RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 07.10.2022
Prima / Comunicate de presă / Produsul intern brut în anul 2009
Produsul intern brut în anul 2009
16.03.2010
Versiune tipar

Produsul intern brut în anul 2009

Biroul Naţional de Statistică anunţă că conform datelor operative, în anul 2009, produsul intern brut în valoare nominală de 60043 milioane lei, preţuri curente de piaţă, a fost în scădere – în termeni reali – cu 6,5% comparativ cu anul 2008 (vezi anexa).

Valoarea adăugată brută total pe economie s-a redus cu 6,4% faţă de anul 2008, influenţînd negativ (cu -5,3%) indicele de volum al produsului intern brut.

Valoarea adăugată brută din sectorul de bunuri a marcat o scădere de 16,1% în raport cu anul 2008, condiţionată de reducerea semnificativă a valorii adăugate brute din industrie (-19,4%), urmată de diminuarea valorii adăugate brute din agricultură, economia vînatului, silvicultură şi pescuit (-10,9%). Valoarea adăugată brută din sectorul serviciilor a înregistrat o diminuare de 3,6% în raport cu anul precedent. Reduceri semnificative au fost marcate pentru volumul de activitate din sectorul construcţiilor (-27,6%), urmat de volumul de activitate din sectoarele transporturilor şi comunicaţiilor (-7,0%) şi comerţului cu ridicata şi cu amănuntul (-2,3%), atunci cînd volumul de activitate din sectorul „alte activităţi de servicii” a depăşit cu 1,0% realizările anului anterior. În perioada de analiză contribuţia valorii adăugate brute produsă în sectorul serviciilor la formarea produsului intern brut s-a majorat cu 2,5 puncte procentuale, pe cînd contribuţia la creşterea reală a produsului intern brut s-a diminuat de la 2,0 % în anul 2008 la -2,2% în anul 2009.

Volumul impozitelor pe produse şi import colectate la bugetul public naţional a înregistrat o scădere de 8,6% în raport cu anul anterior, influenţînd negativ (-1,6%) indicele de volum al produsului intern brut.

Reduceri s-au înregistrat şi pentru elementele de cheltuieli ale produsului intern brut. Cererea internă (consumul final şi formarea brută de capital) a scăzut cu 14,0 % comparativ cu anul 2008, în principal pe seama reducerii cu 31,3% a formării brute de capital fix.

Consumul final a fost în descreştere cu 6,0% în raport cu anul precedent. Scăderea a fost condiţionată de constrîngerea consumului final al gospodăriilor populaţiei – cu 7,9%.

Exporturile şi importurile de bunuri şi servicii s-au diminuat respectiv cu 7,8% şi 19,3% faţă de anul precedent.

Notă: Informaţia este prezentată fără datele raioanelor din partea stîngă ale Nistrului şi mun. Bender.

Mai detaliat accesaţi anexa:
Resursele şi utilizările produsului intern brut în anul 2009, calcule preliminare

Persoana de contact:

Valentina Gîdilica
Şef al Direcţiei statistica macroeconomică
Tel. 73 75 57 / 40 30 90

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  Raportare electronică  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
50141 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2022 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare | Protecția datelor cu caracter personal
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran