Evoluția preţurilor de consum în Republica Moldova în luna noiembrie 2022

https://statistica.gov.md/ro/evolutia-preturilor-de-consum-in-republica-moldova-in-luna-9485_60162.html

Biroul Naţional de Statistică informează că preţurile medii de consum în luna noiembrie 2022 faţă de luna octombrie 2022 au crescut cu 1,0%.

Inflația lunară

Biroul Naţional de Statistică informează că preţurile medii de consum în luna noiembrie 2022 faţă de luna octombrie 2022 au crescut cu 1,0% (față de 3,5% în perioada respectivă a anului 2021). Creșterea preţurilor medii de consum a fost determinată de majorarea preţurilor la produsele alimentare cu 0,8%, la mărfurile nealimentare cu 0,9% și la serviciile prestate populației cu 1,5% (Tabelul 1, Figurile 2 și 3).

În luna noiembrie 2022 faţă de octombrie curent din produsele alimentare creșteri mai accentuate a prețurilor medii de consum au fost marcate la ouă de găină – cu 12,0%, legume – cu 5,5%, zahăr – cu 3,8%, pâine – cu 1,9%, lapte și produse lactate – cu 1,6%. Totodată, în perioada de raport au fost înregistrate reduceri depreţ la fructe – cu 9,7% și ulei vegetal – cu 0,6%.

La mărfurile nealimentare în luna noiembrie 2022 față de octombrie 2022 au fost înregistrate creșteri mai accentuate de preț la combustibili și carburanți – cu 1,2%.

Creșteri mai semnificative a prețurilor (tarifelor) la serviciile prestate populației în luna noiembrie 2022 faţă de luna octombrie 2022 au fost înregistrate la serviciile comunal-locative – în medie cu 2,5% (în special ca rezultat al creșterii prețurilor medii la serviciile de furnizare a energiei electrice2- cu 37,4%, generând creșterea prețurilor medii de consum cu circa 1,2%).

Este de menționat urmare a acordării de către Guvern a compensațiilor pentru plata facturilor la energie pentru consumatorii casnici (gaze naturale, energie electrică și termică), conform estimărilor preliminare, în luna noiembrie 2022 comparativ cu octombrie 2022, au fost marcate reduceri de preț/tarif la gazul din rețea – cu cca 49,0%, încălzirea centralizată – cu cca 8,2% și prepararea apei calde – cu cca 30,2%3

Inflația de la începutul anului

Prețurile medii de consum în luna noiembrie 2022 comparativ cu luna decembrie 2021 (de la începutul anului curent) au crescut cu cca 29,3%, inclusiv la produse alimentare cu 30,2%, mărfuri nealimentare cu 19,9% și la servicii prestate populaţiei cu 42,3% (Tabelul 1).

Inflația anuală

Prețurile medii de consum în luna noiembrie 2022 comparativ cu luna noiembrie 2021 (în ultimele 12 luni) au crescut cu 31,4%, inclusiv la produse alimentare cu 33,1%, mărfuri nealimentare cu 21,2% și servicii prestate populaţiei cu 44,7% (Tabelul 1, Figurile 2 și 3).

Urmare a creșterii mai lente a ratei lunare a inflației în noiembrie anul curent (1,0%) comparativ cu rata lunară a inflației din noiembrie 2021 (3,5%) rata anuală a inflației în noiembrie 2022 (31,4%) s-a micșorat cu 3,2 puncte procentuale față de nivelul înregistrat în octombrie 2022 comparativ cu octombrie 2021 (34,6%).

Tabelul 1. Rata inflaţiei în luna noiembrie 20224

Mărfuri şi servicii

Coeficientul de ponderare
(în decimile)5

Noiembrie 2022, în % faţă de:

Noiembrie 2022
față de
octombrie 2022:
gradul de influență (+/-)
asupra IPC, %

 octombrie
 2022

decembrie
2021

noiembrie
2021

Total

10 000

1,02

29,26

31,41

1,02

  Produse alimentare

3 634

0,80

30,20

33,09

0,29

Pâine

194

1,91

29,77

35,67

0,04

Legume6

377

5,49

53,45

57,26

0,21

Fructe7

274

-9,74

42,73

48,26

-0,27

Carne, preparate şi conserve din carne

752

0,55

21,67

23,39

0,04

Lapte şi produse lactate

463

1,59

18,71

21,67

0,07

Zahăr

51

3,75

51,85

55,43

0,02

Ouă

53

11,97

57,92

64,76

0,06

Ulei vegetal

49

-0,60

8,99

9,70

0,00

  Mărfuri nealimentare

3 785

0,90

19,92

21,20

0,34

Confecții

447

0,90

11,83

13,52

0,04

Încălțăminte

245

0,68

13,85

15,74

0,02

Medicamente

336

0,21

9,33

10,02

0,01

Combustibili și carburanți8

577

1,19

41,45

39,77

0,07

Materiale de construcţie

135

0,88

25,18

27,42

0,01

  Servicii

2 581

1,53

42,30

44,74

0,39

Servicii comunal-locative

860

2,49

91,10

93,35

0,21

  • apă potabilă şi canalizare

103

0,00

0,60

0,60

0,00

  • energie electrică2,3

328

37,38

140,44

140,44

1,22

  • gaze naturale prin reţea3

185

-48,99

77,11

78,16

-0,91

  • încălzire centralizată3

97

-8,20

41,47

48,48

-0,08

Transportul de pasageri

275

1,23

59,29

66,60

0,03

Alimentaţia publică

320

1,80

24,35

27,85

0,06

Datele tabelului în format .xlsx

Expunerea grafică a gradului de influență a modificării preţurilor medii pe principalele grupe de mărfuri și servicii asupra creșterii IPC în luna noiembrie 2022 faţă de luna octombrie 2022 este prezentată în Figura 1.

Datele graficului în format .xlsx

Dinamica Indicilor Preţurilor de Consum lunari și anuali este prezentată în Figura 2.

Datele graficului în format .xlsx

Expunerea grafică a IPC lunari, pe grupe majore, înregistrați în perioada ianuarie 2021 – noiembrie 2022, calculați față de luna respectivă a anului precedent este prezentată în Figura 3.

 

Datele graficului în format .xlsx

Datele privind IPC pentru mărfuri și servicii, la nivel de diviziuni, în corespundere cu clasificatorul internațional COICOP9, sunt prezentate în Tabelul 2.

Tabelul 2. IPC în noiembrie 2022, pe diviziuni de mărfuri și servicii, conform clasificatorului COICOP10

Diviziunea

Denumirea

Coeficientul de ponderare
(în decimile)

Noiembrie 2022, în % faţă de:

Noiembrie 2022
față de
octombrie 2022:
gradul de influență (+/-)
asupra IPC, %

octombrie
2022

decembrie 2021

noiembrie 2021

 

Total IPC

10000

101,02

129,26

131,41

1,02

01

Produse alimentare și băuturi nealcoolice

3492

100,81

130,90

133,86

0,28

02

Băuturi alcoolice. tutun

330

100,28

114,70

115,44

0,01

03

Îmbrăcăminte și încălțăminte

888

100,87

112,14

113,88

0,08

04

Locuință. apă. electricitate. gaze și alți combustibili

1255

101,79

172,85

176,03

0,22

05

Articole de mobilier. echipamente de uz casnic și întreținerea curentă a locuinței

792

100,91

119,03

120,86

0,07

06

Sănătate

614

100,22

108,76

109,79

0,01

07

Transport11

986

101,99

140,26

141,38

0,20

08

Telecomunicație 12

501

99,97

105,56

105,84

0,00

09

Recreere și cultură

288

100,94

119,28

120,68

0,03

10

Educație

111

100,19

123,06

123,19

0,00

11

Restaurante și hoteluri

329

101,82

124,42

128,11

0,06

12

Diverse produse și servicii

413

101,47

117,01

119,01

0,06

 

Datele tabelului în format .xlsx

Indicii parțiali

Indicii parțiali, calculați prin excluderea din IPC a anumitor componente, sunt prezentați în Tabelul 3.

Tabelul 3. Indicii parţiali13 ai prețurilor de consum în noiembrie 2022

Denumirea indicatorilor

Noiembrie 2022, în % faţă de:

octombrie
2022

decembrie 2021

noiembrie  2021

Total IPC

101,02

129,26

131,41

Total IPC, exclusiv produse alimentare şi băuturi, combustibili și carburanți, produse şi servicii cu preţuri reglementate

100,98

117,48

119,46

Total IPC, exclusiv produse alimentare şi băuturi

101,15

128,70

130,41

Total IPC, exclusiv produse şi servicii cu preţuri reglementate

100,91

124,61

126,75

Total IPC,,exclusiv combustibili și carburanți

101,01

128,47

130,82

Indicele preţurilor la produse alimentare şi băuturi

100,80

130,20

133,09

Indicele preţurilor la produse şi servicii reglementate

101,57

153,81

155,86

Indicele preţurilor la combustibili și carburanți

101,19

141,45

139,77

Indicele preţurilor la produse alimentare şi băuturi, combustibili și carburanți, produse şi servicii cu preţuri reglementate

101,06

137,99

140,25

Datele tabelului în format .xlsx

IPC în profil teritorial

Datele privind IPC în profil teritorial pentru lunile ianuarie-noiembrie 2022 față de luna precedentă și luna corespunzătoare a anului precedent sunt prezentate în Tabelul 4.

Tabelul 4. IPC lunari, în ianuarie-noiembrie 2022, pe regiuni statistice

Luna

În % faţă de luna precedentă

În % faţă de luna corespunzătoare a anului precedent

Total IPC

Nord

Centru

Sud

Chişinău

Total IPC

Nord

Centru

Sud

Chişinău

Ianuarie

102,77

102,84

102,76

103,21

102,58

116,56

117,50

116,48

118,99

115,22

Februarie

102,07

101,62

102,16

101,98

102,32

118,52

118,97

118,37

121,11

117,48

Martie

104,06

104,33

104,57

104,09

103,55

122,16

122,99

122,64

124,79

120,46

Aprilie

105,56

105,10

104,89

106,71

105,90

127,07

127,36

126,77

131,08

125,75

Mai

102,04

102,23

101,77

102,24

102,04

129,05

129,46

128,31

132,96

127,97

Iunie

102,21

102,67

101,88

102,64

102,00

131,83

132,71

130,22

136,63

130,75

Iulie

101,39

101,39

100,43

101,10

102,13

133,55

133,95

130,75

138,70

133,44

August

100,89

100,72

100,73

101,56

100,87

134,29

134,34

131,58

140,83

133,89

Septembrie

101,43

101,31

101,14

101,38

101,72

133,97

133,93

130,87

139,74

134,13

Octombrie

102,62

102,32

102,42

103,42

102,66

134,62

134,09

131,03

140,83

135,28

Noiembrie

101,02

101,00

101,09

101,16

100,95

131,41

130,33

128,15

136,10

132,66

Datele tabelului în format .xlsx

Comparații internaționale privind inflația lunară

Datele preliminare disponibile14 privind rata lunară a inflației pentru luna noiembrie a.c. în unele țări din regiune sunt prezentate în Figura 4.

Datele graficului în format .xlsx

Astfel, inflația în luna noiembrie 2022 față de luna octombrie a.c. în Republica Moldova (1,0%) a fost sub nivelul inflației înregistrate în Turcia (2,9%), Ungaria (1,8%) și Letonia (1,1%) depășind totodată nivelul inflației marcate în alte țări analizate: Slovenia și Estonia (0,9%), Polonia (0,7%), Macedonia, Cipru, Italia (0,5%), Franța și Lituania (0,4%), Austria și Portugalia (0,3%).

Anexe:

Precizări metodologice:

Informații relevante:

Referințe utile, privind IPC în unele state:

Baza de date Eurostat:

Baza de date OECD:

Comitetul pentru Statistică al CSI (CISSTAT):

Note:

1 Informaţia este prezentată fără datele raioanelor din partea stângă a Nistrului şi mun. Bender.

2 Noile tarife reglementate de furnizare a energiei electrice în luna noiembrie au intrat în vigoare la 4 noiembrie 2022. La estimarea tarifelor medii efective pentru furnizarea energiei electrice s-a ținut cont de compensațiile acordate de către Guvern pentru achitarea facturilor la energie pentru consumatorii casnici, pe baza informațiilor disponibile la data elaborării calculelor IPC. La elaborarea datelor privind IPC în lunile ce urmează vor fi luate în considerare date disponibile noi (inclusiv eventualele recalculări efectuate în factură de către operatori/furnizori) privind furnizarea energiei electrice (vedeți și nota ce urmează).

3 Conform Metodologiei de calcul a Indicelui Prețurilor de Consum, pentru mărfurile şi serviciile oferite şi parţial achitate de stat (i.e. în cazul subvenţiilor pe produse) se includ în IPC plăţile efective per unitate de produs sau serviciu suportate de consumatori și nu plăţile totale per unitate pentru aceste mărfuri sau servicii suportate de furnizori. Astfel, în calculul IPC, la estimarea prețurilor/tarifelor medii efective pentru furnizarea gazelor naturale, la energia electrică și termică pentru consumatorii casnici se ține cont de compensațiile acordate de către Guvern pentru achitarea facturilor la energie pentru consumatorii casnici, în corespundere cu Legea nr. 241/2022 privind Fondul de reducere a vulnerabilității energetice, precum și Hotărârile Guvernului nr. 704/2022 și nr. 814/2022. Estimarea preliminară a prețului mediu efectiv la resurse energetice în luna noiembrie a.c. (ținând cont de compensații) a fost efectuată pe baza informațiilor disponibile la data elaborării calculelor IPC. La elaborarea datelor privind IPC în lunile ce urmează vor fi luate în considerare date disponibile noi privind furnizarea resurselor energetice (inclusiv eventualele recalcule efectuate în factură de către operatori/furnizori).

4 Tabelul 1 include informația privind rata inflației pe 3 grupe majore de mărfuri și servicii, precum și pe unele grupe reprezentative, agregate conform clasificării naționale utilizate pentru calcularea IPC:

  • grupa majoră Produse alimentare”  include produse de morărit și panificație, carne, preparate și conserve din carne, pește și conserve din pește, lapte și produse lactate, ouă, grasimi, fructe proaspete, alte frucete și conserve, legume, cartofi, dulciuri și mirodenii, băuturi nealcoolice, băuturi alcoolice.
  • grupa majoră Mărfuri nealimentare”  include țigări, țesături, confecții, tricotaj, încălțăminte, mobilă, mijloace de transport și piese auto, ediții tipărite, combustibili și carburanți, alte mărfuri.
  • grupa majoră Servicii”  include educație și învățământ, servicii comunal-locative, alimentație publică, sănătate, servicii de reparare auto, servicii de transport, alte servicii.

Informația comparativă privind rata inflaţiei în noiembrie 2021 si noiembrie 2022 este prezentată în Tabelul A1 din anexă.

5 În conformitate cu Metodologia de calcul a Indicelui Prețurilor de Consum, coeficienţii de ponderare se calculează în baza structurii cheltuielilor băneşti ale populaţiei, conform datelor cercetării bugetelor gospodăriilor casnice (CBGC), ajustaţi la consumul final al gospodăriilor populaţiei conform calculelor Conturilor Naţionale (ved. metadatele de referinţă). Conform modificărilor operate în metodologia sus menționată prin ordinul BNS nr. 53 din 31 decembrie 2021, pentru calcularea IPC în anul 2022 vor fi menținute ponderile de cheltuieli care au fost utilizate pentru elaborarea IPC în anul 2021 (bazate pe ponderile de cheltuieli din anul 2019). Ținând cont de impactul pandemiei Covid 19 asupra situației social-economice din țară în anul 2020, ponderile de cheltuieli din anul 2020 nu pot fi considerate reprezentative.

6 Poziția „legume” (în Tabelul1) include legume proaspete, congelate, boboase în stadiul de maturitate biologică, conserve și subproduse din legume și nu include cartofi.

7 Poziția „fructe” (în Tabelul1) include struguri, alte fructe proaspete și nu include: fructe și pomușoare congelate, uscate, nuci, miezuri de fructe și semințe comestibile.

8 Poziția „combustibili și carburanți” (în Tabelul1) include gaze lichefiate, combustibili solizi (cărbune de pământ, lemne, brichete, peleți etc.), motorină, benzină, alte tipuri de combustibili pentru vehicule particulare, lubrifianți.

9 COICOP - Clasificarea Consumului Individual pe Destinații (Classification of Individual Consumption According to Purpose - COICOP). Secțiunea A „Cheltuielile de consum individual pe destinații” (diviziunile 1-12) începând cu ianuarie 2021 a fost armonizată la nivelul categoriei (5 cifre) cu Clasificarea Europeană a Consumului Individual pe Destinații (ECOICOP 2013).

10 Tabelul 2 include informația privind coeficienții de ponderare și IPC pe 12 diviziuni COICOP: Informație mai detaliată privind IPC, pe clase de mărfuri și servicii COICOP, este prezentată în anexă (ved. Tabelul A2) la comunicatul de presă.

11 Diviziunea „Transport” (în Tabelul 2), pe lângă serviciile de transport de pasageri, include și cumpărarea de vehicule, piese de schimb și accesorii precum și carburanți.

12 Diviziunea „Telecomunicație” (în Tabelul 2), pe lângă serviciile de telecomunicații, include și echipamentele de telefonie.

13 Calcularea indicilor parţiali se elaborează în conformitate cu Metodologia privind calculul indicelui inflației de bază, aprobată prin ordinul comun al Băncii Naţionale a Moldovei şi Biroului Naţional de Statistică nr. 117-07-2203/43 din 30 decembrie 2009, cu modificările și completările ulterioare.

14 Sursa datelor referitor la rata inflației în alte statehttps://tradingeconomics.com/country-list/inflation-rate-mom?continent=europe

12.12.2022

© 2024. Biroul Național de Statistică al Republicii Moldova. Toate drepturile rezervate / Dezvoltat de Brand.md