RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 28.10.2021
Prima / Comunicate de presă / Produsul intern brut în ianuarie-iunie 2010
Produsul intern brut în ianuarie-iunie 2010
15.09.2010
Versiune tipar

Produsul intern brut în ianuarie-iunie 20101

Biroul Naţional de Statistică comunică că în ianuarie-iunie 2010 produsul intern brut a însumat 31720 mil. lei, preţuri curente de piaţă, în creştere - în termeni reali - cu 5,6% faţă de ianuarie-iunie 2009.  

Valoarea adăugată brută produsă în sectorul de bunuri a crescut cu 6,7% în raport cu semestrul I 2009, influenţînd pozitiv (cu 1,3%) indicele de volum al produsului intern brut. Agricultura, economia vînatului, silvicultura, pescuitul, piscicultura şi industria au înregistrat o creştere a valorii adăugate brute faţă de perioada respectivă a anului precedent respectiv cu 6,4% şi 6,9%. Sectorul de bunuri a contribuit la formarea produsului intern brut în proporţie de 20,4% faţă de 19,8% în ianuarie-iunie 2009.

Valoarea adăugată brută produsă în sectorul de servicii s-a majorat comparativ cu  perioada analogică a anului precedent cu 3,4%, contribuind cu 2,3% la creşterea produsului intern brut. Creşterea a fost condiţionată de majorarea valorii adăugate brute din comerţ cu ridicata şi cu amănuntul... (cu 4,7%), din transporturi şi comunicaţii (cu 8,2%) şi din „alte activităţi de servicii” (cu 2,4%). Valoarea adăugată brută din construcţii s-a diminuat cu 5,9% în raport cu perioada similară a anului precedent. În perioada de referinţă  sectorul de servicii a contribuit la formarea produsului intern brut în proporţie de 65,4% faţă de 66,6% în perioada similară a anului precedent.

Volumul impozitelor pe produse (inclusiv cele de import) colectate la bugetul public naţional a depăşit nivelul perioadei respective a anului precedent cu 14,8%, influenţînd cu 2,4% creşterea produsului intern brut.

Consumul final total s-a majorat cu 3,6% comparativ cu perioada corespunzătoare a anului precedent, în special pe seama creşterii, cu 4,3% a consumului final al gospodăriilor populaţiei. Formarea brută de capital fix s-a majorat cu 0,2% faţă de ianuarie-iunie 2009, contribuind în perioada de referinţă cu 16,1% la formarea produsului intern brut în raport cu 18,0% în perioada similară a anului anterior.

Exportul şi importul de bunuri şi servicii s-au majorat respectiv cu 4,0% şi 10,4% faţă de perioada respectivă a anului precedent.

Mai detaliat accesaţi anexele (7 tabele):

Notă:

1 Informaţia este prezentată fără datele raioanelor din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender

Persoana de contact:

Valentina Gîdilica
şef al direcţiei statistica macroeconomică
Tel. 73 75 57 / 40 30 90

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
47946 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran