Produsul Intern Brut în trimestrul III și ianuarie-septembrie 2023

https://statistica.gov.md/ro/produsul-intern-brut-in-trimestrul-iii-si-ianuarie-septembrie-2023-9497_60847.html

Biroul Național de Statistică informează că, conform estimărilor preliminare, Produsul Intern Brut: în trimestrul III 2023 a înregistrat o creștere cu 2,6% pe seria brută și cu 3,4% pe seria ajustată sezonier față de trimestrul III 2022; în ianuarie-septembrie 2023 a înregistrat o descreștere cu 0,4% comparativ cu aceeași perioadă din anul 2022.

Biroul Național de Statistică informează că, conform estimărilor preliminare, Produsul Intern Brut (PIB):
 • în trimestrul III 2023 a înregistrat o creștere cu 2,6% pe seria brută și cu 3,4% pe seria ajustată sezonier față de trimestrul III 2022;
 • în ianuarie-septembrie 2023 a înregistrat o descreștere cu 0,4% comparativ cu aceeași perioadă din anul 2022.

PIB estimat pentru trimestrul III 2023 a constituit 80,5 miliarde lei, prețuri curente de piață, în creștere – în termeni reali - cu 2,6% față de trimestrul III 2022 pe seria brută. Pe seria ajustată sezonier, PIB în trimestrul III 2023 s-a majorat cu 3,4% comparativ cu trimestrul III 2022 și s-a redus cu 0,8% comparativ cu trimestrul II 2023 (vezi Tabelul 1).

PIB estimat pentru ianuarie-septembrie 2023 a însumat 214,4 miliarde lei, în descreștere, în termeni reali, cu 0,4% față de ianuarie-septembrie 2022 (vezi Tabelul 2).

Evoluția trimestrială a PIB în perioada 2021-2023, calculată ca serie brută și serie ajustată sezonier, este prezentată în Tabelul 1.

Tabelul 1. Dinamica trimestrială a PIB în anii 2021-2023 (%)

 

Trim. I

Trim. II

Trim. III

Trim. IV

An

-  în % față de perioada respectivă din anul precedent

Serie brută

2021

108,7

116,8

111,7

118,3

113,9

20222

101,2

99,8

90,5

91,3

95,0

20232

97,6

97,8

102,6

-

-

Serie ajustată sezonier3

2021

106,4

115,2

115,4

118,7

-

20222

100,7

99,7

90,2

90,3

-

20232

97,7

97,6

103,4

-

-

-  în % față de trimestrul precedent

Serie ajustată sezonier3

2021

110,0

100,5

103,5

103,7

-

20222

93,3

99,5

93,7

103,8

-

20232

101,0

99,4

99,2 

- 

-

Descarcă datele în format .xlsx

PIB în trimestrul III 2023 (serie brută)

Categorii de resurse

În trimestrul III 2023, valoarea adăugată brută (VAB) total pe economie, cu o pondere de 86,4% la formarea PIB, a crescut (în termeni reali) cu 4,8% față de trimestrul III 2022, generând creșterea PIB cu 4,1% (vezi Tabelul A1 din anexă).

Influență pozitivă asupra evoluției PIB în trimestrul III 2023 față de trimestrul III 2022 au avut în special următoarele activități:

 • agricultură, silvicultură și pescuit (a generat creșterea PIB cu 5,7%), cu o pondere de 13,1% la formarea PIB și o creștere a VAB pe activitățile respective cu 37,7%;
 • informații și comunicații (+0,7%), cu o pondere de 6,5% la formarea PIB și o creștere a VAB pe activitățile respective cu 11,7%;
 • sănătate și asistență socială (+0,5%), cu o pondere de 5,8% la formarea PIB și o creștere a VAB pe activitățile respective cu 9,9%;
 • tranzacții imobiliare (+0,5%), cu o pondere de 5,9% la formarea PIB și o creștere a VAB pe activitățile respective cu 9,5%.
 • activități de cazare și alimentație publică (+0,4%), cu o pondere de 1,8% la formarea PIB și o creștere a VAB pe activitățile respective cu 29,8%.

Impact negativ asupra evoluției PIB în trimestrul III 2023 față de trimestrul III 2022 au avut în special următoarele activități:

 • comerț cu ridicata și cu amănuntul; întreținerea și repararea autovehiculelor și a motocicletelor (a cauzat scăderea PIB cu 3,0%), cu o pondere de 15,2% la formarea PIB și o reducere a VAB pe activitățile respective cu 17,1%;
 • învățământ (-0,5%), cu o pondere de 4,1% la formarea PIB și o descreștere a VAB pe activitățile respective cu 13,5%;
 • transport și depozitare (-0,4%), cu o pondere de 4,9% la formarea PIB și o reducere a VAB cu 9,2%.

Impozitele nete pe produs cu o pondere de 13,6% la formarea PIB au influențat descreșterea PIB cu 1,5%, volumul acestora micșorându-se cu 10,7%.

Categorii de utilizări

Din punct de vedere al utilizării PIB, o contribuție pozitivă asupra evoluției PIB a fost înregistrată de exportul net de bunuri și servicii (+8,9%), consecință a creșterii volumului exportului de bunuri și servicii cu 6,4% corelată cu reducerea volumului importurilor de bunuri și servicii cu 9,8% (vezi Tabelul A1 din anexă).

Impactul negativ asupra evoluției PIB pe utilizări a fost cauzat în principal de reducerea:

 • formării brute de capital (-4,7%), contribuind cu 20,4% la formarea PIB;
 • consumului final al gospodăriilor populației (-1,0%), cu o pondere de 89,7% la formarea PIB și o descreștere a volumului cu 1,1%.

În Figura 1 este prezentată evoluția trimestrială a PIB în anii 2015-2023 exprimată în prețurile medii ale anului 2015.

Descarcă datele în format .xlsx

PIB în ianuarie-septembrie 2023 (serie brută)

În ianuarie-septembrie 2023, potrivit datelor preliminare, PIB a constituit 214,4 miliarde lei, prețuri curente de piață, fiind în descreștere, în termeni reali, cu 0,4% față de ianuarie-septembrie 2022 (vezi Tabelul 2).

Tabelul 2. PIB în ianuarie-septembrie 2023

 

Trimestrul I

Trimestrul II

Trimestrul III

Ianuarie-septembrie

PIB, prețuri curente, mil. lei

63 676

70 238

80 462

214 377

 

În % față de perioada corespunzătoare din anul precedent

97,6

97,8

102,6

99,6

Descarcă datele în format .xlsx

Categorii de resurse

În ianuarie-septembrie 2023 VAB total pe economie, cu o pondere de 86,1% la formarea PIB, s-a majorat (în termeni reali) cu 0,7% față de ianuarie-septembrie 2022, generând un impact pozitiv asupra evoluției PIB cu 0,6% (vezi Tabelul A4 din anexă).

Influență pozitivă asupra evoluției PIB au înregistrat următoarele activități:

 • agricultură, silvicultură și pescuit (a generat creșterea PIB cu 2,3%), cu o pondere de 7,2% la formarea PIB și o creștere a VAB pe activitățile respective cu 28,8%;
 • sănătate și asistență socială (+0,8%), cu o pondere de 5,9% la formarea PIB și o creștere a VAB pe activitățile respective cu 14,4%;
 • informații și comunicații (+0,7%), cu o pondere de 7,0% la formarea PIB și o creștere a VAB pe activitățile respective cu 10,7%;
 • tranzacții imobiliare (+0,3%), cu o pondere de 6,6% la formarea PIB și o creștere a VAB pe activitățile respective cu 5,1%;
 • activități de cazare și alimentație publică (+0,3%), cu o pondere de 1,6% la formarea PIB și o creștere a VAB pe activitățile respective cu 24,6%.

Descreșterea PIB în perioada de referință a fost cauzată de următoarele activități:

 • comerț cu ridicata și cu amănuntul; întreținerea și repararea autovehiculelor și a motocicletelor (a generat scăderea PIB cu 2,0%), cu o pondere de 16,8% la formarea PIB și o reducere a VAB pe activitățile respective cu 11,0%;
 • industria prelucrătoare (-0,7%), cu o pondere de 8,2% la formarea PIB și o reducere a VAB cu 7,7%;
 • construcții (-0,6%), cu o pondere de 6,2% la formarea PIB și o reducere a VAB cu 8,6%;
 • producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (-0,6%), cu o pondere de 2,0% la formarea PIB și o reducere a VAB cu 22,8%.

Totodată, impozitele nete pe produs cu o pondere de 13,9% la formarea PIB, au cauzat descreșterea acestuia cu 1,0%, volumul impozitelor nete micșorându-se cu 7,1%.

Categorii de utilizări

Din punct de vedere al utilizării PIB (vezi Tabelul A4 din anexă), descreșterea în ianuarie-septembrie 2023 față de ianuarie-septembrie 2022 a fost cauzată în principal de:

 • consumul final al gospodăriilor populației (generând reducerea PIB cu 3,3%), cu o pondere de 85,1% la formarea PIB și descreșterea volumului cu 3,9%;
 • formarea brută de capital (-1,6%), cu o pondere de 20,9% la formarea PIB.

Un impact pozitiv asupra evoluției PIB a fost înregistrat de exportul net de bunuri și servicii, generând creșterea PIB cu 4,8%, consecință a creșterii cu 2,4% a volumului exporturilor de bunuri și servicii corelată cu o diminuare a volumului importurilor de bunuri și servicii cu 5,5%.

Informații suplimentare privind PIB în trimestrul III 2023 și ianuarie-septembrie 2023 sunt prezentate în tabelele din anexă.

Anexă:

Note:

1 Informația este prezentată fără datele raioanelor din partea stângă a Nistrului și mun. Bender.
2 Datele PIB sunt provizorii și vor face obiectul unor revizuiri, conform politicii de revizuire a conturilor naționale, publicate pe pagina web oficială a BNS, pe măsură ce noi surse de date devin disponibile și vor fi publicate în corespundere cu prevederile calendarului revizuirilor plasate pe pagina WEB a Biroului Național de Statistică.
3 Seriile ajustate sezonier se recalculează trimestrial, ca urmare a modificării numărului de observații disponibile.

Precizări metodologice:

Informații relevante:

Referințe utile, privind PIB:

Eurostat:

Baza de date OECD:

 Comitetul pentru Statistică al CSI (CISSTAT):

15.12.2023

© 2024. Biroul Național de Statistică al Republicii Moldova. Toate drepturile rezervate / Dezvoltat de Brand.md