RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 25.10.2021
Prima / Comunicate de presă / Forţa de muncă în Republica Moldova: ocuparea şi şomajul în trimestrul IV 2015
Forţa de muncă în Republica Moldova: ocuparea şi şomajul în trimestrul IV 2015
04.03.2016
Versiune tipar

Forţa de muncă în Republica Moldova: ocuparea şi şomajul în trimestrul IV 20151

Biroul Naţional de Statistică informează că, în trimestrul IV 2015 populaţia economic activă (populaţia ocupată plus şomerii) a Republicii Moldova a constituit 1222,3 mii persoane, fiind în creştere cu 6,0% (68,9 mii) faţă de tr.IV 2014. Structura populaţiei active s-a modificat după cum urmează: ponderea populaţiei ocupate s-a micşorat de la 96,5% la 95,8%, iar ponderea şomerilor a crescut de la 3,5% la 4,2%.

Disparităţi importante pe sexe şi medii în cadrul persoanelor economic active nu s-au înregistrat: ponderea femeilor (50,2%) a depăşit puţin ponderea bărbaţilor (49,8%), iar ponderea persoanelor economic active din mediul rural a fost mai mare faţă de cea a populaţiei active din mediul urban: respectiv 50,2% şi 49,8%.

Rata de activitate a populaţiei de 15 ani şi peste (proporţia populaţiei active de 15 ani şi peste în populaţia totală în vârstă de 15 ani şi peste) a constituit 40,9%, fiind în creştere faţă de tr.IV 2014 (38,6%). Acest indicator a atins valori mai înalte în rândul bărbaţilor, 43,2%, în comparaţie cu 38,9% în rândul femeilor. Ratele de activitate pe medii au înregistrat următoarele valori: 46,0% în mediul urban şi 36,9% în mediul rural. În categoria de vârstă 15-29 ani acest indicator a avut valoarea 30,5%, iar în categoria 15-64 ani (vârstă de muncă în ţările Uniunii Europene conform metodologiei Eurostat) – 45,2%. Rata de activitate a populaţiei în vârstă de muncă (16-56 ani pentru femei şi 16-61 ani pentru bărbaţi2) a fost de 48,0%.

Populaţia ocupată a constituit 1171,1 mii persoane, crescând cu 5,2% faţă de trimestrul IV 2014. Ca şi în cazul populaţiei economic active, nu au fost înregistrate disparităţi pe sexe (50,5% femei şi 49,5% bărbaţi). Aceeaşi situaţie s-a înregistrat şi în repartiţia pe medii de reşedinţă (50,9% mediul rural şi 49,1% mediul urban).

Rata de ocupare a populaţiei de 15 ani şi peste (proporţia persoanelor ocupate în vârstă de 15 ani şi peste în populaţia totală din aceeaşi categorie de vârstă) a fost de 39,2%, înregistrând o creştere nesemnificativă (de 2,0 p.p.) în comparaţie cu tr. IV 2014.  La bărbaţi ea a fost mai înaltă (41,1%) în comparaţie cu femeile – 37,5%. În distribuţia pe medii de reşedinţă rata de ocupare a avut valoarea 43,4% în mediul urban şi 35,8% în mediul rural. Rata de ocupare a populaţiei în vârstă de muncă (16- 56/61 ani) a fost de 45,8%, a populaţiei în vârstă de 15-64 ani – 43,3% şi în categoria de vârstă 15-29 ani acest indicator a avut valoarea 28,4%.

În distribuţia după activităţile din economia naţională3 se constată că în sectorul agricol au activat 335,9 mii persoane (28,7% din totalul persoanelor ocupate). Faţă de trimestrul IV 2014 numărul populaţiei ocupate în agricultură s-a majorat cu 38,1 mii, sau cu 12,8%.

În activităţile non-agricole numărul persoanelor ocupate a fost de 835,2 mii, în creştere cu 19,8 mii sau cu 2,4% faţă de tr.IV 2014. Ponderea persoanelor ocupate în industrie a constituit 12,7% (13,4% în 2014) şi în construcţii, respectiv, 5,3% (5,2% în 2014). Numărul persoanelor ocupate în industrie a scăzut cu 0,7%, iar în construcţii a crescut cu 6,7%, faţă de nivelul anului precedent. În sectorul servicii au activat 53,4% din totalul persoanelor ocupate, această pondere micşorându-se cu 1,2 p.p. faţă de tr.IV 2014, în timp ce numărul absolut al persoanelor ocupate în sectorul serviciilor a crescut cu 17,0 mii.

Conform repartizării după forme de proprietate 73,4% din populaţie a fost ocupată în unităţi cu forma de proprietate privată, 26,6% - cu cea publică.

În funcţie de statutul profesional structura populaţiei ocupate este următoarea: 67 la sută o constituie salariaţii şi o treime - non-salariaţii.

În sectorul informal au lucrat 16,3% din totalul persoanelor ocupate în economie, iar 34,6% - au avut un loc de muncă informal. Din numărul persoanelor ocupate informal salariaţii au alcătuit 16,3%, totodată 8,4% din totalul salariaţilor aveau un loc de muncă informal.

Numărul persoanelor subocupate (adică acelor persoane care au avut un loc de muncă, însă orele efectiv lucrate în total în timpul perioadei de referinţă au fost sub 40 ore pe săptămână, totodată doreau şi au fost disponibile să lucreze ore suplimentare) a fost de 77,4 mii, ceea ce reprezintă 6,6% din totalul persoanelor ocupate. Numărul persoanelor din această categorie a crescut cu 11,2% în comparaţie cu trimestrul IV 2014.

Numărul şomerilor, estimat  conform metodologiei Biroului Internaţional al Muncii a fost de 51,2 mii, fiind cu 11,0 mii mai mare faţă de tr.IV 2014. Şomajul a afectat într-o proporţie mai mare bărbaţii – 56,7% din total şomeri, la fel şi persoanele din mediul urban – 66,5%.

Rata şomajului (proporţia şomerilor BIM în populaţia activă) la nivel de ţară a înregistrat valoarea de 4,2%, fiind mai mare faţă de trimestrul IV a. 2014 (3,5%). Rata şomajului la bărbaţi şi la femei a înregistrat următoarele valori: 4,8% şi 3,6%. Disparităţi semnificative s-au înregistrat între rata şomajului în mediul urban – 5,6%, faţă de mediul rural – 2,8%. În rândurile tinerilor (15-24 ani) rata şomajului a constituit 11,0%. În categoria de vârstă 15-29 ani acest indicator a avut valoarea 6,8%.

Populaţia inactivă de 15 ani şi peste a reprezentat 59,1% din totalul populaţiei de aceeaşi categorie de vârstă, fiind în descreştere cu 2,3 p.p. faţă de trimestrul respectiv al anului 2014. Din punct de vedere al relaţiei cu piaţa muncii, în cadrul populaţiei inactive distingem două categorii importante: persoane descurajate şi persoane care au fost declarate de către gospodării plecate în alte ţări la lucru sau în căutare de lucru. Persoanele descurajate în a-şi mai găsi un loc de lucru dorit au constituit circa 8,5 mii – fata de 11,5 mii în 2014. Numărul persoanelor declarate de către gospodării plecate în alte ţări la lucru sau în căutare de lucru a constituit conform estimărilor 327,3 mii persoane – fata de 346,9 mii în 2014. Din numărul celor declaraţi plecaţi, bărbaţii au alcătuit 63,4%. Ponderea persoanelor plecate din localităţile rurale a fost de 69,4%.

Note:

1 Datele sunt prezentate fără teritoriul din partea stângă a Nistrului şi mun. Bender.
2 Conform legislaţiei naţionale.
3 Începând cu anul 2015 datele sunt prezentate conform Clasificatorului Activităţilor din Economia Moldovei, Rev.2 (ediţia 2009).

Persoană de contact:
 Elena Vâtcărău,
şef al direcţiei statistica pieţei muncii
tel. 0 22 40 30 99

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
44178 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran