RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 28.07.2021
Prima / Comunicate de presă / Produsul intern brut în trimestrul III şi ianuarie-septembrie 2015
Produsul intern brut în trimestrul III şi ianuarie-septembrie 2015
15.12.2015
Versiune tipar

Produsul intern brut în trimestrul III şi ianuarie-septembrie 2015*

Biroul Naţional de Statistică informează că, în trimestrul III 2015, Produsul intern brut (PIB) a însumat 35890 mil. lei, preţuri curente de piaţă, în scădere – în termeni reali – cu 3,7% faţă de trimestrul III 2014 pe seria brută şi cu 4,1% pe seria ajustată sezonier; faţă de trimestrul II 2015, pe seria ajustată sezonier, PIB s-a diminuat cu 2,5%.

Dinamica produsului intern brut trimestrial

Trim.I

Trim.II

Trim.III

Trim. IV

Anul

    - în % faţa de perioada respectivă din anul precedent

Serie brută

2013

103,8

106,5

113,5

111,9

109,4

2014

103,7

104,3

105,8

104,2

104,6

2015

104,8

102,5

96,3

-

-

Serie ajustată sezonier

2013

104,9

106,5

112,6

111,7

-

2014

105,4

105,2

105,6

104,0

-

2015

104,1

101,9

95,9

-

-

    - în % faţa de trimestrul precedent

Serie ajustată sezonier

2013

105,1

101,7

103,3

101,1

-

2014

99,2

101,5

103,6

99,6

-

2015

99,4

99,3

97,5

-

-

Contribuţia categoriilor de resurse şi de utilizări la modificarea PIB în trimestrul III 2015.

Categorii de resurse.

Valoarea adăugată brută pe economie (VAB) s-a diminuat, în trimestrul III 2015, cu 3,9% în raport cu perioada respectivă a anului anterior, având o contribuţie  negativă (-3,4%) asupra dinamicii PIB (Anexa 1).

Contribuţii negative asupra PIB, în trimestrul III 2015, le-au avut următoarele activităţi economice:

 • Agricultură, silvicultură şi pescuit (-3,3%), cu o pondere de 18,1% la formarea PIB şi cu o diminuare a VAB cu 17,4%;
 • Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor; transport şi depozitare; activităţi de cazare şi alimentaţie publică (-0,5%), cu o pondere de 20,7% la formarea PIB şi cu o diminuare a VAB cu 2,3%;
 • Administraţia publică şi apărare; asigurări sociale obligatorii; învăţământ; sănătate şi asistenţă socială (-0,2%), cu o pondere de 11,9% la formarea PIB şi cu o reducere a VAB cu 1,9%.

Construcţiile; producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat; distribuţia apei; salubritate, gestionarea deşeurilor, activităţi de decontaminare au influenţat diminuarea PIB cu câte 0,1%, contribuind la formarea PIB cu 3,9% şi 1,9% respectiv. VAB produsă în activităţile menţionate s-a situat sub nivelul perioadei respective din anul precedent cu 1,8% şi 5,1% corespunzător.

Volumul impozitelor pe produse colectat la Bugetul public naţional s-a redus cu 2,6% în raport cu perioada similară a anului anterior, contribuind la formarea PIB cu 14,6%, având un grad de influenţă la scăderea PIB, de -0,4%.

În perioada de referinţă contribuţii pozitive mai însemnate asupra indicelui volumului fizic al PIB au fost înregistrate pentru următoarele activităţi economice:

 • Intermedieri financiare şi asigurări (+0,7%), cu o pondere la formarea PIB de 6,1% şi o majorare a VAB cu 17,8%;
 • Industria extractivă; industria prelucrătoare (+0,4%), cu o pondere la formarea PIB de 11,6% şi o majorare a VAB cu 3,6%;
 • Tranzacţii imobiliare; activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice; activităţi de servicii administrative şi activităţi de servicii suport (+0,1%), cu o pondere de 7,3% la formarea PIB şi o creştere a VAB cu 1,7%.

Categorii de utilizări.

La diminuarea PIB pe categorii de utilizări, în trimestrul III 2015 faţă de trimestrul III 2014, contribuţii negative au avut toate componentele:

 • Consumul final al gospodăriilor populaţiei (-4,6%), cu o pondere de 86,4% la formarea PIB şi o reducere a volumului cu 5,2%;
 • Consumul final al administraţiei publice şi instituţiilor fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei (-0,2%), cu o pondere la formarea PIB de 15,3% şi o reducere a volumului cu 1,6%;
 • Formarea brută de capital fix (-1,2%), cu o pondere la formarea PIB de 23,8% şi o reducere a volumului cu 4,8%;
 • Exporturile de bunuri şi servicii (-0,05%), cu o pondere la formarea PIB de 36,0% şi o reducere a volumului cu 0,2%;
 • Importurile de bunuri şi servicii (-2,8%), cu o pondere la formarea PIB de 63,1% şi o reducere a volumului cu 4,4%.

Revizuiri

Seria ajustată sezonier a PIB trimestrial a fost recalculată ca urmare a includerii calculelor pentru trimestrul III 2015, fiind revizuită faţă de varianta publicată la 15 iunie 2015. Astfel:

 • rezultatele trimestrului I 2015 faţă de trimestrul IV 2014 s-au modificat de la 100,5% la 99,4%;
 • rezultatele trimestrului II 2015 comparativ cu trimestrul I 2015 au fost revizuite de la 100,2% la 99,3%.

În ianuarie-septembrie 2015 PIB a constituit în valoare nominală 88 840 mil. lei, preţuri curente de piaţă, fiind în creştere - în termeni reali - cu 0,5% faţă de ianuarie-septembrie 2014 (Anexa 2).

Anexe:

Notă:

* Informaţia este prezentată fără datele raioanelor din partea stângă a Nistrului şi mun. Bender.

Persoana de contact:
Valentina Gîdilica
şef al direcţiei conturi naţionale şi sinteze macroeconomice
Tel. 0 22 73 75 57 / 40 30 90

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
37462 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions / Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development / E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions / 2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran