RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 28.09.2022
Prima / Noutăţi / Republica Moldova a prezentat primul Raport de Evaluare Națională Voluntară privind implementarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă la Forumul Politici de Nivel Înalt al ONU
Republica Moldova a prezentat primul Raport de Evaluare Națională Voluntară privind implementarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă la Forumul Politici de Nivel Înalt al ONU
17.07.2020
Versiune tipar

Republica Moldova a prezentat primul Raport de Evaluare Națională Voluntară privind implementarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă la Forumul Politici de Nivel Înalt al ONU

Ca parte a mecanismelor sale de monitorizare și evaluare, Agenda pentru Dezvoltare Durabilă 2030 încurajează statele membre să efectueze evaluări periodice și incluzive ale progreselor la nivel național și subnațional. Aceste evaluări naționale sunt organizate în cadrul Forumului Politic de Nivel Înalt pentru Dezvoltare Durabilă al Organizației Națiunilor Unite (HLPF) care se întrunește anual sub auspiciile Consiliului Economic și Social (ECOSOC) timp de opt zile. Agenda 2030 prevede ca evaluările periodice ale HLPF să fie voluntare, desfășurate sub patronajul guvernelor statelor-membre ale ONU și să implice cât mai multe părți interesate participante la implementarea Agendei globale.

Evaluările Naționale Voluntare (VNR, Voluntary National Review) urmăresc să faciliteze schimbul de experiențe, inclusiv succesele, provocările și lecțiile învățate, în vederea accelerării implementării Agendei 2030. VNR încearcă, de asemenea, să consolideze politicile și instituțiile guvernelor și să mobilizeze parteneriatele între mai multe părți interesate pentru implementarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă (ODD).

Guvernul Republicii Moldova și-a asumat angajamentul să prezinte primul raport de Evaluare Națională Voluntară în cadrul Forumului Politic de Nivel Înalt în anul 2020. Evenimentul are loc de obicei la Palatul Națiunilor Unite din New York, anul acesta însă, din cauza pandemiei COVID-19, se  desfășoară preponderent prin sesiuni desfășurate la distanță. Sesiunile Forumului Politic de Nivel Înalt sunt transmise în regim on-line, fiind posibilă vizualizarea acestora, fără careva condiții speciale de acces prin intermediul platformei http://webtv.un.org.

VNR al Republicii Moldova a fost elaborat prin efortul comun și cu participare incluzivă a autorităților publice, organizațiilor societății civile, tinerilor, mediului de afaceri, precum și cu suportul și expertiza agențiilor Organizației Națiunilor Unite din Republica Moldova și reflectă progresele, provocările, dar și oportunitățile țării în implementarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă.

Urmând recomandările Ghidului HLPF cu privire la pregătirea rapoartelor VNR, Republica Moldova a ales să elaboreze raportul utilizând  setul de indicatori ODD adaptați la contextul național ca bază de evidențe pentru argumentarea progresului realizat și pentru descrierea provocărilor în atingerea obiectivelor. De asemenea, Raportul a fost însoțit de un document distinct precum este Anexa statistică, elaborată de Biroul Național de Statistică, care prezintă sub formă grafică și în dinamică cei mai importanți la nivel național indicatori ODD disponibili. Rolul de coordonare a procesului de elaborare a primului Raport de Evaluare Națională Voluntară privind implementarea ODD i-a revenit Cancelariei de Stat pe partea de organizare și gestionare a tuturor activităților la nivel național, precum și Biroului Național de Statistică pe partea de asigurare a autorilor raportului și a participanților la consultările publice cu date statistice relevante pentru monitorizarea și evaluarea implementării ODD.

Menționăm că, Forumul Politic de Nivel Înalt durează  8 zile, și care este în desfășurare începând cu  7 iulie. În cadrul HLPF prezentarea rapoartelor de evaluare națională a țărilor este de obicei precedată de așa-zisele laboratoare VNR, care oferă o platformă informală pentru schimbul de experiență asupra procesului de evaluare națională voluntară. Laboratoarele sau atelierele VNR sunt deschise statelor membre, sistemului ONU și altor părți interesate. Agenda laboratoarelor VNR din anul 2020, 17 la număr, poate fi accesată aici.

Republica Moldova a participat oficial la două din aceste laboratoare: laboratorul nr. 7 și nr. 15 , în cadrul cărora a prezentat experiența națională în implementarea ODD.

Primul dintre acestea a fost laboratorul organizat de Diviziunea pentru Populație a Departamentului Națiunilor Unite pentru Afaceri Economice și Sociale (UN DESA Population Division) care a avut loc pe data de 9 iulie curent, cu genericul “Reflectarea datelor privind populaţia şi tendinţele migraţiei în cadrul Rapoartelor de Evaluare Naţională Voluntară”.  Acest atelier a reunit în calitate de vorbitori de bază factori de decizie și experți în domeniul populaţiei din Republica Moldova, Mexic, Japonia şi Republica Africa de Sud care au discutat despre integrarea datelor despre populație, inclusiv migrație, în evaluările naționale voluntare. Directorul  general adjunct al BNS, Aurelia Spătaru, unul din paneliștii atelierului, a vorbit despre experiența Republicii Moldova cu privire la principalele politici privind populația (în special în domeniile sănătății publice și reproductive, îmbătrânirii, migrației și diasporei, abilitării tinerilor) care au fost abordate în cadrul VNR, dar și despre provocările și lecțiile învățate privind utilizarea datelor recent revizuite de către BNS privind populația și migrația internațională în contextul Republicii Moldova. Mai multe detalii despre Atelierul 7 aici.

