Contravenţii constatate în anul 2021

https://statistica.gov.md/ro/contraventii-constatate-in-anul-2021-9478_59411.html

În anul 2021, au fost constatate 629,2 mii contravenţii, sau cu 221,4 mii contravenții mai multe comparativ cu anul 2020. Din numărul total al deciziilor luate asupra cauzelor contravenționale, în majoritatea cazurilor au fost adoptate decizii de aplicare a sancțiunii contravenționale.

Biroul Național de Statistică comunică datele privind contravenţiile constatate în anul 2021.

Numărul contravențiilor constatate este în creștere față de anul precedent

În anul 2021, au fost constatate 629,2 mii contravenţii, sau cu 221,4 mii contravenții mai multe comparativ cu anul 2020. Din numărul total al deciziilor luate asupra cauzelor contravenționale, în majoritatea cazurilor au fost adoptate decizii de aplicare a sancțiunii contravenționale (97,2% sau în 610,6 mii cazuri). În 4,9 mii cazuri (0,8%) au fost luate decizii de a transmite organelor de cercetare prealabilă (penală), dat fiind faptul că în acţiunile contravenţiilor se conţinea indiciul infracţiunii, iar în 12,4 mii cazuri procesul contravențional a fost încetat în legătură cu alte motive (2,0%). În medie, la 1000 locuitori au revenit 235 decizii de aplicare a sancțiunii contravenționale.

Datele graficului în format .xlsx

Pe parcursul anului 2021, în rezultatul examinării contravenţiilor, au fost aplicate, în principal, următoarele sancțiuni contravenționale: 7,7 mii avertismente, 600,8 mii amenzi (cu 55,0% mai mult comparativ cu anul 2020) şi 1,9 mii sancțiuni aplicate privind munca neremunerată în folosul comunității (Anexă, Tabelul 1).

Cele mai multe contravenții constatate și decizii de aplicare a sancțiunii contravenționale au fost adoptate de către organele Ministerului Afacerilor Interne

Cele mai multe contravenții sunt constatate de către Ministerul Afacerilor Interne – 585,6 mii de contravenţii sau 93,1% din numărul total de contravenții constatate, fiind în creștere cu 57,0% față de anul 2020 (cauzele principale fiind dotarea suplimentară cu aparatele laser pentru măsurarea vitezei de mişcare a autovehiculelor tip LTI 20/20 „TruCAM” și instalarea camerelor video de monitorizare a traficului rutier pe drumurile naționale) (Anexă, Tabelul 2). Din totalul deciziilor de aplicare a sancțiunilor contravenționale, 92,5% au fost adoptate de către organele Ministerului Afacerilor Interne, 1,8% - autoritățile administrative din subordinea Ministerului Finanțelor, 1,3% - judecătoriile raionale şi municipale, 1,2% - Serviciul Vamal, 0,8% - Inspectoratul pentru Protecția Mediului, 2,4% - de către alte organe.

Datele graficului în format .xlsx

Cele mai multe contravenții pentru care au fost adoptate decizii de aplicare a sancțiunii contravenționale sunt din domeniul circulației rutiere

Pe categorii de contravenții, aproape fiecare a doua decizie de aplicare a sancțiunii contravenționale se referă la încălcările în domeniul circulaţiei rutiere (64,2% din total sancțiuni aplicate), fiind în creștere cu 71,2% față de anul 2020. Deciziile de aplicare a sancțiunilor pentru contravenţiile ce atentează la sănătatea populației, sănătatea persoanei și la starea sanitar-epidemiologiă au constituit 10,4%, acestea majorându-se cu 79,9% comparativ cu anul 2020. În topul deciziilor de aplicare a pedepsei au urmat cele adoptate pentru contravenţiile ce atentează la ordinea publică şi securitatea publică (9,8%), contravențiile ce afectează activitatea de întreprinzător, fiscalitatea, activitatea vamală şi valorile mobiliare (5,1%) și cele ce atentează la drepturile politice, de muncă şi alte drepturi constituţionale ale persoanei fizice (3,9%).

Datele graficului în format .xlsx

Amenda rămâne a fi principala sancțiune aplicată în cazul contravențiilor din domeniul circulației rutiere

În total,pe parcursulanului 2021,au fost constatate 397,0 mii de contravenţii în domeniul circulaţiei rutiere sau cu 68,3% mai mult comparativ cu anul 2020. În cazul acestora au fost adoptate 391,8 mii decizii de aplicare a sancțiunii. În majoritatea cazurilor au fost aplicate amenzi (384,1 mii amenzi sau 98,0% din total sancțiuni aplicate pentru acest domeniu) și circa 7,3 mii avertismente. De asemenea, au fost înregistrate 344 cazuri de privare de anumite drepturi și 324 cazuri în care a fost aplicată munca neremunerată în folosul comunității.

Tabelul 1. Aplicarea sancțiunilor după principalele încălcăridin domeniul circulaţiei rutiere, în anul 2021 (cazuri)

 

Principalele sancțiuni aplicate, inclusiv:

avertisment

amendă

privare de anumite drepturi

munca neremunerată în folosul comunității

Total, cazuri

7 301

384 059

344

324

inclusiv:

    

Depășirea vitezei de circulație stabilită pe sectorul respectiv de drum

-

156 990

68

-

Nerespectarea indicatoarelor de semnalizare rutieră şi de acordare a priorităţii de trecere, a altor reguli de circulaţie rutieră

-

68 924

10

-

Încălcarea regulilor de oprire și neacordare de prioritate pietonilor și altor participanți la traficul rutier

2869

55 449

c

-

Încălcarea regulilor de înmatriculare sau de înregistrare de stat, de revizie tehnică a vehiculelor

5

29 056

17

c

Încălcarea regulilor de exploatare a vehiculelor

-

13 918

5

c

Încălcarea regulilor de circulaţie de către pietoni şi alţi participanţi la circulaţia rutieră

4090

13 685

-

-

Conducerea vehiculului cu încălcarea regulilor privind permisul de conducere

4

11 880

c

c

Încălcarea regulilor de folosire a centurii de siguranţă, a căştii de protecţie, a vestei de protecție-avertizare fluorescent-reflectorizantă, a sistemului de reținere pentru copii şi a regulilor privind convorbirile radiotelefonice

-

11 682

4

-

Încălcarea regulilor de circulație rutieră soldată cu deteriorarea bunurilor materiale ori cu cauzarea de vătămări corporale ușoare

-

7 103

15

-

Conducerea vehiculului de către o persoană care nu are asupra sa permis de conducere

c

6 524

4

-

Conducerea unui vehicul cu încălcarea regulilor de amplasare a numărului de înmatriculare sau conducerea unui vehicul fără un astfel de număr

331

3 575

5

-

Conducerea vehiculului sub influența alcoolului ori în stare de ebrietate produsă de alcool, predarea conducerii lui către o persoană care se află sub influenţa alcoolului ori în stare de ebrietate produsă de alcool sau de alte substanţe

c

1 080

122

223

Alte tipuri de încălcări

-

4 193

90

95

 Datele tabelului în format .xlsx

Depășirea vitezei de circulație stabilită pe sectorul respectiv de drum este una dintre cele mai frecvente încălcări contravenționale din domeniul circulației rutiere

De cele mai dese ori au fost aplicate amenzi pentru depășirea vitezei de circulație – 157,0 mii amenzi (40,9% din total amenzi în domeniul circulației rutiere), înregistrându-se, astfel, o creștere cu 60,0% față de anul 2020. Pentru nerespectarea indicatoarelor de semnalizare rutieră și de acordare a priorității de trecere au fost aplicate amenzi în proporție de 17,9% (mult față de anul 2020), iar pentru încălcarea regulilor de oprire și neacordare de prioritate pietonilor și altor participanți la traficul rutier au fost aplicate 14,4% amenzi din totalul amenzilor în domeniul circulației rutiere.

Cele mai multe sancțiuni cu privare de anumite drepturi au fost aplicate pentru conducerea vehiculului sub influența alcoolului ori în stare de ebrietate produsă de alcool, predarea conducerii lui către o persoană care se află sub influenţa alcoolului ori în stare de ebrietate produsă de alcool sau de alte substanţe - 122 sancțiuni. Pentru această încălcare s-au aplicat și cele mai multe sancțiuni cu muncă neremunerată în folosul comunității - 223 cazuri.

În categoria contravențiilor ce atentează la sănătatea populației, persoanei și starea sanitar-epidemiologică au predominat încălcările cu privire la nerespectarea măsurilor de profilaxie, prevenire și/sau combatere a bolilor epidemice

Contravenţiile constatate ce atentează la sănătatea populației, persoanei, la starea sanitar-epidemiologică au constituit 64,9 mii cazuri (cu 76,4% mai mult comparativ cu anul 2020). În rezultatul examinării contravențiilor, au fost adoptate 63,4 mii decizii de aplicare a sancțiunii. Pe lângă amenzi (62,0 mii cazuri) au fost aplicate și 1191 sancțiuni cu muncă neremunerată în folosul comunitații, 37 cazuri de arest contravențional și 190 avertismente.

În această categorie au predominat amenzile pentru încălcările cu privire la nerespectarea măsurilor de profilaxie, prevenire și/sau combatere a bolilor epidemice (80,7% din total amenzi aplicate pentru această categorie), încălcarea legislaţiei privind controlul asupra plasării pe piață și consumul produselor din tutun (7,7%) și vătămarea integrității corporale (6,3%). Pentru contravențiile constatate ce țin de violența în familie au fost aplicate 49 de amenzi, 1172 sancțiuni cu muncă neremunerată în folosul comunității și 35 cazuri de arest contravențional.

Ordinea și securitatea publică a fost afectată cel mai des de acte de huliganism și de consumul de băuturi alcoolice în locuri publice și apariția în astfel de locuri în stare de ebrietate produsă de alcool

Contravenţiile constatate ce atentează la ordinea şi securitatea publică au constituit 60,4 mii cazuri (cu 23,7% mai mult comparativ cu anul 2020). În urma examinării, circa 59,5 mii decizii de aplicare a sancțiunii au fost adoptate. Și pentru aceste încălcări în majoritatea cazurilor au fost aplicate amenzi (59,5 mii amenzi), fiind înregistrate și 26 cazuri de muncă neremunerată în folosul comunității și 4 cazuri de confiscare.

Cele mai frecvente încălcări din această categorie de contravenții au fost actele de huliganism nu prea grav. Amenzile privind huliganismul nu prea grav au constituit 49,4% în totalul amenzilor aplicate pentru această categorie de contravenții, după care au urmat cele aplicate pentru consumul de băuturi alcoolice în locuri publice şi apariţia în stare de ebrietate în astfel de locuri (24,4%), tulburarea liniştii (15,6%), încălcarea termenului de înregistrare a armelor letale şi neletale sau de vizare a permisului de armă sau a permisului de deţinere a armelor (9,0%) etc.

În categoria contravențiilor ce afectează activitatea de întreprinzător au predominat încălcările cu privire la desfășurarea ilegală a activității de întreprinzător

În cazul contravenţiilor ce afectează activitatea de întreprinzător, fiscalitatea, activitatea vamală şi valorile mobiliare au fost constatate 31,9 mii contravenții (cu 29,6% mai mult comparativ cu anul 2020). Ulterior, au fost adoptate 31,4 mii decizii de aplicare a sancțiunii. Principala sancțiune pentru această categorie de contravenții a fost amenda (31,4 mii amenzi). Concomitent,pentru 170 contravenții a fost aplicată confiscarea, iar în cazul a 122 a fost aplicată ridicarea contraechivalentă a obiectului.

În această categorie, au predominat încălcările cu privire la desfășurarea ilegală a activității de întreprinzător, fiind aplicate amenzi în circa 10,0 mii cazuri (31,9% din total amenzi aplicate pentru această categorie). Amenzile privind încălcarea regulilor vamale au constituit 24,2% în totalul amenzilor aplicate pentru această categorie de contravenții, după care a urmat încălcarea modului de prezentare de către contribuabili a dării de seamă fiscale și de achitare a obligațiilor, precum și a informației aferente raporturilor de muncă pentru stabilirea drepturilor social și medicale – 11,3% și încălcarea regulilor de exploatare a echipamentelor de casă și de control – 9,8%. Amenzile aplicate pentru încălcarea regulilor privind vinieta au constituit 9,1% în structura amenzilor, iar pentru încălcarea regulilor de comerț – 5,2% din amenzi.

Injuria a fost cea mai frecventă încălcare din categoria contravențiilor ce atentează la drepturile persoanelor fizice

Contravenţiile ce atentează la drepturile politice, de muncă şi la alte drepturi constituţionale ale persoanei fizice au constituit 26,2 mii cazuri (cu 8,2% mai mult comparativ cu anul 2020) . În rezultatul examinării, circa 23,8 mii decizii de aplicare a pedepsei au fost adoptate.

 

În structura amenzilor aplicate predomină amenzile aplicate pentru injurie (vorbe sau fapte care lezează onoarea și demnitatea persoanei) – 91,9%, iar amenzile pentru neîndeplinirea obligațiilor de întreținere, educare și instruire a copilului au constituit – 5,7%.
Pe lângă amenda aplicată, ca și sancțiuni preponderente, au fost aplicate 135 sancțiuni cu muncă neremunerată în folosul comunităţii.

 

Gradul de încasare a amenzilor aplicate la nivel de țară pentru contravențiile constatate este de 41 la sută

În anul 2021, suma amenzilor aplicate a constituit 540,8 milioane lei (cu 40,0% mai mult faţă de anul 2020). Din suma totală a amenzilor aplicate au fost încasate 219,3 milioane lei (40,5%) (Anexă, Tabelul 3).

Datele graficului în format .xlsx

Amenzile din domeniul agricol și sanitar-veterinar au un nivel mai mare de încasare

Nivelul de încasare a amenzilor aplicate diferă în funcție de categoria de contravenţii. Astfel, cea mai mare rată de încasare a amenzilor aplicate a fost înregistrată pentru contravențiile din domeniul agricol și sanitar- veterinar – 50,5%, pentru contravențiile ce afectează activitatea de întreprinzător, fiscalitatea, activitatea vamală şi valorile mobiliare – 45,4%, pentru cele din domeniul protecției mediului – 45,2% și pentru cele din domeniul circulaţiei rutiere – 44,6%. Cea mai mică rată de încasare s-a atestat în cazul contravențiilor în domeniul comunicaţiilor electronice, comunicațiilor poştale şi al tehnologiei informaţiei – 10,6% și cele care atentează la drepturile reale –19,0%.

 

Anexă (3 tabele format .xlsx)

Notă:

1 Informația se prezintă fără teritoriul din partea stângă a Nistrului și municipiul Bender. 
Indicatorii relativi sunt calculați utilizând numărul populației cu reședință obișnuită. Reședința obișnuită este definită ca locul în care persoana a trăit preponderent în ultimele 12 luni indiferent de absenţele temporare (în scopul recreării, vacanţei, vizitelor la rude şi prieteni, afacerilor, tratamentului medical, pelerinajelor religioase etc.).
Indicatorii relativi dependenți de numărul populației pentru anul 2021 sunt provizorii, fiind calculați la populația cu reședința obișnuită la 1 ianuarie 2021, iar pentru anul precedent au fost recalculați folosind numărul final al populației cu reședință obișnuită.
 

 

29.04.2022

© 2024. Biroul Național de Statistică al Republicii Moldova. Toate drepturile rezervate / Dezvoltat de Brand.md