Comerțul internațional cu mărfuri al Republicii Moldova  în luna iunie 2023 și în ianuarie-iunie 2023

https://statistica.gov.md/ro/comertul-international-cu-marfuri-al-republicii-moldova-in-luna-9539_60653.html

În ianuarie-iunie 2023 exporturile de mărfuri au totalizat 2042,2 mil. dolari SUA, iar importurile de mărfuri au însumat de 4371,6 mil. dolari SUA.

În ianuarie-iunie 2023 exporturile de mărfuri au totalizat 2042,2 mil. dolari SUA, iar importurile de mărfuri au însumat de 4371,6 mil. dolari SUA. Comparativ cu perioada similară din anul 2022 exporturile s-au diminuat cu 10,9%, iar importurile au crescut cu 0,5%.

Deficitul balanței comerciale în ianuarie-iunie 2023 a fost de 2329,4 mil. dolari SUA, cu 270,2 mil. dolari SUA (+13,1%) mai mare, decât cel înregistrat în perioada corespunzătoare din anul 2022.

Exporturile de mărfuri realizate în luna iunie 2023 au avut o valoare de 316,6 milioane dolari SUA, cu 5,9% mai puțin, în raport cu luna mai 2023 și cu 24,0% - comparativ cu luna iunie 2022 (Figurile 1 și 2).

Descarcă datele în format .xlsx

Descarcă datele în format .xlsx

În ianuarie-iunie 2023 exporturile de mărfuri au însumat 2042,2 milioane dolari SUA (Figura 14 și Anexa 1), valoare mai mică cu 10,9%, comparativ cu cea înregistrată în perioada corespunzătoare din anul 2022.

Exporturile de mărfuri autohtone în ianuarie-iunie 2023 au constituit 1365,8 milioane dolari SUA (66,9% din total exporturi), fiind în scădere cu 20,0% față de perioada similară din anul 2022, care a influențat micșorarea valorii totale a exporturilor cu 14,9%.

Reexporturile de mărfuri străine (după prelucrare și clasice) în ianuarie-iunie 2023 s-au cifrat la 676,4 milioane dolari SUA (33,1% din total exporturi), sau cu 15,7% mai mult comparativ cu aceeași perioadă din anul 2022. Această creștere a contribuit la majorarea pe total exporturi cu 4,0%.

Reexporturile de mărfuri după prelucrare (inclusiv îmbrăcăminte, încălțăminte și părți de încălțăminte, seturi de fișe pentru bujiile de aprindere și alte seturi utilizate în mijloacele de transport, cabluri coaxiale, conductoare și transformatoare electrice, genți, articole de buzunar din piele și din materiale textile, nuci comune decojite, scaune, părți de scaune, jucării, volane, coloane și cutii de direcție pentru autovehicule) au deținut 13,6% în total exporturi, iar reexporturile clasice de mărfuri, care nu au suferit transformări esențiale (motorină, benzine auto, autoturisme, nuci comune decojite, medicamente, ulei de floarea soarelui, semințe de floarea soarelui, articole de transport sau de ambalare din materiale plastice și din lemn, țigarete care conțin tutun, votcă, whisky, lichioruri, distilate de vin sau de tescovină de struguri, parfumuri, ape de toaletă, produse pentru înfrumusețare, genți de voiaj, truse de toaleta, rucsacuri și genți sportive, ceasuri de mână și alte ceasuri, porumb) – 19,5%.

Mijloacele de transport rutier în ianuarie-iunie 2023 (Figura 3 și Anexa 4) rămân a fi cel mai des utilizate pentru exporturile de mărfuri (81,4% din total exporturi), după care urmează transportul maritim (13,4%), transportul feroviar (3,0%), transportul aerian (1,1%), instalații fixe de transport (1,0%), autopropulsie (0,1%).

Descarcă datele în format .xlsx

Exporturile de mărfuri destinate țărilor Uniunii Europene (UE–27) în ianuarie-iunie 2023 au totalizat 1250,9 milioane dolari SUA (cu 11,3% mai puțin, comparativ cu perioada corespunzătoare din anul 2022), deținând o pondere de 61,3% în total exporturi, în scădere cu 0,3 puncte procentuale față de ianuarie-iunie 2022 (Figura 4 și Anexa 1).

Exporturile de mărfuri destinate țărilor CSI în ianuarie-iunie 2023 au avut o valoare de 523,8 milioane dolari SUA (cu 112,8 milioane dolari SUA sau cu 27,4% mai mult, în raport cu perioada similară din anul 2022), care echivalează cu o cotă de 25,6% în total exporturi, în creștere cu 7,7 puncte procentuale, comparativ cu ianuarie-iunie 2022 (Figura 4 și Anexa 1). Această majorare a fost generată, în principal, de sporirea exporturilor de mărfuri în Ucraina (cu 109,9 milioane dolari SUA sau cu 44,0% mai mult, față de ianuarie-iunie 2022).

Descarcă datele în format .xlsx

În ianuarie-iunie 2023 principalele țări de destinație a exporturilor de mărfuri (Figura 5 și Anexa 1) au fost: România (31,6% din total exporturi), Ucraina (17,6%, în creștere accentuată - cu 6,7 puncte procentuale față de ianuarie-iunie 2022), Italia (6,8%), Germania (5,5%), Federația Rusă (4,0%), Turcia și Cehia (câte 3,9%), Polonia (2,8%), Belarus (2,3%), Spania (1,9%), Statele Unite ale Americii (1,4%), Bulgaria (1,3%), Ungaria, Liban și Franța (câte 1,2%), Cipru și Kazahstan (câte 1,1%), Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (1,0%), Regatul Țarilor de Jos (Netherlands) (0,9%), Grecia și Elveția (câte 0,8%), cărora le-au revenit 92,3% din total exporturi.

Descarcă datele în format .xlsx

Analiza evoluției exporturilor pe țări în ianuarie-iunie 2023, comparativ cu aceeași perioadă din anul 2022 (Anexa 1) relevă majorarea livrărilor de mărfuri în Ucraina (+44,0%), Cehia (+58,5%), Spania (de 2,6 ori), Belarus (+52,4%), Kazahstan (de 4,0 ori), Cipru (de 1,8 ori), Liban (de 1,6 ori), Egipt (de 2,3 ori), Statele Unite ale Americii (+29,1%), Emiratele Arabe Unite (de 5,0 ori), Lituania (de 2,2 ori), Kârgâzstan (de 7,0 ori), Croația (de 3,4 ori), Georgia (+35,9%), care a contribuit la creșterea pe total exporturi cu 10,9%.

În același timp, s-au micșorat exporturile de mărfuri în Turcia (-62,3%), Bulgaria (-75,9%), Italia (-28,8%), Elveția (-68,8%), Federația Rusă (-30,8%), Regatul Țărilor de Jos (Netherlands) (-57,0%), România (-2,9%), Germania (-13,1%), Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (-44,6%), Portugalia (-96,9%), Polonia (-9,2%), Austria (-37,0%), Belgia (-29,0%), Iordania (-85,6%), Grecia (-12,3%), Irak (-45,1), Ungaria (-7,5%), cauzând descreșterea pe total exporturi cu 20,2%.

În structura exporturilor din ianuarie-iunie 2023 (Figura 6 și Anexa 6) ponderi semnificative le-au revenit următoarelor grupe de mărfuri: mașini și aparate electrice și părți ale acestora (15,9%); petrol, produse petroliere și produse înrudite (13,1%); cereale și preparate pe bază de cereale (9,3%); legume și fructe (7,8%); îmbrăcăminte și accesorii (7,2%); grăsimi și uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracționate (6,9%); băuturi alcoolice și nealcoolice (4,9%); semințe și fructe oleaginoase (4,5%); mobilă și părțile ei (3,5%); articole din minerale nemetalice (2,9%), fire, țesături, articole textile și produse conexe (2,1%); vehicule rutiere (2,0%);

Descarcă datele în format .xlsx

În ianuarie-iunie 2023, comparativ cu perioada corespunzătoare din anul 2022 (Anexa 6) s-au majorat exporturile de petrol, produse petroliere și produse înrudite (+34,9%, datorită creșterii livrărilor (reexporturilor) în Ucraina (+35,6%), mașini și aparate electrice și părți al e acestora (+15,5%), băuturi alcoolice și nealcoolice (+37,3%), energie electrică (de 18,2 ori, generată de sporirea livrărilor în Romania și Ucraina), articole din minerale nemetalice (+39,7%), mașini și aparate specializate pentru industriile specifice (de 2,6 ori), mașini și aparate industriale cu aplicații generale, părți și piese detașate ale acestor mașini (+57,4%), materiale plastice sub forme primare (de 6,2 ori), îngrășăminte naturale și minerale naturale (de 2,0 ori), mașini și aparate de birou sau pentru prelucrarea automată a datelor (de 3,1 ori), instrumente și aparate, profesionale, științifice și de control (+24,2%), animale vii (+56,1%), produse chimice anorganice (de 1,8 ori), mașini generatoare de putere și echipamentele lor (de 2,0 ori), aparate fotografice, echipamente și furnituri de optică; ceasuri și orologii (de 1,7 ori), produse lactate și ouă de păsări (+17,0%), influențând creșterea pe total exporturi cu 9,6%.

