RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 20.05.2022
Prima / Comunicate de presă / Produsul Intern Brut în ianuarie-septembrie 2010
Produsul Intern Brut în ianuarie-septembrie 2010
15.12.2010
Versiune tipar

Produsul intern brut în ianuarie-septembrie 2010*

Biroul Naţional de Statistică comunică că în ianuarie-septembrie 2010 produsul intern brut a însumat 52 214 mil. lei, preţuri curente de piaţă, în creştere - în termeni reali - cu 6,5% faţă de ianuarie-septembrie 2009 şi cu 52,9% faţă de ianuarie-septembrie 2000.

Valoarea adăugată brută produsă în sectorul de bunuri a crescut cu 6,5% în raport cu perioada similară a anului trecut, influenţînd pozitiv (cu 1,3%) indicele de volum al produsului intern brut. Agricultura, economia vînatului, silvicultura, pescuitul, piscicultura şi industria au înregistrat o creştere a valorii adăugate brute faţă de perioada analogică a anului precedent respectiv cu 6,6% şi 6,4%, influenţînd creşterea produsului intern brut cu 0,5% şi 0,8% corespunzător.

Sectorul de bunuri a contribuit la formarea produsului intern brut în proporţie de 22,1% faţă de 20,7% în ianuarie-septembrie 2009.

Valoarea adăugată brută produsă în sectorul de servicii s-a majorat comparativ cu  perioada analogică a anului precedent cu 5,1%, contribuind la sporirea produsului intern brut cu 3,3%. Creşterea a fost determinată, în mod semnificativ, de majorarea valorii adăugate brute din transporturi şi comunicaţii (cu 8,5%), comerţ cu ridicata şi cu amănuntul... (cu 6,3%), construcţii (cu 3,9%), precum şi din „alte activităţi de servicii” (cu 3,5%).

În ianuarie-septembrie 2010 sectorul de servicii a contribuit la formarea produsului intern brut în proporţie de 63,6% faţă de 65,5% în ianuarie-septembrie 2009.

În perioada de referinţă rata valorii adăugate brute (valoarea adăugată brută raportată la volumul de producţie), înregistrată în sectoarele de bunuri şi servicii s-a majorat cu 1,4 puncte procentuale  şi 0,6 puncte procentuale respectiv, comparativ cu ianuarie-septembrie 2009.

Rata valorii adăugate brute (%)

Ianuarie-septembrie

2009

2010

 Total pe economie

40,8

41,1

   din care: bunuri

26,5

27,9

                  servicii

50,6

51,2

Volumul impozitelor pe produse colectate la bugetul public naţional a depăşit nivelul perioadei respective a anului precedent cu 14,0%, influenţînd creşterea produsului intern brut cu 2,2%. Contribuţia volumului impozitelor pe produse la formarea produsului intern brut a constituit 16,8% în ianuarie-septembrie 2010 faţă de 16,0% în ianuarie–septembrie 2009.

În ianuarie-septembrie 2010 indicele–deflator pentru produsul intern brut a constituit 109,8%; cel pentru valoarea adăugată brută produsă în sectoarele de bunuri şi servicii – respectiv  117,1% şi 108,2% şi cel pentru impozitele nete pe produse  - 107,7%.

Consumul final total s-a majorat cu 4,2% comparativ cu perioada corespunzătoare a anului precedent, în special, pe seama creşterii cu 5,0% a consumului final al gospodăriilor populaţiei. Formarea brută de capital fix a crescut cu 12,8% faţă de ianuarie-septembrie 2009, contribuind în perioada de referinţă la creşterea produsului intern brut cu 2,2%.

Volumul total al cererii interne (consumul final şi formarea brută de capital) a fost distribuit, în perioada de referinţă, în proporţie de 85,2% pentru consumul final şi 14,8% pentru acumulări faţă de 88,3% şi 11,7% în ianuarie-septembrie 2009 respectiv. În termeni reali, volumul cererii interne a depăşit cu 9,0% nivelul perioadei respective a anului precedent.

Eficacitatea operaţiunilor de comerţ exterior este reflectată de indicatorii caracteristici comerţului exterior. În perioada de referinţă exporturile şi importurile de bunuri şi servicii s-au majorat respectiv cu 7,9% şi 12,2% faţă de perioada analogică a anului anterior. Efortul la exporturile de bunuri şi servicii şi rata de penetrare a importurilor de bunuri şi servicii pe piaţa internă s-au majorat cu 1,2 puncte procentuale şi 2,7 puncte procentuale respectiv, comparativ cu perioada analogică a anului precedent. Creştere s-a înregistrat şi pentru integrarea de piaţă a bunurilor şi serviciilor, de la 51,7% în ianuarie-septembrie 2009 la 56,0% în ianuarie-septembrie 2010.

Prevalarea importurilor de bunuri şi servicii asupra exporturilor de bunuri şi servicii s-a resimţit la decalajul export - import (rata de acoperire) care în perioada de referinţă a fost de 1 la 0,49 faţă de 1 la 0,51 în perioada similară a anului precedent. Aceasta înseamnă că, în ianuarie-septembrie 2010, la fiecare un leu importuri de bunuri şi servicii s-au exportat bunuri şi servicii mai puţin cu 51 bani faţă de 49 bani în ianuarie-septembrie 2009.

Indicatorii caracteristici comerţului exterior (milioane lei)

Ianuarie-septembrie

2009

2010

Producţia

92 767

106 345

Import

30 672

39 348

Export

15 521

19 088

Taxe asupra comerţului internaţional

593

729

Piaţa internă 1

108 511

127 334

Efort la export 2 (%)

16,7

17,9

Rata de acoperire 3 (%)

50,6

48,5

Rata de penetrare 4 (%)

28,2

30,9

Integrarea de piaţă 5 (%)

51,7

56,0

1 Piaţa internă            = Producţie + Import + Taxe asupra comerţului internaţional – Export
2 Efort la export         = Export / Producţie
3 Rata de acoperire     = Export / Import
4 Rata de penetrare    = Import / Piaţa internă
5 Integrarea de piaţă   = Media aritmetică a valorii importurilor şi exporturilor de bunuri şi servicii / PIB

Conform estimărilor, în perioada de referinţă, elementele economiei neobservate au contribuit la formarea produsului intern brut şi a valorii adăugate brute în proporţie de 23,0% şi 28,0% respectiv, faţă de 22,4% şi 27,4% în perioada similară a anului precedent. Creşteri au fost înregistrate pentru toate sectoarele cu excepţia celui formal, contribuţia căruia la formarea produsului intern brut şi a valorii adăugate brute s-a diminuat  faţă de perioada analogică a anului anterior cu 0,5 puncte procentuale şi 0,7 puncte procentuale corespunzător.

În perioada de referinţă proprietatea non-publică (privată, mixtă, străină, întreprinderilor mixte) a contribuit la formarea produsului intern brut în proporţie de 73,7% faţă de 70,4% în perioada respectivă a anului precedent. Cota proprietăţii publice în produsul intern brut fiind corespunzător în descreştere de la 29,6% în ianuarie-septembrie 2009 la 26,3% în ianuarie-septembrie 2010.

Note:

* Informaţia este prezentată fără datele raioanelor din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender

Persoana de contact:

Valentina Gîdilica
şef al direcţiei statistica macroeconomică
Tel. 73 75 57 / 40 30 90

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  Raportare electronică  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
63168 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2022 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran