RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 23.07.2021
Prima / Comunicate de presă / Forţa de muncă în Republica Moldova: ocuparea şi şomajul în trimestrul III 2015
Forţa de muncă în Republica Moldova: ocuparea şi şomajul în trimestrul III 2015
04.12.2015
Versiune tipar

Forţa de muncă în Republica Moldova: ocuparea şi şomajul în trimestrul III 20151

Biroul Naţional de Statistică relatează că, în trimestrul III 2015 populaţia economic activă (populaţia ocupată plus şomerii) a Republicii Moldova a constituit 1349,2 mii persoane, fiind în creştere cu 2,2% (29,6 mii) faţă de tr. III 2014. Structura populaţiei active nu s-a modificat faţă de nivelul trimestrului respectiv al anului 2014: ponderea populaţiei ocupate a fost de 96,7% şi ponderea şomerilor - 3,3%.

Disparităţi importante pe sexe şi medii în cadrul persoanelor economic active nu s-au înregistrat: ponderea bărbaţilor (50,5%) a depăşit nesemnificativ ponderea femeilor (49,5%), iar ponderea persoanelor economic active din mediul rural a fost mai mare faţă de cea a populaţiei active din mediul urban: respectiv 55,2% şi 44,8%.

Rata de activitate a populaţiei de 15 ani şi peste (proporţia populaţiei active de 15 ani şi peste în populaţia totală în vârstă de 15 ani şi peste) a constituit 45,2%, fiind în creştere faţă de valoarea trimestrului respectiv al anului precedent (44,2%). Acest indicator a atins valori mai înalte în rândul populaţiei masculine – 48,2%, în comparaţie cu rata pentru femei – 42,4%. Ratele de activitate pe medii au înregistrat următoarele valori: 45,5% în mediul urban şi 44,9% în mediul rural. În categoria de vârstă 15-29 ani acest indicator a avut valoarea 32,4%, iar în categoria 15-64 ani (vârstă de muncă în ţările Uniunii Europene conform metodologiei Eurostat) – 50,0%, crescând cu 0,2 p.p. faţă de nivelul trimestrului III 2014. Rata de activitate a populaţiei în vârstă de muncă (16-56 ani pentru femei şi 16-61 ani pentru bărbaţi2) a fost de 52,8%.

Populaţia ocupată a constituit 1305,2 mii persoane, fiind în creştere cu 2,3% faţă de trimestrul III 2014. Ca şi în cazul populaţiei economic active, nu au fost înregistrate disparităţi pe sexe (50,1% bărbaţi şi 49,9% femei). Aceeaşi situaţie s-a înregistrat şi în repartiţia pe medii (44,0% mediul urban şi 56,0% mediul rural).

Rata de ocupare a populaţiei de 15 ani şi peste (proporţia persoanelor ocupate în vârstă de 15 ani şi peste faţă de populaţia totală din aceeaşi categorie de vârstă) a fost de 43,7%, fiind în creştere față de trimestrul respectiv al anului precedent (42,7%).  La bărbaţi ea a fost mai înaltă (46,4%) în comparaţie cu femeile – 41,3%. În distribuţia pe medii de reşedinţă rata de ocupare a avut valoarea 43,2% în mediul urban şi 44,1% în mediul rural. Rata de ocupare a populaţiei în vârstă de muncă (16- 56/61 ani) a fost de 50,9%, a populaţiei în vârstă de 15-64 ani – 48,3% şi în categoria de vârstă 15-29 ani acest indicator a avut valoarea 30,0%.

În distribuţia după activităţile din economia naţională3 se constată că în sectorul agricol au activat 466,1 mii persoane (35,7% din totalul persoanelor ocupate). Faţă de trimestrul III 2014 numărul populaţiei ocupate în agricultură a crescut cu 34,0 mii (7,9%).

În activităţile non-agricole numărul persoanelor ocupate a fost de 839,1 mii, descrescînd cu 4,5 mii sau cu 0,5% faţă de tr.III 2014. Ponderea persoanelor ocupate în industrie a constituit 11,9% (11,7% în 2014) şi în construcţii, respectiv, 6,1% (7,1% în 2014). Numărul persoanelor ocupate în industrie a crescut cu 3,9% iar în construcţii a scăzut cu 12,6% faţă de nivelul anului precedent. În sectorul servicii au activat 46,4% din totalul persanelor ocupate, această pondere micşorându-se cu 0,9 p.p. faţă de tr.III 2014.

Conform repartizării după forme de proprietate 76,1% din populaţie a fost ocupată în unităţi cu forma de proprietate privată, 23,9% - cu cea publică.

Structura populaţiei ocupate după statutul profesional relevă, că 62,2% sunt salariaţi.

În sectorul informal au lucrat 16,3% din totalul persoanelor ocupate în economie, iar 37,8% au avut un loc de muncă informal. Din numărul persoanelor ocupate informal salariaţii au alcătuit 15,0%, totodată 9,1% din totalul salariaţilor aveau un loc de muncă informal.

Numărul persoanelor subocupate (adică persoanelor care au avut un loc de muncă, însă orele efectiv lucrate în total în timpul perioadei de referinţă au fost sub 40 ore pe săptămână, totodată doreau şi au fost disponibile să lucreze ore suplimentare) a fost de 72,3 mii, ceea ce reprezintă 5,5% din totalul persoanelor ocupate. Numărul persoanelor din această categorie a crescut cu 0,9% în comparaţie cu trimestrul III 2014.

Numărul şomerilor, estimat  conform metodologiei Biroului Internaţional al Muncii a fost de 44,0 mii, fiind practic la nivelul anului precedent (plus 0,2% faţă de tr.III 2014). Şomajul a afectat într-o proporţie mai mare bărbaţii – 60,7% din total numărul de şomeri, la fel şi persoanele din mediul urban – 68,7%.

Rata şomajului (proporţia şomerilor BIM în populaţia activă) la nivel de ţară a fost de 3,3%, înregistrînd  aceeaşi valoare ca şi în trimestrul III a. 2014. Rata şomajului la bărbaţi şi la femei a înregistrat următoarele valori: 3,9% şi 2,6%. Disparităţi semnificative s-au înregistrat între rata şomajului în mediul urban – 5,0%, faţă de mediul rural – 1,8%. În rândurile tinerilor (15-24 ani) rata şomajului a constituit 10,7%. În categoria de vârstă 15-29 ani acest indicator a avut valoarea 7,2%.

Populaţia inactivă de 15 ani şi peste a reprezentat 54,8% din totalul populaţiei de aceeaşi categorie de vârstă, fiind mai mică decât nivelul trimestrului respectiv al anului 2014 cu 30,7 mii persoane (-1,0 p.p.). Din punct de vedere al relaţiei cu piaţa muncii, în cadrul populaţiei inactive distingem două categorii importante: persoane descurajate şi persoane care au fost declarate de către gospodării plecate în alte ţări la lucru sau în căutare de lucru. Persoanele descurajate în a-şi găsi un loc de lucru dorit au constituit circa 6,0 mii (faţă de 14,6 mii în tr.III 2014). Numărul persoanelor declarate de către gospodării plecate în alte ţări la lucru sau în căutare de lucru a fost conform estimărilor de circa 328,9 mii persoane – faţă de 349,8 mii în trimestrul III 2014. Din numărul celor declaraţi plecaţi, bărbaţi au fost 67,4%. Ponderea persoanelor plecate din localităţile rurale a fost de circa 70,1%.

Note:

1 Datele sunt prezentate fără teritoriul din partea stângă a Nistrului şi mun. Bender.
2 Conform legislaţiei naţionale.
3 Începând cu anul 2015 datele sunt prezentate conform Clasificatorului Activităţilor din Economia Moldovei, Rev.2 (ediţia 2009).

Persoană de contact:
 Elena Vâtcărău,
şef al direcţiei statistica pieţei muncii
tel. 0 22 40 30 99

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
34931 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran