Forța de muncă: ocuparea și șomajul în trimestrul I 2024

https://statistica.gov.md/ro/forta-de-munca-ocuparea-si-somajul-in-trimestrul-i-9430_61286.html

​​​​​​​Biroul Național de Statistică informează că, conform rezultatelor cercetării ,,Ancheta forței de muncă”, în trimestrul I 2024: forța de muncă (populația activă de 15 ani și peste) a constituit 896,5 mii de persoane, fiind în descreștere cu 2,1% față de trimestrul I 2023; populația ocupată de 15 ani și peste a constituit 856,8 mii de persoane, în descreștere cu 1,0% față de trimestrul I 2023; rata șomajului la nivel de țară a înregistrat valoarea de 4,4%, fiind mai mică cu 1,1 puncte procentuale față de nivelul trimestrului I 2023 (5,5%).

Biroul Național de Statistică informează că, conform rezultatelor cercetării ,,Ancheta forței de muncă (AFM)2”, în trimestrul I 2024:
  • forța de muncă (populația activă de 15 ani și peste) a constituit 896,5 mii de persoane, fiind în descreștere cu 2,1% față de trimestrul I 2023;
  • populația ocupată de 15 ani și peste a constituit 856,8 mii de persoane, în descreștere cu 1,0% față de trimestrul I 2023;
  • rata șomajului la nivel de țară a înregistrat valoarea de 4,4%, fiind mai mică cu 1,1 puncte procentuale față de nivelul trimestrului I 2023 (5,5%).

Forța de muncă

În trimestrul de analiză, în cadrul forței de muncă, ponderea femeilor (51,8%) a fost mai înaltă în comparație cu cea a bărbaților (48,2%), iar ponderea persoanelor economic active din mediul urban a fost mai mare ca ponderea celor din mediul rural (50,2% și, respectiv, 49,8%).

Rata de participare la forța de muncă a populației de 15 ani și peste (proporția forței de muncă de 15 ani și peste în populația totală de aceeași categorie de vârstă) în perioada de analiză a constituit 44,8%, fiind în creștere cu 0,3 puncte procentuale față de nivelul înregistrat în perioada similară a anului precedent (în trimestrul I 2023 – 44,5%) (Figura 1).

Descarcă datele în format .xlsx

Rata de participare la forța de muncă a populațieiîn vârstă de 20-64 ani  (proporția forței de muncă în vârstă de 20-64 ani în populația totală de aceeași categorie de vârstă) a constituit 59,4%, fiind în creștere față de nivelul înregistrat în perioada corespunzătoare a anului trecut (în trimestrul I 2023 – 57,5%).

Ocuparea

Ca și în cazul populației economic active, în trimestrul I 2024, ponderea femeilor în populația ocupată este mai mare față de cea a bărbaților (51,8% femei și 48,2% bărbați), iar ponderea persoanelor ocupate din mediul urban a fost mai mare față de cea a persoanelor ocupate din mediul rural (50,3% mediul urban și, respectiv, 49,7% mediul rural).

Vârsta medie a populației ocupate a fost de 44 ani.

Rata de ocupare a populației de 15 ani și peste (proporția persoanelor ocupate în vârstă de 15 ani și peste față de populația totală din aceeași categorie de vârstă) în trimestrul I 2024 a fost de 42,9%, fiind în creștere cu 0,9 puncte procentuale față de nivelul înregistrat în perioada corespunzătoare a anului precedent (42,0% în trimestrul I 2023) (Figura 2). Rata de ocupare a bărbaților de 15 ani și peste (45,3%) a fost mai înaltă în comparație cu cea a femeilor (40,8%), iar în mediul urban (49,7%) - mai mare față de mediul rural (37,6%).

Descarcă datele în format .xlsx

Rata de ocupare a populației în vârstă de 20-64 ani (proporția persoanelor ocupate în vârstă de 20-64 ani față de populația totală din aceeași categorie de vârstă) a fost de 56,8%, fiind în creștere cu 2,5 puncte procentuale față de trimestrul respectiv al anului precedent (54,3% în trimestrul I 2023).

Din distribuția persoanelor ocupate după activități economice rezultă că 17,1% au activat în sectorul agricol3 și 82,9% în activitățile non-agricole. Ponderea persoanelor ocupate în industrie a constituit 13,1%, inclusiv în industria prelucrătoare 11,1% (indicator ODD 9.2.2 ), iar în construcții - 6,7%. În sectorul servicii au activat 63,1% din totalul persoanelor ocupate.

În repartizarea după forme de proprietate, 32,3% din populația ocupată a activat în sectorul public și 67,7% - în sectorul privat sau alte forme de proprietate.

Structura populației ocupate după statutul profesional relevă că, ponderea cea mai mare revine salariaților (81,3% din total ocupare), urmați de lucrătorii pe cont propriu (14,8%) și lucrătorii familiali neremunerați (3,7%). Marea majoritate a salariaților (89,9%) a fost angajată pe o perioadă nedeterminată de timp.

Munca nedeclarată4 în rândul salariaților a constituit 4,8% față de 6,4% în trimestrul I 2023. Practica de angajare fără perfectarea contractelor individuale de muncă (în baza unor înțelegeri verbale) este mai frecventă printre bărbați (6,5%), decât printre femei (3,5%). Cele mai mari ponderi ale salariaților care lucrează doar în baza unor înțelegeri verbale sunt estimate în agricultură (46,7%), construcții (20,1%), industrie (8,3%) și comerț (6,9%).

În sectorul informal au lucrat 15,3% din totalul persoanelor ocupate în economie. Ponderea persoanelor care au avut un loc de muncă informal a constituit 19,9% (indicator ODD 8.3.1 ) din totalul persoanelor ocupate. În sectorul non-agricol ocuparea informală a constituit 10,6%. Cea mai mare pondere a persoanelor ocupate informal în activitățile non-agricole este înregistrată în construcții (60,6% din totalul persoanelor ocupate în construcții).

Din numărul persoanelor ocupate informal salariații au alcătuit 20,6%. Din totalul salariaților, 5,1% au avut un loc de muncă informal, și, în același timp, au primit salariul „în plic”.

Șomajul

Numărul șomerilor estimat conform definiției Biroului Internațional al Muncii (BIM)5, a fost de cca 39,7 mii de persoane, fiind mai mic cu 11,1 mii persoane față de nivelul trimestrului I 2023 (50,8 mii de persoane)6.

Șomajul a afectat într-o proporție mai mare femeile, care au constituit 51,5% din total șomeri și persoanele din mediul rural – 52,4%.

Rata șomajului (ponderea șomerilor BIM în forța de muncă) la nivel de țară a înregistrat valoarea de 4,4%, fiind în descreștere cu 1,1 puncte procentuale față de nivelul trimestrului I 2023 (5,5%) (indicator ODD 8.5.2 ). Rata șomajului la bărbați a fost de 4,5%, iar la femei – de 4,4%, în mediul rural – 4,7% și în mediul urban – 4,2%.

Rata șomajului la populația în vârstă de 20-64 ani (ponderea șomerilor BIM în vârstă de 20-64 ani în forța de muncă de 20-64 ani) a constituit 4,5%, fiind mai mică față de nivelul anului precedent (în trimestrul I 2023 – 5,5%). În funcție de vârstă, cea mai înaltă rată a șomajului este înregistrată în rândul tinerilor de 15-24 ani (6,6%) (Figura 3).

Descarcă datele în format .xlsx

Anexe

Note:

1 Datele sunt prezentate fără teritoriul din partea stângă a râului Nistru și mun. Bender.

2 Cercetare statistică prin sondaj asupra gospodăriilor populației. Metodologia este disponibilă pe site-ul www.statistica.gov.md / rubrica Metadate/Metodologii statistice - Metodologia anchetei asupra forței de muncă în gospodării.

3 În agricultură se includ doar persoanele ocupate în activități agricole destinate pieței.

4 Prin munca nedeclarată se înțelege orice muncă prestată de o persoană fizică pentru și sub autoritatea unui angajator fără a fi respectate prevederile Codului Muncii referitoare la încheierea contractului individual de muncă.

5 Șomeri conform definiției BIM: persoanele de 15 ani și peste, care în cursul perioadei de referință îndeplinesc simultan următoarele condiții: (a) nu au un loc de muncă și nu desfășoară o activitate în scopul obținerii unor venituri; (b) sunt în căutarea unui loc de muncă, utilizând în ultimele 4 săptămâni diverse metode pentru a-l găsi; (c) sunt disponibile să înceapă lucrul în următoarele 15 zile, dacă s-ar găsi imediat un loc de muncă.

6 Numărul șomerilor oficial înregistrați la Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă la 1 aprilie 2024 a constituit 6,7 mii persoane. Informația privind coerența datelor din AFM cu datele privind șomajul înregistrat este prezentată în Metadatele de referinţă privind Ancheta Forţei de Muncă (în p. 5.3 Coerența cu alte statistici).

Precizări metodologice:

Informații relevante:

Referințe internaționale:

ILO:

Eurostat:

OECD:

04.06.2024

© 2024. Biroul Național de Statistică al Republicii Moldova. Toate drepturile rezervate / Dezvoltat de Brand.md