Totodată, s-au redus exporturile de semințe și fructe oleaginoase (-64,1%), cereale și preparate pe bază de cereale (-43,2%), grăsimi și uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracționate (-38,4%), legume și fructe (-15,9%), minereuri metalifere și deșeuri de metale (-51,0%), produse chimice organice (-41,7%), produse medicinale și farmaceutice (-18,0%), articole prelucrate din metal (-23,0%), vehicule rutiere (-8,6%), fire, țesături, articole textile și produse conexe (-7,1%), mobilă și părțile ei (-4,0%), încălțăminte (-14,5%), articole din lemn, exclusiv mobilă (-11,7%), zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere (-10,8%), cauzând descreșterea pe total exporturi cu 21,1%.

Importurile de mărfuri realizate în luna iunie 2023 au constituit 665,2 milioane dolari SUA, cu 6,2% mai puțin, față de luna mai 2023 și cu 13,4% - comparativ cu luna iunie 2022 (Figurile 7 și 8).

Descarcă datele în format .xlsx

Descarcă datele în format .xlsx

În ianuarie-iunie 2023 importurile de mărfuri au însumat 4371,6 milioane dolari SUA (Figura 14 și Anexa 2), nivel superior celui realizat în perioada similară din anul 2022, cu 0,5%.

Majoritatea importurilor de mărfuri în ianuarie-iunie 2023 (Figura 9 și Anexa 5) continuă a fi realizate cu mijloacele de transport rutier (77,2% din total importuri), fiind urmate de instalațiile fixe de transport (8,5%), transportul maritim (7,6%), transportul feroviar (4,2%), transportul aerian (1,7%), autopropulsie (0,7%) și expedieri poștale (0,1%).

Descarcă datele în format .xlsx

Importurile de mărfuri provenite din țările Uniunii Europene (UE-27) în ianuarie-iunie 2023 s-au cifrat la 2113,5 milioane dolari SUA (cu 5,8% mai mult, față de aceeași perioadă din anul 2022), deținând o pondere de 48,3% în total importuri, în creștere cu 2,4 puncte procentuale, comparativ cu ianuarie-iunie 2022 (Figura 10 și Anexa 2).

Importurile de mărfuri provenite din țările CSI în ianuarie-iunie 2023 au avut o valoare de 889,8 milioane dolari SUA (cu 22,9% mai puțin, decât în perioada corespunzătoare din anul 2022), care echivalează cu o cotă de 20,4% în total importuri, în scădere cu 6,1 puncte procentuale, față de ianuarie-iunie 2022 (Figura 10 și Anexa 2).

Descarcă datele în format .xlsx

În ianuarie-iunie 2023 în topul țărilor de origine a importurilor de mărfuri (Figura 11 și Anexa 2) s-au regăsit: România (15,6% din total importuri), Ucraina (13,0%), China (10,5%), Turcia (8,6%), Germania (7,0%), Italia (5,2%), Federația Rusă (4,5%), Polonia (3,4%), Franța (2,6%), India (2,5%), Ungaria (2,2%), Cehia și Bulgaria (câte 1,7%), Grecia (1,6%), Spania și Statele Unite ale Americii (câte 1,3%), Kazahstan (1,1%), Austria, Japonia, Regatul Țărilor de Jos (Netherlands), Belarus și Slovacia (câte 1,0%), Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (0,9%), Belgia (0,7%) și Coreea de Sud (0,6%).

Descarcă datele în format .xlsx

Analiza evoluției importurilor pe țări în ianuarie-iunie 2023, comparativ cu perioada similară din anul 2022 (Anexa 2) relevă majorarea importurilor provenite din Ucraina (+42,6%), Turcia (+22,4%), China (+12,3%), Grecia (de 3,3 ori), Kazahstan (de 5,0 ori), Germania (+6,1%), Slovacia (de 1,7 ori), Japonia (+57,7%), Israel (de 2,2 ori), Bulgaria (+18,1%), Cehia (+16,9%), Franța (+8,9%), Egipt (de 2,9 ori), Ecuador (+55,5%), Turkmenistan (de 2,2 ori), Azerbaidjan (de 1,6 ori), Vietnam (+26,5%), Ungaria (+5,3%), Austria (+11,9%), Georgia (de 4,3 ori), Suedia (+26,9%), Polonia (+2,6%), Spania (+6,6%), Portugalia (+20,4%), Belgia (+9,2%), Maroc (de 2,0 ori), Macedonia de Nord (de 1,8 ori), Bangladesh (+30,2%), care a influențat creșterea pe total importuri cu 12,4%.

În același timp, s-au redus importurile provenite din Federația Rusă (-70,2%), România (-3,1%), Belarus (-24,0%), Statele Unite ale Americii (-17,9%), Uzbekistan (-47,5%), India (-3,7%), Pakistan (-38,9%), Coreea de Sud (-9,8%), atenuând creșterea pe total importuri cu 12,2%.

În structura importurilor din ianuarie-iunie 2023 (Figura 12 și Anexa 7) ponderi importante au deținut următoarele grupe de mărfuri: petrol, produse petroliere și produse înrudite (15,9%); gaz și produse industriale obținute din gaz (8,4%); mașini și aparate electrice și părți ale acestora (7,4%); vehicule rutiere (6,4%); fire, țesături, articole textile și produse conexe (3,5%); produse medicinale și farmaceutice (3,4%); legume și fructe (2,9%); mașini și aparate industriale cu aplicații generale, părți și piese detașate ale acestor mașini (2,7%); mașini și aparate specializate pentru industriile specifice (2,5%); aparate și echipamente de telecomunicații și pentru înregistrarea și reproducerea sunetului și imaginii (2,3%); îmbrăcăminte și accesorii (2,2%); articole prelucrate din metal (2,1%); îngrășăminte minerale sau chimice (2,0%).

Descarcă datele în format .xlsx

În ianuarie-iunie 2023 comparativ cu perioada corespunzătoare din anul 2022 (Anexa 7) s-au majorat importurile de mașini și aparate electrice și părți ale acestora (+21,8%), petrol, produse petroliere și produse înrudite (+8,6%), vehicule rutiere (+15,9%), legume și fructe (+16,6%), aparate și echipamente de telecomunicații și pentru înregistrarea și reproducerea sunetului și imaginii (+20,7%), uleiuri esențiale, rezinoide și substanțe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumusețare (+17,9%), articole din minerale nemetalice (+13,5%), energie electrică (de 1,6 ori, generată, în principal, de creșterea livrărilor din România și Ucraina), mașini generatoare de putere și echipamentele lor (de 1,7 ori), cafea, ceai, cacao, condimente și înlocuitori ai acestora (+17,6%), băuturi alcoolice și nealcoolice (+14,4%), instrumente și aparate profesionale, științifice și de control (+15,6%), îmbrăcăminte și accesorii (+5,1%), îngrășăminte minerale sau chimice (+5,8%), produse chimice anorganice (+27,3%), pește, crustacee, moluște (+10,1%), zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere (+34,5%), aparate fotografice, echipamente și furnituri de optică; ceasuri și orologii (+42,6%), produse lactate și ouă de păsări (+4,4%), contribuind la creșterea pe total importuri, cu 6,3%.

Totodată, s-au diminuat importurile de gaz și produse industriale obținute din gaz (-15,4%), mașini și aparate specializate pentru industriile specifice (-30,4%), grăsimi și uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracționate (-72,1%), fier și oțel (-29,7%), semințe și fructe oleaginoase (-28,5%), fire, țesături, articole textile și produse conexe (-6,8%), lemn și plută (-29,0%), construcții prefabricate; alte instalații și accesorii pentru instalații sanitare, de încălzit și de iluminat (-26,6%), carne și preparate din carne (-17,3%), hârtie, carton și articole din pastă de celuloză, din hârtie sau din carton (-9,5%), piele, altă piele și blană prelucrate (-21,4%), cauciuc prelucrat (-14,8%), materiale plastice prelucrate (-6,3%), materiale plastice sub forme primare (-11,1%), mobilă și părțile ei (-9,3%), articole prelucrate din metal (-3,0%), atenuând majorarea pe total importuri, cu 6,1%.

Deficitul balanței comerciale în luna iunie 2023 a fost de 348,6 milioane dolari SUA (Figura 13), cu 24,1 milioane dolari SUA (-6,5%) mai puțin, față de cel înregistrat în luna mai 2023 și cu 3,4 milioane dolari SUA (-1,0%) mai puțin, comparativ cu luna iunie 2022.

Descarcă datele în format .xlsx

Decalajul considerabil dintre exporturile și importurile de mărfuri a determinat acumularea în ianuarie-iunie 2023 a unui deficit al balanței comerciale în valoare de 2329,4 milioane dolari SUA (Figura 14 și Anexa 3), sau cu 270,2 milioane dolari SUA (+13,1%) mai mult, comparativ cu cel înregistrat în aceeași perioadă din anul 2022.

În ianuarie-iunie 2023 balanța comercială cu țările Uniunii Europene (UE-27) s-a încheiat cu un deficit de 862,6 milioane dolari SUA, iar cu țările CSI – 366,0 milioane dolari SUA, respectiv cu 275,4 milioane dolari SUA (+46,9%) mai mult și cu 377,8 milioane dolari SUA (-50,8%) mai puțin, față de valorile înregistrate în perioada similară din anul 2022. (Anexa 3).

Descarcă datele în format .xlsx

Gradul de acoperire a importurilor cu exporturi în ianuarie-iunie 2023 a fost de 46,7%, în scădere cu 6,0 puncte procentuale, comparativ cu perioada corespunzătoare din anul 2022.

Cu țările Uniunii Europene (UE-27) gradul de acoperire a importurilor cu exporturi în ianuarie-iunie 2023 a constituit 59,2%, micșorându-se cu 11,4 puncte procentuale, în raport cu perioada corespunzătoare din anul 2022.

Cu țările CSI gradul de acoperire a importurilor cu exporturi în ianuarie-iunie 2023 a marcat 58,9%, în creștere cu 23,3 puncte procentuale față de aceeași perioadă din anul 2022.

Persoanele fizice au importat,în ianuarie-iunie 20235, mărfuri în valoare de 146,8 milioane dolari SUA, cu 33,7% mai mult, în raport cu perioada corespunzătoare din anul 2022. Creșterea a fost condiționată, în principal, de majorarea valorii autoturismelor importate (+39,9%), cărora le-au revenit 88,0% din importurile realizate de persoanele fizice.

Anexă:

Note:

1 Informația nu include operațiunile de export -import a întreprinderilor și organizațiilor din partea stângă a Nistrului și mun. Bender.
2 Datele pentru ianuarie-iunie 2023 sunt provizorii, iar pentru perioadele corespunzătoare din anii precedenți - date revizuite.
3 Diferențele între datele pe total și valorile obținute din însumarea diverselor structuri utilizate sunt datorate rotunjirilor.
4 Informații obținute din declarațiile vamale întocmite de persoanele juridice la punctele vamale ale Republicii Moldova în momentul în care marfa intră sau iese din țară.
5 Informații obținute din declarațiile vamale, întocmite de persoanele fizice la punctele vamale ale Republicii Moldova, în momentul în care marfa intră în țară.

Informații suplimentare:

Datele valorice sunt exprimate în prețuri FOB pentru exporturi și în prețuri CIF pentru importuri, iar soldul balanței comerciale se calculează ca diferență între aceste valori (FOB/CIF).
Reexporturile de mărfuri străine includ reexporturile clasice de mărfuri și reexporturile de mărfuri după prelucrare.
Reexporturile clasice de mărfuri reprezintă exporturile de mărfuri străine, care anterior au fost importate în tară și nu au suferit transformări esențiale, țara de origine a acestora fiind neschimbată.
Reexporturile de mărfuri după prelucrare reprezintă mărfurile străine, care au fost importate în țară pentru perfecționare activă, sau in scopul producerii și în urma acestor proceduri și-au schimbat poziția tarifară, dar țara de origine a mărfurilor a rămas neschimbată, deoarece nu au fost îndeplinite criteriile de transformare esențială, pentru a fi modificată țara de origine a mărfii. 

Sursa datelor: Serviciul Vamal (declarațiile vamale de export și import ale persoanelor juridice și fizice).

Informații relevante:

17.08.2023

© 2024. Biroul Național de Statistică al Republicii Moldova. Toate drepturile rezervate / Dezvoltat de Brand.md