RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 01.12.2021
Prima / Comunicate de presă / Forţa de muncă în Republica Moldova: ocuparea şi şomajul în trimestrul IV 2012
Forţa de muncă în Republica Moldova: ocuparea şi şomajul în trimestrul IV 2012
12.03.2013
Versiune tipar

Forţa de muncă în Republica Moldova: ocuparea şi şomajul în trimestrul IV 20121

Biroul Naţional de Statistică anunţă că, în trimestrul IV 2012 populaţia economic activă (populaţia ocupată plus şomerii) a Republicii Moldova a constituit 1200,7 mii persoane, fiind în descreştere cu 1,3% (-15,8 mii) faţă de tr.IV 2011. Structura populaţiei active s-a modificat după cum urmează: ponderea populaţiei ocupate a crescut de la 93,8% la 94,1%, iar ponderea şomerilor s-a micşorat de la 6,2% la 5,9%.

Disparităţi importante pe sexe şi medii în cadrul persoanelor economic active nu s-au înregistrat: ponderea bărbaţilor (51,5%) a depăşit puţin ponderea femeilor (48,5%), iar ponderea persoanelor economic active din mediul rural a fost mai mică faţă de cea a populaţiei active din mediul urban: respectiv 47,7% şi 52,3%.

Rata de activitate a populaţiei de 15 ani şi peste (proporţia populaţiei active de 15 ani şi peste în populaţia totală în vârstă de 15 ani şi peste) a constituit 40,3%, fiind în descreştere faţă de valoarea trimestrului respectiv al anului precedent (40,9%). Acest indicator a atins valori mai înalte în rândul populaţiei masculine – 43,6%, în comparaţie cu rata pentru femei – 37,2%. Ratele de activitate pe medii au înregistrat următoarele valori: 49,6% în mediul urban şi 33,3% în mediul rural. În categoria de vârstă 15-29 ani acest indicator a avut valoarea 30,8%, iar în categoria 15-64 ani (vârstă de muncă în ţările Uniunii Europene conform metodologiei Eurostat) – 44,9%, micşorându-se cu 0,6 p.p. faţă de nivelul trimestrului IV 2011. Rata de activitate a populaţiei în vârstă de muncă (16-56 ani pentru femei şi 16-61 ani pentru bărbaţi2) a fost de 47,8%.

FM_IV_2012_1.png

Populaţia ocupată a constituit 1129,3 mii persoane, micşorându-se cu 1,0% faţă de trimestrul IV 2011. Ca şi în cazul populaţiei economic active, nu au fost înregistrate disparităţi pe sexe (49,1% femei şi 50,9% bărbaţi). Aceeaşi situaţie s-a înregistrat şi în repartiţia pe medii (51,7% mediul urban şi 48,3% mediul rural).

Rata de ocupare a populaţiei de 15 ani şi peste (proporţia persoanelor ocupate în vârstă de 15 ani şi peste faţă de populaţia totală din aceeaşi categorie de vârstă) a fost de 37,9%, înregistrând o scădere de 0,5 p.p. în comparaţie cu tr. IV 2011.  La bărbaţi ea a fost mai înaltă (40,6%) în comparaţie cu femeile – 35,4%. În distribuţia pe medii de reşedinţă rata de ocupare a avut valoarea 46,2% în mediul urban şi 31,8% în mediul rural. Rata de ocupare a populaţiei în vârstă de muncă (16- 56/61 ani) a fost de 44,8%, a populaţiei în de vârstă de 15-64 ani – 42,2% şi în categoria de vârstă 15-29 ani acest indicator a avut valoarea 27,7%.

În distribuţia după activităţile din economia naţională se constată că în sectorul agricol au activat 239,9 mii persoane (21,2% din totalul persoanelor ocupate). Faţă de trimestrul IV 2011 numărul populaţiei ocupate în agricultură a scăzut cu 47,6 mii, sau cu 16,6%.

În activităţile non-agricole numărul persoanelor ocupate a fost de 889,4 mii, în creştere cu 35,8 mii sau cu 4,2% faţă de tr.IV 2011. Ponderea persoanelor ocupate în industrie a constituit 12,8% (13,1% în 2011) şi în construcţii, respectiv, 7,2% (5,8% în 2011). În sectorul servicii au activat 58,8% din totalul persoanelor ocupate, această pondere crescând cu 2,9 p.p. faţă de tr.IV 2011, în timp ce numărul absolut al persoanelor ocupate în sectorul serviciilor a crescut cu 26,6 mii.

Conform repartizării după forme de proprietate 28,7% din populaţie a fost ocupată în unităţi cu forma de proprietate publică, iar restul (71,3%)  în unităţi cu forme de proprietate privată.

Structura populaţiei ocupate după statutul profesional relevă, că numărul salariaţilor a constituit 74,4% din total.

În sectorul informal au lucrat 13,4% din totalul persoanelor ocupate în economie, iar 28,1% au avut un loc de muncă informal. Din numărul persoanelor ocupate informal salariaţii au alcătuit 24,7%, totodată 9,4% din totalul salariaţilor aveau un loc de muncă informal.

Numărul persoanelor subocupate (adică acelor persoane care au avut un loc de muncă, însă orele efectiv lucrate în total în timpul perioadei de referinţă au fost sub 40 ore pe săptămână, totodată doreau şi au fost disponibile să lucreze ore suplimentare) a fost de 83,4 mii, ceea ce reprezintă 7,4% din totalul persoanelor ocupate. Numărul persoanelor din această categorie a crescut cu 0,8% în comparaţie cu trimestrul IV 2011.

Numărul şomerilor, estimat  conform metodologiei Biroului Internaţional al Muncii a fost de 71,4 mii, fiind cu 4,0 mii mai mic faţă de tr.IV 2011. Şomajul a afectat într-o proporţie mai mare bărbaţii – 60,2% din total numărul de şomeri, la fel şi persoanele din mediul urban – 61,6%.

Rata şomajului (proporţia şomerilor BIM în populaţia activă) la nivel de ţară a înregistrat valoarea de 5,9%, fiind mai mică faţă de trimestrul IV a. 2011 (6,2%). Rata şomajului la bărbaţi şi la femei a înregistrat următoarele valori: 7,0% şi 4,9%. Disparităţi semnificative s-au înregistrat între rata şomajului în mediul urban – 7,0%, faţă de mediul rural – 4,8%. În rândurile tinerilor (15-24 ani) rata şomajului a constituit 11,8%. În categoria de vârstă 15-29 ani acest indicator a avut valoarea 9,9%.

Populaţia inactivă de 15 ani şi peste a reprezentat 59,7% din totalul populaţiei de aceeaşi categorie de vârstă, fiind mai mare decât nivelul trimestrului respectiv al anului 2011 cu 0,6 p.p, sau cu 23,6 mii persoane. Din punct de vedere al relaţiei cu piaţa muncii, în cadrul populaţiei inactive distingem două categorii importante: persoane descurajate şi persoane care au fost declarate de către gospodării plecate în alte ţări la lucru sau în căutare de lucru. Persoanele descurajate în a-şi găsi un loc de lucru dorit au constituit circa 29,9 mii – fata de 22,4 mii în 2011. Numărul persoanelor declarate de către gospodării plecate în alte ţări la lucru sau în căutare de lucru a fost conform estimărilor de circa 274,6 mii persoane – fata de 326,5 mii în 2011. Din numărul celor declaraţi plecaţi, bărbaţi au fost 65,2%. Ponderea persoanelor plecate din localităţile rurale a fost de circa 74,1%.

Raportul de dependenţă economică, exprimat prin numărul persoanelor neocupate (inactive sau în şomaj) ce revin la 1000 persoane ocupate a fost de 2152.

Note:

1 Datele sunt prezentate fără teritoriul din partea stângă a Nistrului şi mun. Bender.
2 Conform legislaţiei naţionale.

Persoană de contact: Elena Vâtcărău,
şef al direcţiei statistica pieţei muncii
tel. 0 22 40 30 99

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
51939 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran