RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 20.10.2021
Prima / Comunicate de presă / Produsul intern brut în trimestrul II și semestrul I 2016
Produsul intern brut în trimestrul II și semestrul I 2016
15.09.2016
Versiune tipar

Produsul intern brut în trimestrul II și semestrul I 2016*

Biroul Național de Statistică informează că, în trimestrul II 2016, Produsul intern brut  (PIB) pe serie brută, a însumat 31 434 mil. lei prețuri curente de piață, în creștere - în termeni reali – cu 1,8% față de trimestrul II 2015. Pe seria ajustată sezonier, Produsul intern brut s-a majorat cu 1,0% față de același trimestru din 2015 și cu 0,6% față de trimestrul I 2016.

Tabelul 1. Evoluția produsului intern brut trimestrial

 Anul

Trim.I

Trim.II

Trim.III

Trim.IV

Anual

- în % față de perioada respectivă din anul precedent

Serie brută

2014

103,8

104,4

106,0

104,4

104,8

2015

104,8

 102,5

96,3 

 96,7

 99,5

2016

100,8

101,8

-

-

-

Serie ajustată sezonier

2014

105,2

105,2

106,0

104,3

-

2015

103,9

102,0

96,2

97,3

-

2016

100,3

101,0

-

-

-

- în % față de trimestrul precedent

Serie ajustată sezonier

2014

99,0

101,8

104,3

99,3

-

2015

98,6

99,9

98,3

100,4

-

2016

101,7

100,6

-

-

-

Contribuția categoriilor de resurse și de utilizări la modificarea PIB în trimestrul II 2016 (Anexa 1).

Categorii de resurse

Valoarea adăugată brută pe economie (VAB) s-a majorat, în trimestrul II 2016, cu 2,4% în raport cu perioada respectivă a anului anterior, contribuind la formarea și creșterea PIB cu 84,5% și cu 2,0%, respectiv.

Contribuții pozitive la creșterea PIB, în perioada de referință, au înregistrat următoarele activități economice:

 • Comerțul cu ridicata și cu amănuntul; întreținerea și repararea autovehiculelor și a motocicletelor (+0,6%), cu o pondere de 16,0% la formarea PIB și o majorare a VAB cu 4,1%;
 • Informații și comunicații (+0,4%), cu o pondere de 5,6% la formarea PIB și o creștere a VAB cu 7,0%;
 • Agricultura, silvicultura și pescuitul; activități profesionale, științifice și tehnice cu câte +0,3%, cu o pondere la formarea PIB de 6,6% și 2,2%, corespunzător și o creștere a VAB cu 4,1% și 13,0%, respectiv;
 • Transportul și depozitarele (+0,2%), cu o pondere la formarea PIB de 5,0% și o creștere a VAB cu 3,1%;
 • Industria extractivă și industria prelucrătoare (+0,1%), cu o pondere la formarea PIB de 12,9% și o majorare a VAB cu 0,6%.

Volumul impozitelor pe produse s-a majorat cu 1,7% în raport cu perioada similară a anului anterior, contribuind la creșterea și formarea PIB cu 0,3% și cu 16,2%, respectiv.

Impact negativ mai însemnat asupra indicelui volumului fizic al PIB au avut-o următoarele activități economice:

 • Construcțiile (-0,8%), cu o pondere de 4,5% la formarea PIB și o diminuare a VAB cu 14,5%;
 • „Alte activități” (-0,6%), cu o pondere de 10,9% la formarea PIB și o diminuare a VAB cu 4,9%;

Categorii de utilizări

Din punct de vedere al utilizării PIB, creșterea s-a datorat:

 • Consumului final al gospodăriilor populației (+1,9%), cu o pondere de 88,5% la formarea PIB și o majorare a volumului cu 2,2%;
 • Consumului final al administrației publice și instituțiilor fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației (+0,1%), cu o contribuție la formarea PIB de 20,1% și o creștere a volumului cu 0,1%.

Un impact negativ (-2,3%) asupra creșterii PIB a avut-o formarea brută de capital fix, a cărui volum s-a situat sub nivelul perioadei respective a anului precedent cu 9,4%, cu o pondere la formarea PIB de 21,8%.

O contribuție negativă la creșterea PIB a avut-o și exportul net (-1,9%), consecință a creșterii cu 3,0% a volumului exporturilor de bunuri și servicii corelată cu o creștere mai mare a volumului importurilor de bunuri și servicii, cu 4,3%.

Revizuiri

Seria ajustată sezonier a PIB trimestrial (ca urmare a includerii calculelor pentru trimestrul II 2016) practic nu s-a modificat față de varianta publicată la 15 iunie 2016.

În semestrul I 2016 PIB a constituit în valoare nominală 58 531 mil. lei, preţuri curente de piaţă, fiind în creştere - în termeni reali - cu 1,3% faţă de semestrul I 2015.

Tabelul 2. Produsul intern brut în semestrul I 2016

Trim.I

Trim.II

Sem.I

Milioane lei, prețuri curente

27 097

31 434

58 531

În % față de perioada corespunzătoare din anul precedent

100,8

101,8

101,3

În % față de trimestrul precedent

101,7

100,6

-

Contribuția categoriilor de resurse și de utilizări la modificarea PIB în semestrul I 2016 (Anexa 2).

Categorii de resurse

La creșterea PIB, în semestrul I 2016 față de semestrul I 2015, mai semnificativ au contribuit următoarele activități economice:

 • Comerțul cu ridicata și cu amănuntul; întreținerea și repararea autovehiculelor și a motocicletelor (+0,6%), cu o pondere de 15,2% la formarea PIB și o majorare a VAB cu 3,8%;
 • Informații și comunicații (+0,3%), cu o pondere de 6,5% la formarea PIB și o creștere a VAB cu 5,4%;
 • Agricultura, silvicultura și pescuitul; industria extractivă și industria prelucrătoare; activități profesionale, științifice și tehnice cu câte +0,2%, cu o pondere la formarea PIB de 5,3%, 12,6% și 2,3% corespunzător și o creștere a VAB cu 4,4%, 1,4% și 10,2%, respectiv;
 • Impozitele pe produse (+0,2%), cu o pondere de 15,7% și o majorare a volumului cu 1,4%.

Contribuții negative mai însemnate asupra indicelui volumului fizic al PIB au avut-o activitățile:

 • Construcțiile (-0,5%), cu o pondere la formarea PIB de 3,6% și o reducere a VAB cu 11,1%;
 • „Alte  activități” (-1,2%), cu o pondere de 11,2% la formarea PIB și o diminuare a VAB cu 9,3%.

Categorii de utilizări

Pe categorii de utilizări creșterea s-a datorat consumului final al gospodăriilor populației (+2,0%), cu o contribuție la formarea PIB de 88,6% și o majorare a volumului cu 2,2%.

Contribuții negative la creșterea PIB au avut-o:

 • formarea brută de capital fix (-1,7%), cu o pondere la formarea PIB de 21,8% și o reducere a volumului cu 6,7%;
 • exportul net (-3,0%), consecință a diminuării cu 1,2% a exporturilor de bunuri și servicii în raport cu majorarea importurilor de bunuri și servicii, cu 3,1%.

 

Anexe:

Note:
* Informaţia este prezentată fără datele raioanelor din partea stângă a Nistrului şi mun. Bender.

 

Persoana de contact:
Valentina Gîdilica
şef al direcţiei conturi naţionale şi sinteze macroeconomice
Tel. 0 22 40 30 90

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
41779 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions / Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development / E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions / 2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran