RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 28.10.2021
Prima / Comunicate de presă / Produsul intern brut în anul 2015 şi trimestrul IV 2015
Produsul intern brut în anul 2015 şi trimestrul IV 2015
15.03.2016
Versiune tipar

Produsul intern brut în anul 2015 şi trimestrul IV 2015*

Biroul Naţional de Statistică informează că, conform datelor operative, în anul 2015 produsul intern brut (PIB) a însumat 121851 milioane lei, preţuri curente de piaţă, în scădere - în termeni reali - cu 0,5% faţă de anul 2014 semidefinitiv.

Produsul intern brut în anul 2015

Trim. I

Trim. II

Trim. III

Trim. IV

Anul

Milioane lei, preţuri curente

24 423

28 527

35 890

33 011

121 851

În % faţă de perioada respectivă din anul precedent

104,8

102,5

96,3

96,7

99,5

Contribuţia categoriilor de resurse şi de utilizări la modificarea PIB (Anexa 1).
 
Categorii de resurse:

La diminuarea  PIB în anul 2015, raportat la anul 2014 au contribuit activităţile:

 1. Agricultură, silvicultură şi pescuit (-1,7%), cu o pondere de 11,7% la formarea PIB şi cu o diminuare a valorii adăugate brute (VAB) cu 13,4%;
 2. Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor; transport şi depozitare; activităţi de cazare şi alimentaţie publică (-0,1%), cu o pondere de 19,8% la formarea PIB şi cu o diminuare a VAB cu 0,5%;
 3. Administraţia publică şi apărare; asigurări sociale obligatorii; învăţământ; sănătate şi asistenţă socială (-0,2%) cu o pondere de 14,2% la formarea PIB şi cu o diminuare a VAB cu 1,4%.

Contribuţii pozitive, mai însemnate, asupra indicelui volumului fizic al PIB au fost înregistrate pentru următoarele activităţi economice:

 1. Activităţi financiare şi de asigurări (+0,9%), cu o pondere la formarea PIB de 6,6% şi o majorare a VAB cu 20,1%;
 2. Industria extractivă, industria prelucrătoare (+0,4%), cu o pondere la formarea PIB de 12,2% şi o majorare a VAB cu 3,4%;
 3. Tranzacţii imobiliare; activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice; activităţi de servicii administrative şi activităţi de servicii suport (+0,4%), cu o pondere de 8,3% la formarea PIB şi o creştere a VAB cu 4,3%.

Total valoarea adăugată brută pe economie s-a diminuat, în anul 2015, cu 0,4% în raport cu anul anterior, având o contribuţie  negativă (-0,4%) asupra dinamicii PIB.

Volumul impozitelor pe produse colectat la Bugetul public naţional s-a redus cu 1,1% în raport cu anul anterior, contribuind negativ (-0,2%) asupra dinamicii PIB.

Categorii de utilizări:

Din punct de vedere al utilizării PIB contribuţii negative au avut următoarele componente:

 1. Consumul final al gospodăriilor populaţiei (-2,1%), cu o pondere de 87,3% la formarea PIB şi o reducere a volumului cu 2,3%;
 2.  Formarea brută de capital fix (-0,3%), cu o pondere la formarea PIB de 24,2% şi o reducere a volumului cu 1,2%.

O contribuţie pozitivă asupra indicelui volumului fizic al PIB  a avut-o exportul net (+4,3%), consecinţă a creşterii cu 2,3% a volumului exporturilor de mărfuri şi servicii corelată cu diminuarea volumului importurilor de bunuri şi servicii, cu 4,3%.

În trimestrul IV 2015, PIB a însumat 33011 mil. lei, preţuri curente de piaţă, în scădere – în termeni reali – cu 3,3% faţă de trimestrul IV 2014 pe seria brută şi cu 3,1 % pe seria ajustată sezonier; faţă de trimestrul III 2015, pe seria ajustată sezonier, PIB s-a diminuat cu 0,1%.

Dinamica produsului intern brut trimestrial

 

Trim.I

Trim.II

Trim.III

Trim. IV

Anul

    - în % faţă de perioada respectivă din anul precedent

Serie brută

2013

103,8

106,5

113,5

111,9

109,4

2014

103,7

104,3

105,8

104,2

104,6

2015

104,8

102,5

96,3

96,7

99,5

Serie ajustată sezonier

2013

104,8

106,6

112,9

111,8

-

2014

105,2

105,1

105,7

103,8

-

2015

104,2

102,1

96,0

     96,9

-

    - în % faţă de trimestrul precedent

Serie ajustată sezonier

2013

105,3

101,7

103,5

100,9

-

2014

99,1

101,7

104,0

99,1

-

2015

99,4

99,7

97,8

99,9

-

Revizuiri

Seria ajustată sezonier a PIB trimestrial a fost recalculată ca urmare a includerii calculelor pentru trimestrul IV 2015, fiind revizuită faţă de varianta publicată la 15 decembrie 2015. Astfel:

 • rezultatele trimestrului I 2015 faţă de trimestrul IV 2014 nu s-au modificat, rămânând la nivel de 99,4%;
 • rezultatele trimestrului II 2015 comparativ cu trimestrul I 2015 au fost revizuite de la 99,3% la 99,7%;
 • rezultatele trimestrului III 2015 comparativ cu trimestrul II 2015 au fost revizuite de la 97,5% la 97,8%.

Anexe

Note:
* Informaţia este prezentată fără datele raioanelor din partea stângă a Nistrului şi mun. Bender.

 Persoana de contact:

Valentina Gîdilica
şef al direcţiei conturi naţionale şi sinteze macroeconomice
Tel. 0 22 40 30 90

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
47965 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions / Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development / E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions / 2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran