RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 29.07.2021
Prima / Comunicate de presă / Produsul intern brut în Republica Moldova în ianuarie-martie 2012
Produsul intern brut în Republica Moldova în ianuarie-martie 2012
15.06.2012
Versiune tipar

Produsul intern brut în Republica Moldova în ianuarie-martie 2012*

Biroul Naţional de Statistică informează că, în ianuarie-martie 2012 produsul intern brut a constituit în valoare nominală 18096 mil. lei, preţuri curente de piaţă, fiind în creştere - în termeni reali - cu 1,0% faţă de ianuarie-martie 2011 (anexa nr.1).

Valoarea adăugată brută produsă în sectorul de bunuri s-a diminuat cu 1,3% în raport cu perioada similară a anului trecut, influenţînd negativ (-0,2%) evoluţia produsului intern brut. Agricultura, economia vînatului, silvicultura, pescuitul, piscicultura a fost ramura de activitate din sectorul de bunuri care a înregistrat creştere a valorii adăugate brute, cu 1,6%, atunci cînd valoarea adăugată brută din activitatea de industrie s-a redus cu 2,1% faţă de perioada analogică a anului precedent influenţînd negativ evoluţia produsului intern brut (-0,3%). Contribuţia sectorului de bunuri la formarea produsului intern brut a constituit, în perioada de referinţă, 19,9%.

Valoarea adăugată brută produsă în sectorul de servicii s-a majorat comparativ cu perioada analogică a anului precedent cu 2,6%, contribuind la sporirea produsului intern brut cu 1,7%. Construcţiile a fost ramura de activitate care a înregistrat cea mai mare creştere a volumului de activitate, cu 9,8%, urmată de comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, cu 4,6%, tranzacţii imobiliare, închirieri şi activităţi de servicii prestate întreprinderilor, cu 3,9%, activităţi financiare, cu 3,7%, hoteluri şi restaurante, cu 3,2%, sănătate şi asistenţă socială, cu 2,5%, învăţămînt, cu 1,3%. Reduceri s-au înregistrat în transporturi, cu 5,3%, administraţia publică, cu 1,2%. Contribuţia sectorului de servicii la formarea produsului intern brut a constituit, în perioada de referinţă, 66,8%.

Volumul impozitelor pe produse colectat la Bugetul Public Naţional s-a diminuat cu 2,2% în raport cu perioada similară a anului anterior, influenţînd negativ (-0,4%) evoluţia produsului intern brut. În perioada de referinţă volumul impozitelor pe produse a contribuit la formarea produsului intern brut cu 16,1%.

Consumul final a fost în creştere cu 1,9% în raport cu perioada respectivă a anului precedent, influenţînd pozitiv (cu 2,4%) sporul produsului intern brut. Creşterea a fost condiţionată de majorarea cu 2,7% a consumului final al gospodăriilor populaţiei. Formarea brută de capital fix a depăşit cu 1,0% realizările perioadei respective a anului precedent, contribuind în perioada de referinţă cu 13,5% la formarea produsului intern brut. Exportul şi importul de bunuri şi servicii s-au majorat respectiv cu 8,2% şi 6,1% faţă de perioada respectivă a anului precedent.

Anexe:

Notă:

* Informaţia este prezentată fără datele raioanelor din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender.

Persoana de contact:
Valentina Gîdilica
şefa direcţiei statistica macroeconomică
Tel. 0 22 73 75 57
0 22 40 30 90

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
38318 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran