RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 30.07.2021
Prima / Comunicate de presă / Forţa de muncă în Republica Moldova: ocuparea şi şomajul în anul 2012
Forţa de muncă în Republica Moldova: ocuparea şi şomajul în anul 2012
29.03.2013
Versiune tipar

Forţa de muncă în Republica Moldova: ocuparea şi şomajul în anul 20121

Biroul Naţional de Statistică anunţă că, în anul 2012 populaţia economic activă (populaţia ocupată plus şomerii) a Republicii Moldova a constituit 1214,5 mii persoane, fiind în descreştere cu 3,4% (-43,0 mii) faţă de anul 2011. Structura populaţiei active s-a modificat după cum urmează: ponderea populaţiei ocupate a crescut de la 93,3% la 94,4%, iar ponderea şomerilor s-a micşorat de la 6,7% la 5,6%.

Disparităţi importante pe sexe şi medii în cadrul persoanelor economic active nu s-au înregistrat: ponderea bărbaţilor (50,9%) a depăşit puţin ponderea femeilor (49,1%), iar ponderea persoanelor economic active din mediul rural a fost mai mare faţă de cea a populaţiei active din mediul urban: respectiv 50,8% şi 49,2%.

Rata de activitate a populaţiei de 15 ani şi peste (proporţia populaţiei active de 15 ani şi peste în populaţia totală în vârstă de 15 ani şi peste) a constituit 40,7%, fiind în descreştere faţă de valoarea anului precedent (42,3%). Acest indicator a atins valori mai înalte în rândul populaţiei masculine – 43,5%, în comparaţie cu rata pentru femei – 38,2%. Ratele de activitate pe medii au înregistrat următoarele valori: 47,0% în mediul urban şi 36,0% în mediul rural. În categoria de vârstă 15-29 ani acest indicator a avut valoarea 29,6%, iar în categoria 15-64 ani (vârstă de muncă în ţările Uniunii Europene conform metodologiei Eurostat) – 45,3%, micşorându-se cu 1,7 p.p. faţă de 2011. Rata de activitate a populaţiei în vârstă de muncă (16-56 ani pentru femei şi 16-61ani pentru bărbaţi2) a fost de 47,9%.

Populaţia ocupată a constituit 1146,8 mii persoane, micşorându-se cu 2,3% faţă de 2011. Ca şi în cazul populaţiei economic active, nu au fost înregistrate disparităţi pe sexe (49,8% femei şi 50,2% bărbaţi). Aceeaşi situaţie s-a înregistrat şi în repartiţia pe medii (48,3% mediul urban şi 51,7% mediul rural).

Rata de ocupare a populaţiei de 15 ani şi peste (proporţia persoanelor ocupate în vârstă de 15 ani şi peste faţă de populaţia totală din aceeaşi categorie de vârstă) a fost de 38,4%, înregistrând o scădere de 1,0 p.p. în comparaţie cu 2011.  La bărbaţi ea a fost mai înaltă (40,6%) în comparaţie cu femeile – 36,5%. În distribuţia pe medii de reşedinţă rata de ocupare a avut valoarea 43,6% în mediul urban şi 34,6% în mediul rural. Rata de ocupare a populaţiei în vârstă de muncă (16- 56/61 ani) a fost de 45,0%, a populaţiei în vârstă de 15-64 ani – 42,7% şi în categoria de vârstă 15-29 ani acest indicator a avut valoarea de 26,7%.

În distribuţia după activităţile din economia naţională se constată că în sectorul agricol au activat 303,3 mii persoane (26,5% din totalul persoanelor ocupate). Faţă de 2011 numărul populaţiei ocupate în agricultură a scăzut cu 19,7 mii, sau cu 6,1%.

În activităţile non-agricole numărul persoanelor ocupate a fost de 843,4 mii, în scădere cu 7,0 mii sau cu 0,8% faţă de 2011. Ponderea persoanelor ocupate în industrie a constituit 13,2% (13,1% în 2011) şi în construcţii, respectiv, 6,1% (5,7% în 2011). Numărul persoanelor ocupate în industrie a scăzut cu 1,5%, iar în construcţii, a crescut cu 5,0% faţă de nivelul anului precedent. În sectorul servicii au activat 54,3% din totalul persoanelor ocupate, această pondere fiind la nivelul anului precedent. Totodată, numărul absolut al persoanelor ocupate în sectorul serviciilor a scăzut cu -8,1 mii.

Conform repartizării după forme de proprietate 72,0% din populaţie a fost ocupată în unităţi cu forma de proprietate privată, iar 28,0% - cu cea publică.

Structura populaţiei ocupate după statutul profesional relevă, că ponderea salariaţilor a constituit 70,8% din total.

În sectorul informal au lucrat 13,3% din totalul persoanelor ocupate în economie, iar 29,7% au avut un loc de muncă informal. Din numărul persoanelor ocupate informal salariaţii au alcătuit 22,9%, totodată 9,6% din totalul salariaţilor aveau un loc de muncă informal.

Numărul persoanelor sub-ocupate (adică acelor persoane care au avut un loc de muncă, însă orele efectiv lucrate în total în timpul perioadei de referinţă au fost sub 40 ore pe săptămână, totodată doreau şi au fost disponibile să lucreze ore suplimentare) a fost de 83,0 mii, ceea ce reprezintă 7,2% din totalul persoanelor ocupate. Numărul persoanelor din această categorie a scăzut cu 8,2% în comparaţie cu 2011.

Numărul şomerilor, estimat  conform metodologiei Biroului Internaţional al Muncii a fost de 67,7 mii, fiind cu 16,3 mii mai mic faţă de 2011. Şomajul a afectat într-o proporţie mai mare bărbaţii – 62,3% din total numărul de şomeri, la fel şi persoanele din mediul urban – 64,3%.

Rata şomajului (proporţia şomerilor BIM în populaţia activă) la nivel de ţară a înregistrat valoarea de 5,6%, fiind mai mică faţă de 2011 (6,7%). Rata şomajului la bărbaţi şi la femei a înregistrat următoarele valori: 6,8% şi 4,3%. Disparităţi semnificative s-au înregistrat între rata şomajului în mediul urban – 7,3%, faţă de mediul rural – 3,9%. În rândurile tinerilor (15-24 ani) rata şomajului a constituit 13,1%. În categoria de vârstă 15-29 ani acest indicator a avut valoarea 9,9%.

Populaţia inactivă de 15 ani şi peste a reprezentat 59,3% din totalul populaţiei de aceeaşi categorie de vârstă, fiind mai mare decât în anul 2011 cu 1,5 p.p, sau cu 50,5 mii persoane. Din punct de vedere al relaţiei cu piaţa muncii, în cadrul populaţiei inactive distingem două categorii importante: persoane descurajate şi persoane care au fost declarate de către gospodării plecate în alte ţări la lucru sau în căutare de lucru. Persoanele descurajate în a-şi găsi un loc de lucru dorit au constituit circa 27,4 mii – fata de 25,7 mii în 2011. Numărul persoanelor declarate de către gospodării plecate în alte ţări la lucru sau în căutare de lucru a fost conform estimărilor de circa 328,3 mii persoane – fata de 316,9 mii în 2011. Din numărul celor declaraţi plecaţi, bărbaţi au fost 66,6%. Ponderea persoanelor plecate din localităţile rurale a fost de circa 72,5%.

Raportul de dependenţă economică, exprimat prin numărul persoanelor neocupate (inactive sau în şomaj) ce revin la 1000 persoane ocupate a fost de 2104.

Datele prezentate au fost obţinute în cadrul cercetării Ancheta Forţei de Muncă, desfăşurate în anul 2012 pe un eşantion de 48000 adrese. La 38300 adrese au fost efectuate interviuri şi au  fost colectate date de la 85500 persoane cu vârsta de 15 ani şi mai mult. Estimatorii pentru anul 2012 au fost calculaţi ca medii anuale în baza estimatorilor trimestriali. În tabelul de mai jos sunt prezentate intervalele de încredere pentru principalii indicatori.

Denumirea indicatorului

Valoarea

Interval de încredere

Populaţia activă

1214,5(mii pers.)

± 82,0 (mii pers.)

Rata de activitate

40,7 (%)

± 1,7 (p.p.)

Populaţia ocupată

1146,8 (mii pers.)

± 77,9 (mii pers.)

Rata de ocupare

38,5 (%)

± 1,6 (p.p.)

Şomeri

67,7 (mii pers.)

± 12,8 (mii pers.)

Rata şomajului

5,6 (%)

± 1,0 (p.p.)

Note:

1 Datele sunt prezentate fără teritoriul din partea stângă a Nistrului şi mun. Bender.
2 Conform legislaţiei naţionale.

Persoană de contact:
 Elena Vâtcărău,
şef al direcţiei statistica pieţei muncii
tel. 0 22 40 30 99

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
36337 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran