Evoluția preţurilor de consum în Republica Moldova în luna aprilie 20231

Inflația lunară

Biroul Naţional de Statistică informează că, preţurile medii de consum în luna aprilie 2023 faţă de luna martie 2023 au crescut cu 2,2% (față de 5,6% în luna respectivă a anului 2022) (ved. Tabelul 1, Figura 2). Creșterea preţurilor medii de consum a fost determinată de majorarea prețurilor la:

  • produsele alimentare cu 0,7%, contribuind la creșterea prețurilor medii de consum cu 0,3%;
  • mărfurile nealimentare cu 0,4%, contribuind la majorarea prețurilor medii de consum cu 0,1%;
  • serviciile prestate populației cu 7,5%, contribuind la majorarea prețurilor medii de consum cu 1,8%.

În luna aprilie 2023 faţă de martie 2023, din produsele alimentare, creșteri mai accentuate a prețurilor medii de consum au fost marcate la fructe – cu 4,1% (inclusiv la: fructe exotice – cu 5,1%), legume – cu 1,5%.

Totodată, în perioada de analiză au fost înregistrate reduceri depreţ la ulei vegetal – cu 5,3% și ouă de găină – cu 2,6%.

La mărfurile nealimentare, în luna aprilie 2023 față de martie 2023, prețurile medii la combustibili și carburanți s-au diminuat cu 1,5% (inclusiv la: motorină – cu 5,1%, gaz lichefiat – cu 3,8%). Totodată, au crescut mai accentuat prețurile medii la medicamente și încălțăminte – cu câte 0,8%.

Pentru serviciile prestate populaţiei, în luna aprilie 2023 faţă de luna martie 2023 au fost înregistrate creșteri de prețuri/tarife în medie cu 7,5%, în special pentru furnizarea gazelor naturale și a energiei termice, pentru care, începând cu aprilie 2023, nu mai sunt oferite compensațiile acordate de către Guvern pentru achitarea facturilor la energie pentru consumatorii casnici în perioada rece a anului (noiembrie 2022 - martie 2023)2

Concomitent, în luna aprilie 2023 faţă de luna martie 2023 s-au redus tarifele pentru serviciile de furnizare a energiei electrice- cu 4,4%.

Inflația de la începutul anului

Prețurile medii de consum în luna aprilie 2023 comparativ cu luna decembrie 2022 (de la începutul anului curent) au crescut cu 4,5%, inclusiv la produse alimentare - cu 4,1%, mărfuri nealimentare - cu 1,0% și servicii prestate populaţiei - cu 10,9%.

Inflația anuală

Prețurile medii de consum în luna aprilie 2023 comparativ cu luna aprilie 2022 (în ultimele 12 luni) au crescut cu 18,1%, inclusiv la produse alimentare cu 16,4%, mărfuri nealimentare cu 10,6% și servicii prestate populaţiei cu 33,2% (Tabelul 1, Figurile 2 și 3).

Urmare a creșterii mai lente a ratei lunare a inflației în aprilie curent (2,2%), comparativ cu rata lunară a inflației din aprilie 2022 (5,6%), rata anuală a inflației în aprilie 2023 (18,1%) s-a micșorat cu 3,9 puncte procentuale față de nivelul înregistrat în martie 2023 comparativ cu martie 2022 (22,0%). Astfel, a fost marcată reducerea în continuare a ratei anuale a inflației, înregistrată începând cu luna noiembrie a anului 2022.

Tabelul 1. Rata inflației în luna aprilie 20234

Mărfuri şi servicii

Coeficientul de ponderare5

Aprilie 2023, în % faţă de:

Aprilie 2023 față de martie 2023:
gradul de influență (+/-) asupra IPC, %

martie
2023

decembrie 2022

aprilie 2022

Total

10000

2,21

4,48

18,10

2,21

  Produse alimentare

3669

0,73

4,10

16,41

0,27

Pâine

176

-0,14

1,88

17,84

0,00

Legume6

305

1,46

33,09

31,92

0,04

Fructe7

324

4,13

8,06

34,86

0,13

Carne, preparate şi conserve din carne

738

0,32

0,28

8,48

0,02

Lapte şi produse lactate

461

0,15

2,00

12,40

0,01

Zahăr

55

-0,03

2,15

42,36

0,00

Ouă

58

-2,59

-29,49

15,94

-0,02

Ulei vegetal

72

-5,28

-7,13

-9,51

-0,04

  Mărfuri nealimentare

3932

0,36

0,97

10,55

0,14

Confecții

469

0,37

0,97

10,07

0,02

Încălțăminte

225

0,80

1,07

11,91

0,02

Medicamente

387

0,85

0,96

5,80

0,03

Combustibili și carburanți8

592

-1,48

-3,23

0,46

-0,09

Materiale de construcție

103

0,13

1,83

12,97

0,00

  Servicii

2399

7,51

10,88

33,18

1,80

Servicii comunal-locative

822

20,97

31,62

82,72

1,72

 - apă potabilă şi canalizare

85

1,68

14,02

14,82

0,01

 - energie electrică2,3

290

-4,41

-26,53

46,37

-0,13

 - gaze naturale prin reţea2

201

73,20

96,05

92,82

1,47

 - încălzire centralizată2

99

35,49

143,50

68,34

0,35

Transportul de pasageri

182

1,86

0,89

29,41

0,03

Alimentația publică

276

0,19

1,55

15,20

0,01

Descarcă datele în format .xlsx

Expunerea grafică a gradului de influență a modificării preţurilor medii pe principalele grupe de mărfuri și servicii asupra creșterii IPC în luna aprilie 2023 faţă de luna martie 2023 este prezentată în Figura 1.

Descarcă datele în format .xlsx

Dinamica indicilor lunari și anuali ai preţurilor de consum este prezentată în Figura 2.

Descarcă datele în format .xlsx

Expunerea grafică a IPC lunari, pe grupe majore, înregistrați în perioada ianuarie 2022 – aprilie 2023, calculați față de luna corespunzătoare a anului precedent este prezentată în Figura 3.

Descarcă datele în format .xlsx

Datele privind IPC pentru mărfuri și servicii, la nivel de diviziuni, în corespundere cu clasificatorul internațional COICOP9, sunt prezentate în Tabelul 2.

Tabelul 2. IPC în aprilie 2023, pe diviziuni de mărfuri și servicii, conform clasificatorului COICOP10

Diviziunea

Denumirea

Coeficientul de ponderare

Aprilie 2023, în % faţă de:

Aprilie 2023 față de martie 2023:
gradul de influență (+/-) asupra IPC, %

Martie 2023

decembrie 2022

Aprilie 2022

 

Total IPC

10000

102,21

104,48

118,10

2,21

01

Produse alimentare și băuturi nealcoolice

3504

100,69

104,06

116,46

0,24

02

Băuturi alcoolice și tutun

355

105,05

112,08

120,85

0,18

03

Îmbrăcăminte și încălțăminte

887

100,49

101,13

110,68

0,04

04

Locuință, apă, electricitate, gaze și alți combustibili

1190

114,33

120,67

159,36

1,70

05

Articole de mobilier, echipamente de uz casnic și întreținerea curentă a locuinței

864

100,39

102,27

113,05

0,03

06

Sănătate

728

100,53

100,69

105,09

0,04

07

Transport11

996

99,00

96,99

108,96

-0,10

08

Telecomunicație12

452

99,98

99,87

102,11

0,00

09

Recreere și cultură

274

99,56

96,70

108,78

-0,01

10

Educație

116

100,00

106,16

122,04

0,00

11

Restaurante și hoteluri

278

100,19

101,56

115,15

0,01

12

Diverse produse și servicii

357

102,07

105,16

117,71

0,07

Descarcă datele în format .xlsx

Indicii parțiali

Indicii parțiali, calculați prin excluderea din IPC a anumitor componente, sunt prezentați în Tabelul 3.

Tabelul 3. Indicii parţiali13 ai prețurilor de consum în aprilie 2023

Denumirea indicatorilor

Aprilie 2023, în % faţă de:

martie 2023

decembrie 2022

Aprilie 2022

Total IPC

102,21

104,48

118,10

Total IPC, exclusiv produse alimentare şi băuturi, combustibili și carburanți, produse şi servicii cu preţuri reglementate

100,39

101,35

112,38

Total IPC, exclusiv produse alimentare şi băuturi

103,07

104,69

119,04

Total IPC, exclusiv produse şi servicii cu preţuri reglementate

100,40

102,22

113,31

Total IPC,,exclusiv combustibili și carburanți

102,44

104,98

119,23

Indicele preţurilor la produse alimentare şi băuturi

100,73

104,10

116,41

Indicele preţurilor la produse şi servicii reglementate

111,69

116,59

144,89

Indicele preţurilor la combustibili și carburanți

98,52

96,77

100,46

Indicele preţurilor la produse alimentare şi băuturi, combustibili și carburanți, produse şi servicii cu preţuri reglementate

103,49

106,72

122,23

Descarcă datele în format .xlsx

IPC în profil teritorial

Datele privind IPC în profil teritorial pentru lunile ianuarie-aprilie 2023 față de luna precedentă și luna corespunzătoare a anului precedent sunt prezentate în Tabelul 4.

Tabelul 4. IPC lunari, în ianuarie-aprilie 2023, pe regiuni statistice

Luna

În % faţă de luna precedentă

În % faţă de luna corespunzătoare a anului precedent

Total IPC

Nord

Centru

Sud

Chişinău

Total IPC

Nord

Centru

Sud

Chişinău

Ianuarie

100,45

99,94

99,44

99,88

101,67

127,31

126,03

123,01

130,92

129,82

Februarie

100,95

100,94

101,15

101,22

100,72

125,91

125,19

121,79

129,95

127,79

Martie

100,81

100,73

100,27

100,58

101,32

121,98

120,87

116,78

125,57

125,05

Aprilie

102,21

102,34

101,93

103,04

102,03

118,10

117,70

113,49

121,25

120,47

Descarcă datele în format .xlsx

Comparații internaționale privind inflația lunară

Datele preliminare disponibile14 privind rata lunară a inflației pentru luna aprilie a.c. în unele țări din regiune sunt prezentate în Figura 4.

Descarcă datele în format .xlsx

Astfel, inflația în luna aprilie 2023 față de luna martie 2023 în Republica Moldova (2,2%) a fost sub nivelul inflației înregistrate în Turcia (2,4%), depășind totodată nivelul inflației marcate în alte țări analizate: Estonia (2,0%), Slovenia (1,5%), Islanda (1,3%), Luxemburg și Croația (0,9%), Austria (0,8%), Polonia și Belgia (0,7%), Spania, Portugalia și Franța (0,6%), Italia (0,5%), Germania (0,4%), Cipru (0,3%).

Anexe:

Nota informativă privind Evoluția preţurilor de consum din luna mai 2023 va fi diseminată pe data de 09 iunie 2023.

Note:

1 Informația este prezentată fără datele raioanelor din partea stângă a Nistrului şi mun. Bender.
2 Conform Metodologiei de calcul a Indicelui Prețurilor de Consum, pentru mărfurile şi serviciile oferite şi parțial achitate de stat (e.g. în cazul subvențiilor pe produse) se includ în IPC plăţile efective per unitate de produs sau serviciu suportate de consumatori și nu plăţile totale per unitate pentru aceste mărfuri sau servicii prestate de furnizori. Astfel, în calculul IPC, la estimarea prețurilor/tarifelor medii efective pentru furnizarea gazelor naturale, energiei electrice și termice pentru consumatorii casnici se ține cont de compensațiile acordate de către Guvern pentru achitarea facturilor la energie pentru consumatorii casnici (noiembrie 2022 – martie 2023), în corespundere cu Legea nr. 241/2022 privind Fondul de reducere a vulnerabilității energetice, precum și Hotărârile Guvernului nr. 704/2022 și nr. 814/2022. Respectiv, începând cu luna aprilie 2023, pentru calcularea IPC a fost reflectată mărimea totală a tarifelor reglementate pentru furnizarea gazelor naturale/energiei electice și termice stabilite conform deciziilor Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE).
3 La calcularea tarifelor medii pentru furnizarea energiei electrice s-a ținut cont de diminuarea tarifelor reglementate de furnizare a energiei electrice intrate în vigoare din 13 aprilie 2023.
4 Tabelul 1 include informația privind rata inflației pe 3 grupe majore de mărfuri și servicii, precum și pe unele grupe reprezentative, agregate conform clasificării naționale utilizate pentru calcularea IPC:

  • grupa majoră Produse alimentare” include produse de morărit și panificație, carne, preparate și conserve din carne, pește și conserve din pește, lapte și produse lactate, ouă, grăsimi, fructe proaspete, alte fructe și conserve, legume, cartofi, dulciuri și mirodenii, băuturi nealcoolice, băuturi alcoolice.
  • grupa majoră Mărfuri nealimentare” include țigări, țesături, confecții, tricotaj, încălțăminte, mobilă, mijloace de transport și piese auto, ediții tipărite, combustibili și carburanți, alte mărfuri.
  • grupa majoră Servicii” include educație și învățământ, servicii comunal-locative, alimentație publică, sănătate, servicii de reparare auto, servicii de transport, alte servicii.

Informația comparativă privind rata inflaţiei în aprilie 2022 și aprilie 2023 este prezentată în Tabelul A1 din anexă.
5 În conformitate cu Metodologia de calcul a Indicelui Prețurilor de Consum, ponderile de cheltuieli sunt estimate aplicând media geometrică a cheltuielilor bănești ale populaţiei conform Cercetării Bugetelor Gospodăriilor Casnice (CBGC) şi datelor privind consumul final al gospodăriilor populaţiei la nivel de clase COICOP din Conturile Naţionale pentru anul „t-2” (cu unele excepții, menționate în metodologia nominalizată). Astfel, începând cu luna ianuarie 2023, calculele IPC sunt realizate cu utilizarea coeficienților de ponderare calculați pe baza datelor pentru anul 2021. 
6 Poziția „legume” (în Tabelul1) include legume proaspete, congelate, boboase în stadiul de maturitate biologică, conserve și subproduse din legume și nu include cartofi.
7 Poziția „fructe” (în Tabelul1) include struguri, alte fructe proaspete și nu include: fructe și pomușoare congelate, uscate, nuci, miezuri de fructe și semințe comestibile.
8 Poziția „combustibili și carburanți” (în Tabelul 1) include gaze lichefiate, combustibili solizi (cărbune de pământ, lemne, brichete, peleți etc.), motorină, benzină, alte tipuri de combustibili pentru vehicule particulare, lubrifianți.
9 COICOP - Clasificarea Consumului Individual pe Destinații (Classification of Individual Consumption According to Purpose - COICOP). Secțiunea A ”Cheltuielile de consum individual pe destinații” (diviziunile 1-12) începând cu ianuarie 2021 a fost armonizată la nivelul categoriei (5 cifre) cu Clasificarea Europeană a Consumului Individual pe Destinații (ECOICOP 2013).
10 Tabelul 2 include informația privind coeficienții de ponderare și IPC pe 12 diviziuni COICOP. Informație mai detaliată privind IPC, pe clase de mărfuri și servicii COICOP, este prezentată în anexă (ved. Tabelul A2) la comunicatul de presă.
11 Diviziunea „Transport” (în Tabelul 2), pe lângă serviciile de transport de pasageri, include și cumpărarea de vehicule, piese de schimb și accesorii precum și carburanți.
12 Diviziunea „Telecomunicație” (în Tabelul 2), pe lângă serviciile de telecomunicații, include și echipamentele de telefonie.
13 Calcularea indicilor parțiali se elaborează în conformitate cu Metodologia privind calculul indicelui inflației de bază, aprobată prin ordinul comun al Băncii Naţionale a Moldovei şi Biroului Naţional de Statistică nr. 117-07-2203/43 din 30 decembrie 2009, cu modificările și completările ulterioare.
14 Sursa datelor referitor la rata inflației în alte statehttps://tradingeconomics.com/country-list/inflation-rate-mom?continent=europe

Precizări metodologice:

Rata lunară a inflaţiei (inflația lunară) reprezintă creşterea preţurilor de consum într-o lună faţă de luna precedentă.

Rata anuală a inflaţiei (inflația anuală) reprezintă creşterea preţurilor de consum într-o lună din anul curent, faţă de aceeaşi lună a anului precedent.

Rata medie anuală a inflaţiei (inflația medie anuală) reprezintă creşterea medie a preţurilor de consum într-un an faţă de anul precedent. Această rată se calculează ca un raport între ultimele douăsprezece luni și cele douăsprezece luni anterioare corespunzătoare.

Mai multe detalii pot fi obținute în:

Informații relevante:

Referințe utile, privind IPC în unele state:

Baza de date Eurostat:

Baza de date OECD:

Comitetul pentru Statistică al CSI (CISSTAT):

2022 2022/2023 2023/2022 date evoluția prețurilor indici parțiali inflația inflația anuală ipc moldova prețuri rata inflației

Distribuie
  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER