constituit 84,0% din valoarea totală a producției, din care industria alimentară - 20208,3 mil. lei (în 2020 – 16588,6 mil. lei), ceea ce a constituit 28,6% din valoarea totală a producției.

Totodată, menționăm că sunt și alte activități economice ce dețin o pondere importantă în valoarea producției fabricate, cum ar fi: producția altor produse din minerale nemetalifere – 8,8% (producție fabricată în valoare de 6177,5 mil. lei); fabricarea băuturilor – 8,0% (5627,9 mil. lei); fabricarea autovehiculelor, a remorcilor și semiremorcilor – 7,7% (5432,0 mil. lei); fabricarea produselor textile – 4,5% (3144,1 mil. lei); fabricarea articolelor de îmbrăcăminte – 4,3% (3033,3 mil. lei); fabricarea produselor din cauciuc și mase plastice – 4,0% (2853,8 mil. lei); fabricarea de mobilă – 3,4% (2424,9 mil. lei); industria construcțiilor metalice și a produselor din metal, exclusiv mașini, utilaje și instalații – 3,3% (2304,3 mil. lei); fabricarea substanțelor și a produselor chimice – 3,1% (2189,2 mil. lei) etc.

Tabelul 1. Valoarea producției industriale fabricate și livrate3, în prețuri curente, pe tipuri de activități economice în anii 2020-2021

 

Valoarea producției fabricate, mil. lei

Valoarea producției livrate3

2021

2020

2021

2020

mil. lei

ponderea livrărilor pe piața externă, %

mil. lei

ponderea livrărilor pe piața externă, %

INDUSTRIE – TOTAL

70561,8

59659,6

66819,1

34,0

56978,5

35,1

INDUSTRIA EXTRACTIVĂ

1096,7

1041,0

1005,8

1,0

931,1

2,1

INDUSTRIA PRELUCRĂTOARE

59283,0

50034,9

55787,3

40,0

47602,1

41,3

Industria alimentara

20208,3

16588,6

18858,0

20,7

16321,8

21,2

Producția, prelucrarea și conservarea cărnii și a produselor din carne

5077,2

4291,4

4642,3

2,6

3863,9

1,9

Prelucrarea și conservarea peștelui, crustaceelor și moluștelor

485,8

368,2

468,6

-

357,2

-

Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor

3075,9

2283,5

2557,7

75,2

2569,4

77,3

Fabricarea uleiurilor și a grăsimilor vegetale și animale

3015,5

2683,7

3011,8

28,8

2587,9

26,2

Fabricarea produselor lactate

2426,2

2247,7

2403,3

8,7

2206,6

7,8

Fabricarea produselor de morărit, a amidonului și produselor din amidon

581,4

480,4

537,3

15,6

448,7

13,9

Fabricarea produselor de brutărie și a produselor făinoase

2930,3

2528,0

2796,9

11,2

2397,6

11,5

Fabricarea altor produse alimentare (inclusiv zahăr)

2432,4

1551,1

2336,9

16,7

1791,1

12,0

Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor

183,7

154,5

103,2

2,8

99,4

0,2

Fabricarea băuturilor

5627,9

4996,1

5554,0

47,7

4816,6

51,1

Fabricarea produselor textile

3144,1

2704,9

3080,6

86,1

2649,7

88,6

Fabricarea de articole de îmbrăcăminte

3033,3

2537,5

2946,8

72,5

2490,5

70,9

Tăbăcirea și finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj și marochinărie, harnașamentelor și încălțăminte; prepararea și vopsirea blănurilor

480,5

428,1

485,6

68,8

405,6

72,4

Prelucrarea lemnului, fabricarea  produselor din lemn și plută, cu excepția mobilei; fabricarea articolelor din paie și din alte materiale vegetale împletite

562,9

396,8

485,5

40,7

349,3

24,9

Fabricarea hârtiei și a produselor din hârtie

918,3

699,6

895,5

20,3

672,4

23,0

Tipărire și reproducerea pe suporți a înregistrărilor

359,7

326,3

339,7

1,9

309,5

1,1

Fabricarea substanțelor și a produselor chimice

2189,2

2479,7

2115,1

40,7

2402,1

44,6

Fabricarea produselor farmaceutice de bază și a preparatelor farmaceutice

613,7

557,3

582,9

44,3

500,6

34,9

Fabricarea produselor din cauciuc și mase plastice

2853,8

2392,2

2774,6

37,1

2281,4

39,2

Producția altor produse din minerale nemetalifere

6177,5

5269,9

5154,0

22,0

4169,2

21,1

Industria metalurgică

352,1

148,6

345,0

56,1

130,3

18,9

Industria construcțiilor metalice și a produselor din metal, exclusiv mașini, utilaje și instalații

2304,3

1795,4

2193,0

19,0

1705,4

16,7

Fabricarea calculatoarelor și a produselor electronice și optice

359,2

338,6

348,6

85,5

337,0

83,9

Fabricarea echipamentelor electrice

351,2

2116,3

372,7

65,8

2104,1

77,3

Fabricarea de mașini, utilaje și echipamente n.c.a.4

540,9

488,9

436,1

53,4

355,7

42,1

Fabricarea autovehiculelor, a remorcilor și semiremorcilor

5432,0

3025,0

5323,0

88,5

3039,3

97,9

Fabricarea de mobilă

2424,9

1844,6

2293,4

24,2

1756,7

26,9

Alte activități industriale n.c.a. 4

415,2

269,6

369,9

58,7

256,9

68,9

Repararea, întreținerea și instalarea mașinilor și echipamentelor

550,5

488,7

428,6

12,5

399,0

9,4

PRODUCȚIA ȘI FURNIZAREA DE ENERGIE ELECTRICĂ ȘI TERMICĂ, GAZE, APĂ CALDĂ ȘI AER CONDIȚIONAT

6705,1

5778,6

6629,9

-

5728,0

-

DISTRIBUȚIA APEI; SALUBRITATE, GESTIONAREA DEȘEURILOR, ACTIVITĂȚI DE DECONTAMINARE

3477,0

2805,2

3396,1

11,8

2717,3

11,8

Datele tabelului în format .xls

În anul 2021 producția livrată3 pe piața internă a constituit 66,0% din totalul producției livrate (în anul 2020 – 64,9%) și respectiv pe piața externă – 34,0% (în anul 2020 – 35,1%).

Activitatea industriei pe forme de proprietate. În anul 2021, ponderea cea mai mare în total producție industrială fabricată o dețineau întreprinderile cu forma de proprietate privată (48,3% sau 34087,5 mil.lei), urmată de proprietate străină (21,8% sau 15385,4 mil.lei) și a întreprinderilor mixte (16,8% sau 11858,0 mil.lei). Cea mai mică pondere o dețin întreprinderile cu proprietate publică (9,6% sau 6735,9 mil.lei) și proprietate mixtă (3,5% sau 2494,9 mil.lei)

Datele graficului în format .xls

Activitatea industriei pe regiuni de dezvoltare5. Datele în profil pe regiuni de dezvoltare în anul 2021 atestă faptul concentrării activităților industriale în proporție de 51,5% în municipiul Chişinău, 22,7% - în regiunea Nord, 18,2% - în regiunea Centru, 4,0% - în regiunea Sud şi 3,6% - în UTA Găgăuzia.

Tabelul 2. Valoarea producției industriale fabricate și livrate3, în prețuri curente, pe regiuni de dezvoltare în anul 2021

 

Valoarea producției fabricate, mil. lei

Valoarea producției livrate3

2021

2020

2021

2020

mil. lei

ponderea livrărilor pe piața externă, %

mil. lei

ponderea livrărilor pe piața externă, %

INDUSTRIE – TOTAL

70561,8

59659,6

66819,1

34,0

56978,5

35,1

Mun. Chișinău

36345,8

30831,0

34104,6

24,2

28627,1

26,0

Nord

16044,7

13048,2

15153,6

42,6

12950,1

40,9

Centru

12832,6

11168,6

12467,9

44,3

10892,7

46,4

Sud

2832,6

2567,9

2684,6

42,8

2412,9

44,1

UTA Găgăuzia

2506,2

2043,9

2408,5

56,0

2095,8

53,6

Datele tabelului în format .xls

În cadrul regiunilor de dezvoltare, în anul 2021 cea mai mare pondere a producției livrate pe piața externă o dețin întreprinderile situate în UTA Găgăuzia cu 56,0% și cele din regiunea Centru – cu 44,3%.

Note:

Informația este prezentată fără datele raioanelor din partea stângă a Nistrului și mun. Bender.
2 Datele se prezintă pe cercul de întreprinderi cu genul principal de activitate industrie, inclusiv activități industriale secundare ale altor sectoare economice neindustriale.
3 Datele se prezintă pe cercul de întreprinderi cu genul principal de activitate industrie.
n.c.a. – neclasificate în alte activități.
5 Datele sunt prezentate în conformitate cu adresa juridică de înregistrare a entităților.

Informații relevante:

27.07.2022

© 2024. Biroul Național de Statistică al Republicii Moldova. Toate drepturile rezervate / Dezvoltat de Brand.md