Comerțul internațional cu mărfuri al Republicii Moldova în luna noiembrie 2023 și în ianuarie-noiembrie 2023

https://statistica.gov.md/ro/comertul-international-cu-marfuri-al-republicii-moldova-in-luna-9539_60878.html

Exporturile de mărfuri realizate în luna noiembrie 2023 au avut o valoare de 379,1 milioane dolari SUA, cu 10,9% mai mult, în raport cu luna octombrie 2023 și cu 6,7% mai mult, comparativ cu luna noiembrie 2022. Importurile de mărfuri realizate în luna noiembrie 2023 au constituit 732,2 milioane dolari SUA, cu 2,6% mai mult, față de luna octombrie 2023 și cu 14,7% mai puțin, comparativ cu luna noiembrie 2022.

Exporturile de mărfuri realizate în luna noiembrie 2023 au avut o valoare de 379,1 milioane dolari SUA, cu 10,9% mai mult, în raport cu luna octombrie 2023 și cu 6,7% mai mult, comparativ cu luna noiembrie 2022 (Figurile 1 și 2).


Descarcă datele în format .xlsxDescarcă datele în format .xlsx

În ianuarie-noiembrie 2023 exporturile de mărfuri au însumat 3737,3 milioane dolari SUA (Figura 14 și Anexa 1), valoare mai mică cu 6,2%, comparativ cu cea înregistrată în perioada corespunzătoare din anul 2022.

Exporturile de mărfuri autohtone în ianuarie-noiembrie 2023 au constituit 2632,8 milioane dolari SUA (70,4% din total exporturi), fiind în scădere cu 4,7% față de perioada similară din anul 2022, care a influențat micșorarea valorii totale a exporturilor cu 3,3%.

Reexporturile de mărfuri străine (după prelucrare și clasice) în ianuarie-noiembrie 2023 s-au cifrat la 1104,5 milioane dolari SUA (29,6% din total exporturi), sau cu 9,6% mai puțin comparativ cu aceeași perioadă din anul 2022.

Reexporturile de mărfuri după prelucrare (inclusiv îmbrăcăminte, încălțăminte și părți de încălțăminte, seturi de fișe pentru bujiile de aprindere și alte seturi utilizate în mijloacele de transport, cabluri coaxiale, conductoare și transformatoare electrice, genți, articole de buzunar din piele și din materiale textile, nuci comune decojite, scaune, părți de scaune, jucării, volane, coloane și cutii de direcție pentru autovehicule) au deținut 13,7% în total exporturi, iar reexporturile clasice de mărfuri, care nu au suferit transformări esențiale (motorină, benzine auto, autoturisme, medicamente, boabe de soia, ulei de floarea soarelui, articole de transport sau de ambalare din materiale plastice și din lemn, țigarete care conțin tutun, votcă, whisky, lichioruri, distilate de vin sau de tescovină de struguri, parfumuri, ape de toaletă, produse pentru înfrumusețare, genți de voiaj, truse de toaleta, rucsacuri și genți sportive, ceasuri de mână și alte ceasuri) – 15,9%.

Mijloacele de transport rutier în ianuarie-noiembrie 2023 (Figura 3 și Anexa 4) rămân a fi cel mai des utilizate pentru exporturile de mărfuri (81,1% din total exporturi), după care urmează transportul maritim (13,3%), transportul feroviar (3,3%), instalații fixe de transport (1,2%), transportul aerian (1,1%).


Descarcă datele în format .xlsx

Exporturile de mărfuri destinate țărilor Uniunii Europene (UE–27), în ianuarie-noiembrie 2023, au totalizat 2435,6 milioane dolari SUA (cu 3,5% mai mult, comparativ cu perioada corespunzătoare din anul 2022), deținând o pondere de 65,2% în total exporturi, cu 6,1 puncte procentuale mai mult, față de ianuarie-noiembrie 2022 (Figura 4 și Anexa 1).

Exporturile de mărfuri destinate țărilor CSI, în ianuarie-noiembrie 2023, au avut o valoare de 848,4 milioane dolari SUA (cu 8,7% mai puțin, în raport cu perioada similară din anul 2022), care echivalează cu o cotă de 22,7% în total exporturi, în scădere cu 0,6 puncte procentuale, comparativ cu ianuarie-noiembrie 2022 (Figura 4 și Anexa 1).


Descarcă datele în format .xlsx

În ianuarie-noiembrie 2023 principalele țări de destinație a exporturilor de mărfuri (Figura 5 și Anexa 1) au fost: România (35,0% din total exporturi), Ucraina (15,2%), Italia (6,3%), Germania (5,5%), Cehia (3,9%), Federația Rusă (3,6%), Turcia (3,4%), Polonia (3,2%), Belarus și Bulgaria (câte 2,1%), Statele Unite ale Americii și Spania (câte 1,5%), Ungaria și Regatul Țarilor de Jos (Netherlands) (câte 1,2%), Kazahstan (1,1%), Franța și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (câte 1,0%), Grecia (0,9%), Elveția (0,8%), Cipru și Liban (câte 0,7%), Austria (0,6%), cărora le-au revenit 92,3% din total exporturi.


Descarcă datele în format .xlsx

Analiza evoluției exporturilor pe țări în ianuarie-noiembrie 2023, comparativ cu aceeași perioadă din anul 2022 (Anexa 1) relevă reducerea livrărilor de mărfuri în Turcia (-55,9%), Italia (-23,7%), Ucraina (-10,4%), Bulgaria (-43,3%), Federația Rusă (-25,0%), Elveția (-53,2%), Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (-38,6%), Regatul Țărilor de Jos (Netherlands) (-30,0%), Portugalia (-68,9%), Irak (-74,5%), Germania (-5,7%), Ungaria (-11,0%), Republica Arabă Siriană (-98,5%), Slovacia (24,1%), Belgia (-19,5%), Canada (-22,3%), Iordania (-70,7%), China (-23,5%), care a influențat la micșorarea pe total exporturi cu 13,6%.

În același timp, s-au majorat exporturile de mărfuri în România (+14,2%), Cehia (+52,1%), Spania (+57,9%), Kazahstan (de 1,7 ori), Cipru (de 1,9 ori), Egipt (de 2,4 ori), Statele Unite ale Americii (+24,8%), Liban (+56,1%), Indonezia (de 25,1 ori), Polonia (+5,5%), Croația (de 2,7 ori), Malaysia (de 20,2 ori), Emiratele Arabe Unite (de 2,2 ori), Kârgâzstan (de 2,2 ori), Belarus (+6,1%), Lituania (+31,8%), Letonia (de 1,7 ori), Grecia (+13,0%), atenuând diminuarea pe total exporturi cu 8,7%.

În structura exporturilor din ianuarie-noiembrie 2023 (Figura 6 și Anexa 6) ponderi semnificative le-au revenit următoarelor grupe de mărfuri: mașini și aparate electrice și părți ale acestora (15,5% din total exporturi); cereale și preparate pe bază de cereale (10,3%); petrol, produse petroliere și produse înrudite (10,3%); legume și fructe (9,1%); îmbrăcăminte și accesorii (7,0%); semințe și fructe oleaginoase (7,0%); grăsimi și uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracționate (6,1%); băuturi alcoolice și nealcoolice (5,0%); mobilă și părțile ei (3,6%); articole din minerale nemetalice (2,6%); fire, țesături, articole textile și produse conexe (2,0%); hrană destinată animalelor (1,6%), vehicule rutiere (1,5%).


Descarcă datele în format .xlsx

În ianuarie-noiembrie 2023, comparativ cu perioada corespunzătoare din anul 2022 (Anexa 6) s-au redus exporturile de grăsimi și uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracționate (-34,1%), semințe și fructe oleaginoase (-30,2%), petrol, produse petroliere și produse înrudite (-21,5%), cereale și preparate pe bază de cereale (-7,0%), vehicule rutiere (-32,4%), minereuri metalifere și deșeuri de metale (-37,2%), produse chimice organice (-39,7%), încălțăminte (-29,2%), fire, țesături, articole textile și produse conexe (-12,4%), îmbrăcăminte și accesorii (-3,0%), zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere (-25,5%), articole prelucrate din metal (-16,2%), articole din lemn, exclusiv mobilă (-22,3%), construcții prefabricate; alte instalații și accesorii pentru instalații sanitare, de încălzit și de iluminat (-29,2%), materiale plastice prelucrate (-38,2%), mobilă și părțile ei (-1,6%), cauzând descreșterea pe total exporturi cu 12,3%.

Totodată, s-au majorat exporturile de mașini și aparate electrice și părți ale acestora (+17,5%), energie electrică (de 2,3 ori), băuturi alcoolice și nealcoolice (+14,1%), mașini și aparate specializate pentru industriile specifice (de 2,4 ori), legume și fructe (+4,2%), articole din minerale nemetalice (+14,3%), mașini și aparate industriale cu aplicații generale, părți și piese detașate ale acestor mașini (+45,6%), materiale plastice sub forme primare (de 3,3 ori), hrană destinată animalelor (+19,5%), instrumente și aparate, profesionale, științifice și de control (+26,8%), mașini și aparate de birou sau pentru prelucrarea automată a datelor (de 1,6 ori), gaz și produse industriale obținute din gaz (gaze lichefiate) (+36,7%), atenuând micșorarea pe total exporturi cu 5,6%.

Importurile de mărfuri realizate în luna noiembrie 2023 au constituit 732,2 milioane dolari SUA, cu 2,6% mai mult, față de luna octombrie 2023 și cu 14,7% mai puțin, comparativ cu luna noiembrie 2022 (Figurile 7 și 8).


Descarcă datele în format .xlsx


Descarcă datele în format .xlsx

În ianuarie-noiembrie 2023 importurile de mărfuri au totalizat 7858,7 milioane dolari SUA (Figura 14 și Anexa 2), nivel inferior celui realizat în perioada similară din anul 2022 cu 5,8%.

Majoritatea importurilor de mărfuri în ianuarie-noiembrie 2023 (Figura 9 și Anexa 5) continuă a fi realizate cu mijloacele de transport rutier (79,5% din total importuri), fiind urmate de transportul maritim (7,5%), instalațiile fixe de transport (6,3%), transportul feroviar (3,9%), transportul aerian (2,0%), autopropulsie (0,7%) și expedieri poștale (0,1%).


Descarcă datele în format .xlsx

Importurile de mărfuri provenite din țările Uniunii Europene (UE-27) în ianuarie-noiembrie 2023 s-au cifrat la 3812,8 milioane dolari SUA (cu 2,0% mai puțin, față de aceeași perioadă din anul 2022), deținând o pondere de 48,5% în total importuri, în creștere cu 1,9 puncte procentuale, comparativ cu ianuarie-noiembrie 2022 (Figura 10 și Anexa 2).

Importurile de mărfuri provenite din țările CSI în ianuarie-noiembrie 2023 au avut o valoare de 1425,4 milioane dolari SUA (cu 30,7% mai puțin, decât în perioada corespunzătoare din anul 2022), care echivalează cu o cotă de 18,1% în total importuri, în scădere cu 6,6 puncte procentuale, față de ianuarie-noiembrie 2022 (Figura 10 și Anexa 2).


Descarcă datele în format .xlsx

În ianuarie-noiembrie 2023 în topul țărilor de origine a importurilor de mărfuri (Figura 11 și Anexa 2) s-au regăsit: România (15,1% din total importuri), Ucraina (11,9%), China (11,7%), Turcia (8,7%), Germania (7,2%), Italia (5,5%), Federația Rusă (3,8%), Polonia (3,7%), India (2,5%), Franța (2,4%), Ungaria (2,1%), Cehia (1,9%), Bulgaria și Grecia (câte 1,7%), Statele Unite ale Americii și Spania (câte 1,4%), Japonia (1,2%), Austria, Belarus, Slovacia, și Regatul Țărilor de Jos (Netherlands), (câte 1,0%), Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (0,9%), cărora le-au revenit 88,5% din total importuri.


Descarcă datele în format .xlsx

Analiza evoluției importurilor pe țări în ianuarie-noiembrie 2023, comparativ cu perioada similară din anul 2022 (Anexa 2) relevă diminuarea importurilor provenite din Federația Rusă (-72,8%), România (-21,0%), India (-15,6%), Statele Unite ale Americii (-10,1%), Belarus (-9,8%), Uzbekistan (-34,0%), Regatul Țărilor de Jos (Netherlands) (-6,2%), care a influențat la descreșterea pe total importuri cu 14,2%.

În același timp, s-au majorat importurile provenite din Ucraina (+17,6%), Turcia (+14,8%), Grecia (de 2,1 ori), China (+7,3%), Germania (+6,6%), Italia (+8,3%), Emiratele Arabe Unite (de 6,2 ori), Kazahstan (de 2,3 ori), Japonia (+40,4%), Franța (+14,8%), Cehia (+17,2%), Slovacia (+35,1%), Vietnam (+43,5%), Spania (+12,3%), Suedia (+35,5%), Azerbaidjan (de 2,0 ori), Polonia (+3,5%), Ecuador (+44,2%), Georgia (de 3,0 ori), Egipt (de 1,7 ori), Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (+8,2%), atenuând micșorarea pe total importuri cu 8,0%.

În structura importurilor din ianuarie-noiembrie 2023 (Figura 12 și Anexa 7) ponderi importante au deținut următoarele grupe de mărfuri: petrol, produse petroliere și produse înrudite (15,5% din total importuri); mașini și aparate electrice și părți ale acestora (7,7%); vehicule rutiere (7,1%); gaz și produse industriale obținute din gaz (6,3%); fire, țesături, articole textile și produse conexe (3,5%); produse medicinale și farmaceutice (3,5%); mașini și aparate industriale cu aplicații generale, părți și piese detașate ale acestor mașini (2,9%); aparate și echipamente de telecomunicații și pentru înregistrarea și reproducerea sunetului și imaginii (2,6%); mașini și aparate specializate pentru industriile specifice (2,6%); legume și fructe (2,5%); îmbrăcăminte și accesorii (2,4%); articole prelucrate din metal (2,3%); articole din minerale nemetalice (2,1%).


Descarcă datele în format .xlsx

În ianuarie-noiembrie 2023, comparativ cu perioada corespunzătoare din anul 2022 (Anexa 7) au scăzut importurile de gaz și produse industriale obținute din gaz (-33,8%), petrol, produse petroliere și produse înrudite (-12,1%), energie electrică (-66,7%), mașini și aparate specializate pentru industriile specifice (-26,2%), semințe și fructe oleaginoase (-41,1%), grăsimi și uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracționate (-69,0%), fier și oțel (-14,6%), fire, țesături, articole textile și produse conexe (-7,1%), cereale și preparate pe bază de cereale (-13,5%), cărbune, cocs și brichete (-44,6%), construcții prefabricate; alte instalații și accesorii pentru instalații sanitare, de încălzit și de iluminat (-24,9%), hârtie, carton și articole din pastă de celuloză, din hârtie sau din carton (-11,4%), lemn și plută (-22,8%), materiale plastice sub forme primare (-16,0%), piele, altă piele și blană prelucrate (-22,5%), materiale plastice prelucrate (-7,9%), articole prelucrate din metal (-4,9%), cauciuc prelucrat (-7,8%), care au influențat la micșorarea pe total importuri cu 10,1%.

Totodată, s-au majorat importurile de mașini și aparate electrice și părți ale acestora (+14,4%), vehicule rutiere (+13,7%), legume și fructe (+19,5%), aparate și echipamente de telecomunicații și pentru înregistrarea și reproducerea sunetului și imaginii (+16,8%), uleiuri esențiale, rezinoide și substanțe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumusețare (+14,7%), produse medicinale și farmaceutice (+7,3%), articole din minerale nemetalice (+8,2%), băuturi alcoolice și nealcoolice (+15,6%), produse lactate și ouă de păsări (+10,2%), mașini generatoare de putere și echipamentele lor (+35,5%), pește, crustacee, moluște (+13,2%), cafea, ceai, cacao, condimente și înlocuitori ai acestora (+10,8%), instrumente și aparate profesionale, științifice și de control (+7,8%), îmbrăcăminte și accesorii (+2,4%), atenuând diminuarea pe total importuri cu 3,8%.

Deficitul balanței comerciale în luna noiembrie 2023 a fost de 353,1 milioane dolari SUA (Figura 13), cu 18,8 milioane dolari SUA (-0,3%) mai puțin, față de cel înregistrat în luna octombrie 2023 și cu 149,8 milioane dolari SUA (-29,8%) mai puțin, comparativ cu luna noiembrie 2022.


Descarcă datele în format .xlsx

Decalajul considerabil dintre exporturile și importurile de mărfuri a determinat acumularea în ianuarie-noiembrie 2023 a unui deficit al balanței comerciale în valoare de 4121,4 milioane dolari SUA (Figura 14 și Anexa 3), sau cu 238,6 milioane dolari SUA (-5,5%) mai puțin, comparativ cu cel înregistrat în aceeași perioadă din anul 2022.

În ianuarie-noiembrie 2023 balanța comercială cu țările Uniunii Europene (UE-27) s-a încheiat cu un deficit de 1377,2 milioane dolari SUA, iar cu țările CSI – 577,0 milioane dolari SUA, respectiv cu 159,1 milioane dolari SUA (-10,4%) și cu 552,0 milioane dolari SUA (-48,9%) mai puțin, față de valorile înregistrate în perioada similară din anul 2022. (Anexa 3).


Descarcă datele în format .xlsx

Gradul de acoperire a importurilor cu exporturi în ianuarie-noiembrie 2023 a fost de 47,6%, în scădere cu 0,2 puncte procentuale, comparativ cu perioada corespunzătoare din anul 2022.

Cu țările Uniunii Europene (UE-27) gradul de acoperire a importurilor cu exporturi în ianuarie-noiembrie 2023 a constituit 63,9%, majorându-se cu 3,4 puncte procentuale, în raport cu perioada similară din anul 2022.

Cu țările CSI gradul de acoperire a importurilor cu exporturi în ianuarie-noiembrie 2023 a marcat 59,5%, în creștere cu 14,4 puncte procentuale față de aceeași perioadă din anul 2022.

Persoanele fizice au importat, în ianuarie-noiembrie 20235 mărfuri în valoare de 339,5 milioane dolari SUA, cu 57,2% mai mult, în raport cu perioada corespunzătoare din anul 2022. Creșterea a fost condiționată, în principal, de majorarea importurilor de autoturisme (de 1,7 ori), cărora le-au revenit 89,7% din importurile realizate de persoanele fizice.

Anexă:

Note:

1 Informația nu include operațiunile de export -import a întreprinderilor și organizațiilor din partea stângă a Nistrului și mun. Bender.
2 Datele pentru ianuarie-noiembrie 2023 sunt provizorii, iar pentru perioadele corespunzătoare din anii precedenți - date revizuite.
3 Diferențele între datele pe total și valorile obținute din însumarea diverselor structuri utilizate sunt datorate rotunjirilor.
4 Informații obținute din declarațiile vamale, întocmite de persoanele juridice la punctele vamale ale Republicii Moldova, în momentul în care marfa intră, sau iese din țară.
5 Informații obținute din declarațiile vamale, întocmite de persoanele fizice la punctele vamale ale Republicii Moldova, în momentul în care marfa intră în țară.

Informații suplimentare:

Datele valorice sunt exprimate în prețuri FOB pentru exporturi și în prețuri CIF pentru importuri, iar soldul balanței comerciale se calculează ca diferență între aceste valori (FOB/CIF).
Reexporturile de mărfuri străine includ reexporturile clasice de mărfuri și reexporturile de mărfuri după prelucrare.
Reexporturile clasice de mărfuri reprezintă exporturile de mărfuri străine, care anterior au fost importate în tară și nu au suferit transformări esențiale, țara de origine a acestora fiind neschimbată.
Reexporturile de mărfuri după prelucrare reprezintă mărfurile străine, care au fost importate în țară pentru perfecționare activă, sau in scopul producerii și în urma acestor proceduri și-au schimbat poziția tarifară, dar țara de origine a mărfurilor a rămas neschimbată, deoarece nu au fost îndeplinite criteriile de transformare esențială, pentru a fi modificată țara de origine a mărfii.

Sursa datelor: Serviciul Vamal (declarațiile vamale de export și import ale persoanelor juridice și fizice).

Informații relevante:

16.01.2024

© 2024. Biroul Național de Statistică al Republicii Moldova. Toate drepturile rezervate / Dezvoltat de Brand.md