RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 21.10.2020
Prima / Comunicate de presă / Produsul intern brut în anul 2016 și trimestrul IV 2016
Produsul intern brut în anul 2016 și trimestrul IV 2016
15.03.2017
Versiune tipar

Produsul intern brut în anul 2016 și trimestrul IV 2016*

Biroul Naţional de Statistică informează că, conform datelor operative, în anul 2016, produsul intern brut (PIB) a însumat 134476 milioane lei, preţuri curente de piaţă, în creștere - în termeni reali - cu 4,1% faţă de anul 2015 semidefinitiv.

Tabelul 1. Produsul intern brut în anul 2016

 

Trim. I

Trim. II

Trim. III

Trim. IV

Anul

Milioane lei, prețuri curente

27 097

31 434

39 749

36 196

134 476

În % faţă de perioada respectivă din anul precedent

100,8

101,8

106,3

106,5

104,1

Contribuția categoriilor de resurse și de utilizări la modificarea PIB 

Categorii de resurse

Contribuții pozitive la creșterea PIB, în anul 2016 față de anul 2015, au înregistrat următoarele activități economice:

 • Agricultură, silvicultură și pescuit (+2,2%), cu o pondere de 12,2% la formarea PIB și cu o majorare a valorii adăugate brute (VAB) cu 18,2%;
 • Comerț cu ridicata și cu amănuntul; întreținerea și repararea autovehiculelor și a motocicletelor (+0,9%), cu o pondere de 14,3% la formarea PIB și cu o creștere a VAB cu 6,4%;
 • Industria extractivă și industria prelucrătoare; Transport și depozitare; Informații și comunicații; Activități profesionale, științifice și tehnice (cu câte +0,3%) cu o pondere la formarea PIB de 12,2%; 5,1%; 5,8% și 2,1%, respectiv și cu o majorare a VAB cu 2,3%; 5,2%; 4,6% și 13,4%, corespunzător.

Valoarea adăugată brută pe economie a depășit cu 4,8% nivelul anului precedent, contribuind la creșterea și formarea PIB cu 4,1% și 85,2%, respectiv.

Volumul impozitelor pe produse s-a majorat cu 3,1% în raport cu anul anterior, contribuind la creșterea și formarea PIB cu 0,5% și 15,4%, corespunzător. 

Impact negativ asupra indicelui volumului fizic al PIB au avut-o următoarele activități economice:
 • Construcțiile (-0,2%) cu o pondere la formarea PIB de 3,3% și o reducere a VAB cu 6,7%;
 • Administrația publică și apărare; asigurări sociale obligatorii; învățământ; sănătate și asistență socială (-0,1%) cu o pondere de 13,7% la formarea PIB și cu o diminuare a VAB cu 0,8%;
 • Alte activități (-0,7%) cu o pondere de 10,1% la formarea PIB și cu o scădere a VAB cu 6,0%.

Categorii de utilizări

Din punct de vedere al utilizării PIB creșterea s-a datorat, în principal, consumului final al gospodăriilor populației (+3,2%), cu o contribuție la formarea PIB de 86,7% și o majorare a volumului cu 3,6%.
Contribuție negativă la creșterea PIB a avut-o formarea brută de capital fix (-0,7%) și exportul net (-0,5%).

În trimestrul IV 2016, PIB a însumat 36196 milioane lei, prețuri curente de piață, în creștere – în termeni reali – cu 6,5% față de trimestrul IV 2015 pe seria brută și cu 6,8% pe seria ajustată sezonier; față de trimestrul III 2016, pe seria ajustată sezonier, PIB s-a majorat cu 0,6%.

Tabelul 2. Dinamica produsului intern brut trimestrial

 

Trim.I

Trim.II

Trim.III

Trim. IV

Anul

    - în % față de perioada respectivă din anul precedent

Serie brută

2014

103,8

104,4

106,0

104,4

104,8

2015

104,8

102,5

96,3

96,7

99,5

2016

100,8

101,8

106,3

106,5

104,1

Serie ajustată sezonier

2014

105,0

105,2

105,9

104,3

-

2015

104,1

102,3

95,6

97,1

-

2016

100,7

101,6

107,1

106,8

-

    - în % față de trimestrul precedent

Serie ajustată sezonier

2014

98,8

101,9

104,2

99,4

-

2015

98,6

100,2

97,4

100,9

-

2016

102,2

101,1

102,7

100,6

-

Revizuiri

Ca urmare a revizuirii seriei brute a PIB trimestrial pentru anii 2014 - 2015 în vederea reconcilierii cu datele anuale (2014 - varianta definitivă, 2015 - varianta semidefinitivă) și a includerii calculelor PIB pentru trimestrul IV 2016 în seria trimestrială, seria ajustată sezonier a fost recalculată, indicii de volum fiind revizuiți față de varianta publicată la 15 decembrie 2016. Astfel:

 • rezultatele trimestrului I 2016 față de trimestrul I 2015 s-au modificat de la 100,6% la 100,7%;
 • rezultatele trimestrului II 2016 comparativ cu trimestrul II 2015 - de la 101,7% la 101,6%;
 • rezultatele trimestrului III 2016 comparativ cu trimestrul III 2015 - de la 107,3% la 107,1%;
 • rezultatele trimestrului I 2016 față de trimestrul IV 2015 s-au modificat de la 102,4% la 102,2%;
 • rezultatele trimestrului II 2016 față de trimestrul I 2016 - de la 101,3% la 101,1%;
 • rezultatele trimestrului III 2016 față de trimestrul II 2016 - de la 103,0% la 102,7%.

Figura 1. Dinamica Produsului Intern Brut trimestrial 2010-2016 (2010 = 100)

Anexe:

Note:

* Informaţia este prezentată fără datele raioanelor din partea stângă a Nistrului şi mun. Bender.

Persoana de contact:
Valentina Gîdilica
şef al direcţiei conturi naţionale şi sinteze macroeconomice
Tel. 0 22 40 30 90

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
47351 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2020 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions / Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development / E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions / 2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran