Activitatea industriei în ianuarie-august 2022

https://statistica.gov.md/ro/activitatea-industriei-in-ianuarie-august-2022-9503_59940.html

Biroul Național de Statistică informează că în luna august 2022, producția industrială s-a majorat față de luna corespunzătoare a anului precedent cu 2,4%. Majorarea producției în august 2022 față de luna august 2021 a fost determinată de creșteri în industria prelucrătoare cu +2,7% și la producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat – cu +0,6%.

Biroul Național de Statistică informează că în luna august 2022, producția industrială (serie brută) s-a majorat față de luna corespunzătoare a anului precedent cu 2,4%. Majorarea producției în august 2022 față de luna august 2021 a fost determinată de creșteri în industria prelucrătoare cu +2,7% (generând creșterea producției pe total industrie cu 2,4%) și la producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat cu +0,6% (ved. Figura 1 și Tabelul 1). Totodată, s-a înregistrat descreștere în industria extractivă cu 1,1%.

În luna august 2022 producția industrială ca serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate s-a majorat cu 1,3% față de luna august a anului precedent, ca efect al creșterii producției în industria prelucrătoare (+1,5%) și la producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (+0,1%). Totodată, s-a înregistrat descreștere în industria extractivă (-1,7%).

Datele graficului în format .xlsx

Evoluția producției industriale în august 2011–august 2022 față de anul de bază (media anului 2010) este prezentată în Figura 2.

Datele graficului în format .xlsx

În ianuarie-august 2022 comparativ cu aceeași perioada a anului precedent producția industrială (serie brută) a fost mai mică cu 1,0%. Micșorarea producției în ianuarie-august 2022 față de perioada similară a anului precedent a fost generată de descreșterea producției la producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (-6,6%). Totodată, s-a înregistrat creștere în industria extractivă (+2,1%), care, însă, nu a atenuat în totalitate descreșterea producției înregistrată în sectorul termo-energetic.

Producția industrială, serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, în ianuarie-august 2022, comparativ cu ianuarie-august 2021, s-a micșorat cu 0,2% (ved. Tabelul 1).

Tabelul 1. Indicii producției industriale, la nivel de secțiuni CAEM-23, %

 

 

August 2022
față de
august 2021

Ianuarie-august 2022
față de
ianuarie-august 2021

Informativ:
august 2021
față de
august 2020

Informativ:
ianuarie-august 2021
față de
anuarie-august 2020

TOTAL

B

102,4

99,0

108,1

113,1

S

101,3

99,8

113,0

111,5

Industria extractivă

B

98,9

102,1

102,7

108,2

S

98,3

103,3

103,3

110,6

Industria prelucrătoare

B

102,7

100,0

107,7

111,5

S

101,5

100,9

110,2

110,2

Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat

B

100,6

93,4

117,4

123,3

S

100,1

93,6

114,3

118,2

B=serie brută; S=serie ajustată în funcție de zile lucrătoare și de sezonalitate

Datele graficului în format .xlsx

În luna august 2022, comparativ cu luna august 2021, industria alimentară a înregistrat o creștere a producției cu 17,6% (ceea ce a generat creșterea indicelui general pe total industrie cu 3,6%), atenuând astfel tendințele de descreștere a producției în alte activități industriale. Creșteri substanțiale s-au înregistrat la activitățile: fabricarea uleiurilor și grăsimilor vegetale și animale – de 12,2 ori (generând majorarea indicelui general pe total industrie cu 1,7%); prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor – cu 42,0% (+1,7%); producția, prelucrarea și conservarea cărnii și a produselor din carne – cu 9,6% (+0,7%) etc.

În același timp, s-au înregistrat descreșteri ale producției industriale la fabricarea produselor lactate cu 7,0% (cauzând reducerea pe total industrie cu 0,2%); fabricarea produselor de brutărie și a produselor făinoase – cu 4,5% (-0,1%) etc.

Totodată, în luna august 2022 față de august 2021, s-au înregistrat descreșteri și la alte activități ale industriei prelucrătoare decât industria alimentară, în special la activitățile: fabricarea echipamentelor electrice, care s-a redus cu 48,0% (cauzând reducerea indicelui general pe total industrie cu 1,4%); fabricarea de mobilă – cu 27,0% (-1,7%); fabricarea substanțelor și a produselor chimice – cu 16,1% (-0,9%); alte activități industriale n.c.a.4 – cu 11,3% (-0,1%); fabricarea produselor din cauciuc și mase plastice – cu 11,2% (-0,8%); producția altor produse din minerale nemetalifere – cu 10,7% (-1,1%); fabricarea hârtiei și a produselor din hârtie – cu 6,8% (-0,1%) etc.

În luna august 2022 s-au înregistrat creșteri față de august 2021 la unele activități ale industriei prelucrătoare (în afară de industria alimentară), în special la: fabricarea calculatoarelor și a produselor electronice și optice de 2,4 ori (cauzând majorarea indicelui general pe total industrie cu 0,8%); fabricarea produselor farmaceutice de bază și a preparatelor farmaceutice – de 2,1 ori (+1,5%); fabricarea de mașini, utilaje și echipamente n.c.a.4 – 75,2% (+0,7%); prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn și plută, cu excepția mobilei; fabricarea articolelor din paie și din alte materiale vegetale împletite cu – 36,0% (+0,3%); tipărire și reproducerea pe suporți a înregistrărilor – cu 35,9% (+0,2%); repararea, întreținerea și instalarea mașinilor și echipamentelor – cu 30,1% (+0,3%); tăbăcirea și finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj și marochinărie, harnașamentelor și încălțăminte; prepararea și vopsirea blănurilor – cu 25,6% (+0,3%); fabricarea produselor textile – cu 23,0% (+0,7%); industria metalurgică – cu 17,8% (+0,1%); fabricarea autovehiculelor, a remorcilor și semiremorcilor – cu 5,5% (+0,2%); fabricarea băuturilor – cu 4,9% (+0,4%); fabricarea de articole de îmbrăcăminte – cu 4,5% (+0,3%).

Tabelul 2.Indicii producției industriale, pe activități economice în
august 2022, % (serie brută)

 

August 2022
față de:

August 2022
față de august 2021:
gradul de influență (+/-)
asupra indicelui general de producție, %

iulie
2022

august 2021

INDUSTRIE – TOTAL

99,4

102,4

+2,4

INDUSTRIA EXTRACTIVĂ

111,4

98,9

-0,0

INDUSTRIA PRELUCRĂTOARE

98,8

102,7

+2,4

Industria alimentara

112,1

117,6

+3,6

Producția, prelucrarea și conservarea cărnii și a produselor din carne

112,4

109,6

+0,7

Prelucrarea și conservarea peștelui, crustaceelor și moluștelor

125,9

93,5

-0,0

Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor

154,5

142,0

+1,7

Fabricarea uleiurilor și a grăsimilor vegetale și animale

55,8

de 12,2 ori

+1,7

Fabricarea produselor lactate

97,1

93,0

-0,2

Fabricarea produselor de morărit, a amidonului și produselor din amidon

112,8

106,6

+0,0

Fabricarea produselor de brutărie și a produselor făinoase

113,7

95,5

-0,1

Fabricarea altor produse alimentare (inclusiv zahăr)

233,8

101,2

+0,0

Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor

144,3

88,1

-0,0

Fabricarea băuturilor

105,9

104,9

+0,4

Fabricarea produselor textile

96,3

123,0

+0,7

Fabricarea de articole de îmbrăcăminte

85,0

104,5

+0,3

Tăbăcirea și finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj și marochinărie, harnașamentelor și încălțăminte; prepararea și vopsirea blănurilor

65,8

125,6

+0,3

Prelucrarea lemnului, fabricarea  produselor din lemn și plută, cu excepția mobilei; fabricarea articolelor din paie și din alte materiale vegetale împletite

104,5

136,0

+0,3

Fabricarea hârtiei și a produselor din hârtie

88,1

93,2

-0,1

Tipărire și reproducerea pe suporți a înregistrărilor

152,2

135,9

+0,2

Fabricarea substanțelor și a produselor chimice

66,0

83,9

-0,9

Fabricarea produselor farmaceutice de bază și a preparatelor farmaceutice

171,9

209,4

+1,5

Fabricarea produselor din cauciuc și mase plastice

92,0

88,8

-0,8

Producția altor produse din minerale nemetalifere

100,8

89,3

-1,1

Industria metalurgică

136,9

117,8

+0,1

Industria construcțiilor metalice și a produselor din metal, exclusiv mașini, utilaje și instalații

125,8

99,6

-0,0

Fabricarea calculatoarelor și a produselor electronice și optice

121,1

240,1

+0,8

Fabricarea echipamentelor electrice

85,5

52,0

-1,4

Fabricarea de mașini, utilaje și echipamente n.c.a.4

68,5

175,2

+0,7

Fabricarea autovehiculelor, a remorcilor și semiremorcilor

97,6

105,5

+0,2

Fabricarea de mobilă

86,0

73,0

-1,7

Alte activități industriale n.c.a. 4

82,7

88,7

-0,1

Repararea, întreținerea și instalarea mașinilor și echipamentelor

109,6

130,1

+0,3

PRODUCȚIA ȘI FURNIZAREA DE ENERGIE ELECTRICĂ ȘI TERMICĂ, GAZE, APĂ CALDĂ ȘI AER CONDIȚIONAT

101,8

100,6

+0,0

Datele graficului în format .xlsx

 

Anexă:

  Note:

  1 Informația este prezentată fără datele raioanelor din partea stângă a Nistrului și mun. Bender.
  2 Indicii producției sunt provizorii și pot fi rectificați în luna următoare conform precizărilor parvenite de la întreprinderi.
  3 CAEM – Clasificatorul Activităților din Economia Moldovei.
  4 n.c.a. – neclasificate în alte activități.

  Precizări metodologice:

  Informații relevante:

  Referințe utile privind evoluția Indicelui Producției Industriale în unele state ale lumii:

  Baza de date Eurostat:

  19.10.2022

  © 2024. Biroul Național de Statistică al Republicii Moldova. Toate drepturile rezervate / Dezvoltat de Brand.md