Al doilea laborator VNR, găzduit de către Republica Moldova, s-a desfășurat miercuri, 15 iulie, având genericul Experiența națională privind procesul de elaborare a VNR: Republica Moldova”. Atelierul respectiv a fost organizat în formă de discuție interactivă dintre reprezentanții Guvernului, sectorului privat și Consiliului Național al Tineretului din Moldova privind experiența Republicii Moldova ce ține de integrarea Agendei 2030 în cadrul sistemului național de politici, lecțiile învățate în procesul implementării Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă în ultimii 5 ani, precum și principiile de bază care au ghidat procesul VNR 2020. Mai multe detalii despre Atelierul 15 aici.

Evenimentul culminant pentru Republica Moldova a fost cea de-a 16-a sesiune a Forumului Politici de Nivel Înalt al ONU pentru dezvoltare durabilă, din anul 2020, organizată pe 16 iulie 2020, în cadrul căreia secretarul general adjunct al Guvernului, Adrian Ermurachi, a prezentat oficial primul raport de Evaluare Națională Voluntară privind implementarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă.

Printre mesajele-cheie cu privire la provocările și prioritățile statului în ceea ce privește implementarea ODD s-au regăsit:

 • oamenii și abilitățile acestora reprezintă principalul capital al țării, acesta însă este compromis din cauza declinului demografic;
 • inegalitățile mai persistă și riscul sărăciei rămâne a înalt;
 • vulnerabilitatea sistemului de sănătate, demonstrată și urmare a pandemiei de Covid-19, face necesară reformarea acestui sector;
 • dependența de surse externe de energie trebuie diminuată inclusiv prin promovarea eficienței energetice; utilizarea modestă a inovației și a cercetării limitează capacitățile țării de a interveni corespunzător în soluționarea problemelor de ordin economic;
 • protecția mediului este amenințată de capacități instituționale și resurse financiare limitate;
 • implementarea ODD-lor este condiționată de nivelul finanțării, pe când monitorizarea implementării acestora este influențată de disponibilitatea parțială a datelor.

Partea a 2-a a prezentării a inclus o trecere în revistă a progresului înregistrat de către Republica Moldova în implementarea obiectivelor de dezvoltare durabilă grupate după 5 Piloni ai Agendei globale: Populație, Planetă, Prosperitate, Pace și Parteneriate. Printre angajamentele statului planificate în cadrul Obiectivului 17, a fost menționat și angajamentul de sporire a investițiilor în dezvoltarea de mai departe a sistemului național de colectare, producere și analiză a datelor statistice.

Ca și alte țări raportoare, reprezentanții delegației oficiale a Republicii Moldova, din care a făcut parte și conducerea BNS, au dat răspunsuri la întrebările adresate din partea delegațiilor altor state sau a organizațiilor societății civile. Una din întrebări, formulate de Kyrgyzstan, s-a referit la acțiunile ce urmează a fi întreprinse de către Guvern cu privire la suplinirea lipsei de date pentru circa un sfert de indicatori ODD naționalizați.

Drept răspuns, directorul general adjunct al BNS, Aurelia Spataru, a menționat că: “Republica Moldova ar trebui să învețe de la statele dezvoltate care au reușit să ajungă în topurile de dezvoltare la nivel global, în special datorită faptului că acțiunile și intervențiile lor au fost bazate pe evidențe și date statistice. Respectiv, în acest sens urmează a fi confirmat în practică angajamentul Guvernului, dar și a partenerilor de dezvoltare, de a susține în continuare dezvoltarea și modernizarea statisticii naționale”. De asemenea, este nevoie de:

 • coordonarea activității statistice din țară care devine critică din cauza presiunii în continuă creștere asupra statisticilor oficiale, care are nevoie de sprijin din partea celorlalți producători de date și deținători de date administrative;
 • îmbunătățirea utilizării datelor disponibile în planificarea dezvoltării și monitorizarea și evaluarea ODD. Utilizarea datelor generează actualizarea continuă a cererii de date, care la rândul său stimulează modernizarea producerii de date, creșterea promptitudinii diseminării de date, sau face furnizarea de date mai variată (prin diversificarea surselor de date);
 • Deoarece principalele vulnerabilități sunt bazate pe inegalitățile teritoriale, importanța următorului recensământ al populației în Republica Moldova (ultimul fiind realizat în anul 2014) este indubitabilă, deoarece numai recensămintele permit setarea unei imagini celei mai exacte și celei mai detaliate la nivel național și sub-național.

Raportul VNR, Anexa statistică, și alte materiale aferente pot fi consultate pe site-ul oficial a Direcției pentru Obiectivele de Dezvoltare Durabilă (DSDG) a Departamentului Națiunilor Unite pentru Afaceri Economice și Sociale  (UNDESA).

Prezentarea raportului poate fi vizionată în înregistrare online:

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  Raportare electronică  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
45465 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2022 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare | Protecția datelor cu caracter personal
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions / Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development / E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions / 2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran