RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 07.12.2021
Prima / Comunicate de presă / Evoluţia preţurilor producătorului la produsele agricole în anul 2010
Evoluţia preţurilor producătorului la produsele agricole în anul 2010
04.03.2011
Versiune tipar

Evoluţia preţurilor producătorului la produsele agricole în anul 2010

Biroul Naţional de Statistică informează, că  preţurile producătorului (preţurile medii de vînzare de către întreprinderile agricole1) la produsele agricole în anul 2010 în comparaţie cu anul 2009 au crescut cu 42,9%. Preţurile  medii de vînzare la produsele vegetale s-a majorat cu 57,8%, la produsele  animaliere – cu 4,7%.

În % faţă de anul precedent

2010

informativ:  2009

Total produse agricole

142,9

81,5

Produse vegetale

157,8

80,6

Culturi cerealiere şi leguminoase-boabe

169,2

69,6

 inclusiv: 

grîu2

171,6

65,8

porumb2

140,3

91,5

Floarea soarelui2

189,4

94,2

Sfeclă de zahăr

123,3

109,9

Tutun

105,8

122,1

Cartofi

119,0

95,1

Legume - total

127,2

88,8

din care:

tomate

163,8

77,6

Fructe şi pomuşoare

157,3

86,3

din care:

   fructe sîmburoase

95,7

129,7

   fructe săminţoase

192,4

77,8

Struguri

182,9

71,6

Produse animaliere

104,7

84,4

Vite şi păsări (în masă vie)

103,9

87,7

din care:

bovine

85,5

102,8

porcine

98,9

93,1

păsări

108,4

84,6

Lapte

112,5

86,0

Ouă - total

106,3

72,7

Lînă (în greutate fizică)

113,3

128,2

În anul 2010 s-a observat tendinţa de majorare a preţurilor producătorului la principalele produse agricole, mai considerabil – la floarea soarelui (cu 89,4%), la struguri (cu 82,9%), la culturile cerealiere şi leguminoase (cu 69,2%), la fructe şi pomuşoare (cu 57,3%), la lapte (cu 12,5%), la ouă (cu 6,3%).

Totodată, s-au micşorat preţurile de vînzare a bovinelor şi  porcinelor în masă vie, respectiv, cu 14,5% şi cu 1,1%.

Indicii trimestriali ai preţurilor producătorului la  produsele agricole în anul 2010 se caracterizează prin următoarele date (în % faţă de trimestrul corespunzător din anul precedent):

2010

trimestrul I

trimestrul II

trimestrul III

trimestrul IV

Total produse  agricole

120,6

116,0

140,9

150,5

din care:

produse vegetale

145,2

138,9

156,2

157,9

produse animaliere

103,5

102,6

94,4

112,1

Notă:

1 Datele sunt prezentate pe întreprinderile agricole şi gospodăriile ţărăneşti (de fermier) cu suprafaţa terenurilor agricole de 50 ha şi peste (fără teritoriul din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender) şi reflectă evoluţia preţurilor medii reieşind din structura efectivă a vînzărilor produselor agricole realizate de către acestea.
Inclusiv seminţe de soi

Persoană de contact:
Elena Orlov
şefa direcţiei statistica agriculturii şi mediului
tel. 40 30 22

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
55334 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran