RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 29.07.2021
Prima / Comunicate de presă / Contravenţii constatate în 2012
Contravenţii constatate în 2012
02.05.2013
Versiune tipar

Contravenţii constatate în 2012

Biroul Naţional de Statistică comunică datele privind contravenţiile constatate pentru anul 2012.

În urma aplicării Codului contravenţional în anul 2012 au fost constatate 358,9 mii încălcări sau cu 20,5% mai mult comparativ cu anul precedent. În medie la 1000 persoane revin 93 cazuri de contravenţii constatate cu aplicarea pedepselor. Din numărul total al contravenţiilor constatate, 2,9 mii (9,0%) au fost transmise organelor de cercetare prealabilă (penală), dat fiind că în acţiunile contravenţiilor se conţinea indiciul infracţiunii. În majoritatea cazurilor la contravenţiile constatate au fost aplicate pedepse (93,0%).

Figura 1. Numărul contravenţiilor constatate şi a pedepselor aplicate, 2005-2012

În rezultatul examinării contravenţiilor pe parcursul anului au fost avertizate 9,9 mii persoane, 322,6 mii persoane amendate (cu 21,0% mai mult comparativ cu anul 2011), iar  0,8 mii persoane au fost private de anumite drepturi (cu 60,0% mai mult comparativ cu anul 2011) (vezi anexa 1). Din total contravenţii în rezultatul cărora au fost adoptate hotărîri despre aplicarea pedepselor circa 82% au fost depistate de organele Ministerului Afacerilor Interne (cu 1,3 puncte procentuale mai mult comparativ cu anul 2011), 4,1% de către organele de control financiar şi fiscal, 3,3% de judecătoriile raionale şi municipale, iar 2,6% de către organele pentru protecţia mediului etc.

Figura 2. Structura contraventiilor dupa organele împuternicite, în 2012

În profil teritorial cele mai multe contravenţii în rezultatul cărora au fost adoptate hotărîri privind aplicarea pedepselor au fost înregistrate în mun. Chişinău (49,9% din total contravenţii constatate la nivel de ţară), după care urmează regiunea Nord (19,9%), Centru (18,1%) şi Sud (9,2%). În regiunea Nord cele mai multe pedepse au fost aplicate în mun. Bălţi (17,6 mii cazuri), în Centru - raionul Anenii-Noi (7,5 mii), iar la Sud în raionul Căuşeni – 5,4 mii cazuri (vezi anexa 1). Comparativ cu anul precedent numărul contravenţiilor constatate s-au majorat semnificativ în UTA Găgăuzia - 45,8%, regiunea Centru - 18,2%, Nord -13,0%, iar la Sud cu 12,2%.

Pe categorii de contravenţii, fiecare al doilea caz sunt încălcările în domeniul circulaţiei rutiere, urmate de contravenţiile ce atentează ordinea publică şi securitatea publică (11,4%) şi a celor ce afectează activitatea de întreprinzător, fiscalitatea, activitatea vamală şi valorile mobiliare (8,2%), sănătatea populaţiei şi starea sanitar-epidemiologică (7,0%) etc.

Figura 3. Structura contravenţiilor constatate după  categorii, în 2012

În total pe parcursul anului 2012 au fost constatate 185,5 mii cazuri de contravenţii în domeniul circulaţiei rutiere sau cu 18,6% mai mult comparativ cu anul precedent. În majoritatea cazurilor au fost aplicate amenzi (96,3%), circa 5,8 mii persoane au fost avertizate, 805 persoane private de anumite drepturi (de 1,8 ori mai mult comparativ cu anul precedent), iar în cazul a 100 persoane a fost aplicat arestul contravenţional.

Tabela 1. Aplicarea pedepsei după principalele categorii de contravenţii din domeniul circulaţiei rutiere, în 2012

Total

inclusiv:

avertizare

amendă

privare de anumite drepturi

TOTAL

185511

5805

178728

805

      inclusiv:

Nerespectarea indicatoarelor de semnalizare rutieră şi de acordare a priorităţii de trecere, a altor reguli de circulaţie rutieră

52949

1575

51374

-

Încălcarea regulilor de înmatriculare sau de înregistrare de stat, de revizie tehnică a vehiculelor

25817

-

25807

10

Conducerea vehiculului cu încălcarea regulilor de amplasare a numărului de înmatriculare sau conducerea unui vehicul fără un astfel de număr

6681

802

5864

15

Conducerea vehiculului de către o persoană care nu are asupra sa permis de conducere

5401

13

5388

Încălcarea regulilor de exploatare a vehiculelor

11665

66

11597

2

Conducerea vehiculului în stare de ebrietate produsă de alcool sau de alte substanţe

753

-

247

489

Încălcarea regulilor de folosire a centurii de siguranţă, a căştii de protecţie şi a regulilor privind convorbirile radiotelefonice

19221

-

19217

3

Depăşirea vitezei de circulaţie stabilită pe sectorul respectiv de drum

24532

-

24510

19

Încălcarea regulilor de oprire şi neacordarea de prioritate pietonilor şi altor participanţi la traficul rutier

17838

1806

16031

1

Alte tipuri de contravenţii

23722

1555

21826

260

De cele mai dese ori persoanele au fost supuse contravenţiilor pentru nerespectarea indicatoarelor de semnalizare rutieră şi de acordare a priorităţii de trecere (28,5%), încălcarea regulilor de înmatriculare, înregistrare de stat, revizie tehnică a vehiculelor (13,9%), exces de viteză (13,2%), încălcarea regulilor de folosire a centurii de siguranţă, a căştii de protecţie şi a regulilor privind convorbirile radiotelefonice (10,4%). Pentru părăsirea locului în care s-a produs accidentul rutier au fost private de anumite drepturi 231 persoane, iar 23 persoane au fost supuse arestului contravenţional. Pentru conducerea transportului în stare de ebrietate au fost trase la răspundere 753 persoane sau cu 267 persoane mai mult comparativ cu anul 2011.

Contravenţiile care atentează la ordinea şi securitatea publică constituie 38,1 mii cazuri sau fiecare al unsprezecelea caz din total contravenţii constatate. Pentru aceste delicte preponderent este aplicată amenda (99,9% din cazuri). De cele mai dese ori au fost aplicate contravenţii pentru huliganism nu prea grav care duce la încălcarea ordinii publice şi tulburarea liniştii cetăţenilor (36,5%), consum de băuturi spirtoase şi apariţia în stare de ebrietate în locurile publice (23,4%), tulburarea liniştii (15,1%), încălcarea regulilor de deţinere, port, transport, folosire sau aplicare a armei individuale şi a muniţiilor aferente (5,8%) etc.

Tabela 2. Aplicarea pedepsei după principalele categorii de contravenţii din domeniul ce atentează la ordinea şi securitatea publică, în  2012

Total

inclusiv:

amendă

munca neremunerată în folosul comunităţii

TOTAL

38101

38050

31

     inclusiv:

Huliganism nu prea grav

13920

13894

17

Consumul de băuturi alcoolice în locuri publice şi apariţia în astfel de locuri în stare de ebrietate produsă de alcool

8931

8921

9

Tulburarea liniştii

5768

5768

-

Încălcarea regulilor de deţinere, port, transport, folosire sau aplicare a armei individuale şi a muniţiilor aferente

2200

2199

1

Încălcarea regulilor de apărare împotriva incendiilor

5187

5186

1

Alte tipuri de contravenţii

2095

2082

3

Contravenţiile ce atentează la sănătatea populaţiei şi la starea sanitar-epidemiologică au constituit 23,4 mii cazuri cu 3,6 mii cazuri mai mult comparativ cu anul 2011. În această categorie de contravenţii predomină încălcările ce ţin de vătămarea intenţionată uşoară a integrităţii corporale (70,2%). Pentru procurarea sau păstrarea ilegală de substanţe narcotice sau de alte substanţe psihotrope în cantităţi mici au fost amendate 2,5 mii persoane. Pentru încălcarea regulilor şi a normelor sanitar-igienice şi sanitar-antiepidemice au fost pedepsite 2,4 mii persoane, din care 932 avertizate şi 1,5 mii amendate.

Tabela 3. Aplicarea pedepsei după principalele categorii de contravenţii ce atentează la sănătatea populaţiei şi la starea sanitar-epidemiologică, în  2012

Total

inclusiv:

avertizare

amendă

munca neremunerată în folosul comunităţii

TOTAL

23430

987

22333

24

          inclusiv:

Vătămarea intenţionată uşoară a integrităţii corporale 

16448

1

16342

23

Încălcarea regulilor şi a normelor sanitar-igienice şi sanitar-antiepidemice 

2415

932

1492

-

Procurarea sau păstrarea ilegală de substanţe  narcotice sau de alte substanţe psihotrope în cantităţi mici ori consumul unor astfel de substanţe fără prescripţia medicului

2554

-

2554

-

Alte tipuri de contravenţii

2013

54

1945

1

La categoria contravenţii ce afectează activitatea de întreprinzător, fiscalitatea, activitatea vamală şi valorile mobiliare au fost aplicate sancţiuni pentru 27,4 mii cazuri. În această categorie predomină desfăşurarea ilegală a activităţii de întreprinzător, fiind amendate 6,7 mii persoane sau aproape fiecare a patra persoană din categoria dată. Pentru încălcarea regulilor de comerţ au fost amendate 4,2 mii persoane sau de 2 ori mai multe persoane comparativ cu anul 2011, iar 2,7 mii persoane au fost amendate pentru încălcarea regulilor vamale. Pedepsele aplicate pentru încălcarea regulilor de exploatare a maşinilor de casă şi control alcătuiesc 14,6% în totalul pedepselor. În cazul sancţiunilor pentru plasarea pe piaţă a produselor alimentare perisabile fără indicarea datei limită de consum sau după expirarea acestei date reprezintă 0,9%.

Tabela 4. Aplicarea pedepsei după principalele categorii de contravenţii din domeniul activităţii de întreprinzător, fiscalitatea, activitatea vamală şi valorile mobiliare, în  2012

Total

inclusiv:

avertizare

amendă

confiscare

TOTAL

27407

125

27230

432

          inclusiv:

Desfăşurarea ilegală a activităţii de întreprinzător

6746

-

6742

-

Încălcarea regulilor de comerţ

4163

-

4162

-

Încălcarea regulilor vamale

2705

-

2704

357

Încălcarea regulilor de exploatare a maşinilor de casă şi control 

4000

-

4000

-

Încălcarea regulilor de prezentare a declaraţiilor privind calcularea şi utilizarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii şi a regulilor de folosire a codurilor personale de asigurări sociale

1691

-

1690

-

Plasarea pe piaţă a produselor alimentare perisabile fără indicarea datei limită de consum sau după expirarea acestei date

240

125

115

-

Alte tipuri de contravenţii

7862

-

7817

75

Contravenţiile ce atentează la drepturile politice, de muncă şi la alte drepturi constituţionale ale persoanei fizice au constituit 15,8 mii cazuri, inclusiv 11,0 mii cazuri pentru injuria adusă în public, vorbele sau faptele care înjosesc onoarea şi demnitatea persoanei. În cazul acestor persoane preponderent este aplicată amenda, dar au fost înregistrate şi 29 cazuri de aplicare a pedepsei cu munca neremunerată în folosul comunităţii.

Amenzi aplicate. În anul 2012 suma amenzilor aplicate a alcătuit 132,3 milioane lei sau cu 20,5% mai mult faţă de anul precedent. Din suma totală a amenzilor aplicate au fost încasate numai 53,9 milioane lei sau 40,7%. Cel mai înalt nivel de încasare a amenzilor aplicate este înregistrat în raionul Leova (72%), Rezina (58%), Basarabeasca (55%), Briceni (52%) şi Dubăsari (50%) (vezi anexa 1).

Figura 4. Amenzi aplicate şi încasate, 2005-2012

 Nivelul de încasare al amenzilor aplicate diferă de la o categorie de contravenţii la alta. Astfel, cea mai mare rată de încasare a amenzilor aplicate este înregistrată pentru încălcările în domeniul industriei, construcţiilor, energeticii, gospodăriei comunale, locuinţelor şi amenajării teritoriului – 51,1%, iar cea mai mică în cazul celor ce atentează la drepturile reale – 22,2%. Amenzile aplicate pentru contravenţii în domeniul protecţiei mediului au fost încasate în proporţie de – 47,3%, în domeniul agricol şi sanitar-veterinar – 46,5% , în domeniul circulaţiei rutiere – 44,8%, ce afectează activitatea de întreprinzător, fiscalitatea, activitatea vamală – 43,8%, etc. (vezi anexa 2).

Persoană de contact:
Ala Negruţa
şef al direcţiei statistica serviciilor sociale şi condiţiilor de trai
tel. 0 22 40 30 78

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
38408 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran