Activitatea industriei în ianuarie-noiembrie 2023

https://statistica.gov.md/ro/activitatea-industriei-in-ianuarie-noiembrie-2023-9503_60897.html

Biroul Național de Statistică informează: în luna noiembrie 2023 comparativ cu luna noiembrie 2022 producția industrială (serie brută) s-a redus cu 6,1%; în ianuarie-noiembrie 2023 comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent producția industrială (serie brută) s-a redus cu 4,1%.

Biroul Național de Statistică informează:
  • în luna noiembrie 2023 comparativ cu luna noiembrie 2022 producția industrială (serie brută) s-a redus cu 6,1%;
  • în ianuarie-noiembrie 2023 comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent producția industrială (serie brută) s-a redus cu 4,1%.

Micșorarea producției (serie brută) în noiembrie 2023 față de luna noiembrie 2022 (cu 6,1%) a fost determinată de descreșteri în industria prelucrătoare (-8,1%), generând scăderea producției pe total industrie cu 6,5% (ved. Figura 1 și Tabelul 1). Totodată, s-au înregistrat creșteri în industria extractivă (+13,8%) și la producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (+1,1%), atenuând scăderea producției pe total industrie cu respectiv 0,3% și 0,2%.

În luna noiembrie 2023, producția industrială ca serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate s-a micșorat cu 4,8% față de luna noiembrie a anului precedent, ca efect al scăderii producției în industria prelucrătoare (-7,6%). Totodată, s-au înregistrat creșteri în industria extractivă (+14,2%) și la producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (+8,8%).

Descarcă datele în format .xlsx

Evoluția producției industriale în noiembrie 2011-noiembrie 2023 față de anul de bază (media anului 2010) este prezentată în Figura 2.

Descarcă datele în format .xlsx

În ianuarie-noiembrie 2023 comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent producția industrială (serie brută) s-a redus cu 4,1%. Micșorarea producției a fost generată de descreșterea producției în industria extractivă (-7,6%) și în industria prelucrătoare (-5,6%). Totodată, s-a înregistrat creștere la producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (+4,8%).

Producția industrială, serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, în ianuarie-noiembrie 2023 comparativ cu ianuarie-noiembrie 2022 s-a micșorat cu 4,4%, ca rezultat al descreșterii producției în industria extractivă (-7,5%) și în industria prelucrătoare (-6,4%). Totodată, s-a înregistrat creștere la producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (+7,1%) (ved. Tabelul 1).

Tabelul 1. Indicii producției industriale, la nivel de secțiuni CAEM-33, %

 

 

Noiembrie 2023 față de noiembrie 2022

Ianuarie-noiembrie 2023 față de
ianuarie-noiembrie 2022

Informativ: ianuarie-noiembrie 2022
față de ianuarie-noiembrie 2021

TOTAL

B

93,9

95,9

96,0

S

95,2

95,6

96,5

Industria extractivă

B

113,8

92,4

96,2

S

114,2

92,5

96,5

Industria prelucrătoare

B

91,9

94,4

96,7

S

92,4

93,6

97,5

Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat

B

101,1

104,8

91,4

S

108,8

107,1

92,2

B=serie brută; S=serie ajustată în funcție de zile lucrătoare și de sezonalitate

Descarcă datele în format .xlsx

 Anexă:

 Note:

1 Informația este prezentată fără datele raioanelor din partea stângă a Nistrului și mun. Bender.

2 Indicii producției industriale sunt provizorii și pot fi rectificați în luna următoare conform precizărilor parvenite de la întreprinderi.

3 CAEM – Clasificatorul Activităților din Economia Moldovei.

 

Precizări metodologice:

Informații relevante:

Referințe utile privind evoluția Indicelui Producției Industriale în unele state ale lumii:

19.01.2024

© 2024. Biroul Național de Statistică al Republicii Moldova. Toate drepturile rezervate / Dezvoltat de Brand.md